Preskočiť navigáciu

Snaha o lepšiu hospodársku spoluprácu s Azerbajdžanom

Snaha o lepšiu hospodársku spoluprácu s Azerbajdžanom
  • 4.6.2012 | Aktivity štátnych tajomníkov | Aktivity veľvyslancov | Azerbajdžan
 


Vzťahy Slovenska a Európskej únie s Azerbajdžanom, energetika či aktuálne medzinárodno-politické otázky v priestore Južného Kaukazu rezonovali 4. júna 2012 počas politických konzultácií štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR Petra Buriana s námestníkom ministra zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky Chalafom Chalafovom.

Obaja partneri potvrdili záujem o intenzívnejšiu hospodársku spoluprácu, ktorú možno oprieť o doterajšie úspešné projekty slovenských firiem v Azerbajdžane. Štátny tajomník P. Burian zdôraznil potrebu pokročiť v rokovaniach o ochrane investícií a zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré sú dôležité pre podporu podnikateľských subjektov v oboch krajinách.

Štátny tajomník MZV SR sa zaujímal aj o aktuálnu situáciu v Azerbajdžane a v súvislosti s riešením konfliktu v Náhornom Karabachu zdôraznil potrebu rešpektovať princíp územnej celistvosti. Zdôraznil rozhodujúcu úlohu Minskej skupiny OBSE v otázke uregulovania náhorno-karabašského konfliktu. Situáciu je potrebné riešiť mierovou cestou a konštruktívnym prístupom obidvoch krajín - Arménska a Azerbajdžanu.

Vzhľadom na prebiehajúce procesy v Azerbajdžane a účasť krajiny vo Východnom partnerstve štátny tajomník Peter Burian ponúkol azerbajdžanskej strane odovzdávanie skúseností z transformácie Slovenskej republiky.