Preskočiť navigáciu


Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa stretol s veľvyslancami a chargé d´affaires akreditovanými na Slovensku

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa stretol s veľvyslancami a chargé d´affaires akreditovanými na Slovensku
  • 25.4.2012 | Aktivity ministra | Aktivity veľvyslancov
 


Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa dňa 25. apríla 2012 stretol s veľvyslancami a chargé d´affaires akreditovanými na Slovensku. Minister Lajčák v príhovore zdôraznil záujem o dialóg a spoluprácu s vedúcimi zastupiteľských úradov. Zároveň prezentoval priority vlády Slovenskej republiky v oblasti zahraničnej politiky, vrátane politickej, ako aj obchodno-ekonomickej dimenzie. Zdôraznil, že Slovenská republika bude v rámci zahraničnopolitických aktivít vystupovať ako zodpovedný člen Európskej únie, ako aj transatlantických zoskupení.

Apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Mario Giordana v mene diplomatického zboru ocenil slová ministra Miroslava Lajčáka a rovnako tak potvrdil záujem vedúcich zastupiteľských misií akreditovaných na Slovensku o zintenzívnenie spolupráce s rezortom slovenskej diplomacie.