Preskočiť navigáciu


Pozvánka na exkurziu do slávnej minulosti Slovenska na Bratislavskom hrade

Pozvánka na exkurziu do slávnej minulosti Slovenska na Bratislavskom hrade
 • 10.9.2010 | Seniori slovenskej diplomacie
 

SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIEv spolupráci s

MINISTERSTVOM ZAHRANIČNÝCH VECÍ SRVás týmto pozývajú na

Exkurziu do slávnej minulosti Slovenska na BRATISLAVSKOM hradeso sprievodným slovom archeologičky
PhDr. Margaréty MUSILOVEJ


ktorá sa uskutoční:
28. septembra 2010 /utorok/ o 9:00 hod.


Stretnutie účastníkov na nádvorí hradu pri soche kráľa Svätopluka.
Oboznámenie s nálezom roka na nádvorí hradu, vzácnych mincí, za ktorý bola udelená cena ministra kultúry SR, PhDr. Musilovou.

Nasledovať bude prehliadka vynovených priestorov hradného paláca a návšteva klenotnice, v ktorej je výstava významných sakrarných predmetov z celého Slovenska.

Záver exkurzie možno uskutočniť v družnom rozhovore pri kávičke v hradnej reštaurácii.
Na exkurziu možno po dohode pozvať aj partnerov členov SSD.

Účasť resp. neúčasť prosím oznámiť na e-mail: minarovic@szm.sk, resp. tel: 5556 1839, alebo 0910 660 145.

                    JUDr. Silvester MINAROVIČ v.r.
                    predseda SSD


P.S. Z dôvodu úsporných opatrení budú v budúcnosti pozvánky posielané e-mailom, per papier iba tým, ktorí nemajú internet a požiadajú o zasielanie poštou.