Preskočiť navigáciu

V Kapskom meste otvorili spoločný prezetačný dom krajín V4

V Kapskom meste otvorili spoločný prezetačný dom krajín V4
  • 26.3.2010 | Krajania, kultúra a školstvo | Južná Afrika
 
V Kapskom meste bol 25. marca 2010 slávnostne otvorený Spoločný prezentačný dom krajín V4 . V rámci spoločnej prezentácie vyšehradského priestoru zameria SR aktivity na prezentáciu v oblasti cestovného ruchu, investícií, kultúry a umenia, ako aj na plnenie diplomatických a konzulárnych funkcií nášho veľvyslanectva v provincii Západné Kapsko. Ide o prvú spoločnú iniciatívu krajín V4 tohto druhu v zahraničí mimo stredoeurópskeho priestoru. Objekt sa bude využívať rotačne s týždennou frekvenciou jednotlivých krajín, pričom slovenská strana bude mať priestor k dispozícii každý štvrtý týždeň mesiaca.