Preskočiť navigáciu

Prvý Svetový deň rozhlasu

Prvý Svetový deň rozhlasu
  • 13.2.2012
 


Dnes, 13. februára 2012, je historicky prvý Svetový deň rozhlasu. O zriadení Svetového dňa rozhlasu rozhodla Generálna konferencia UNESCO na jeseň 2011 na návrh Španielska, dátum pripomína začiatok vysielania Rádia OSN v roku 1956.

Podľa UNESCO je rozhlas stále nenahraditeľný ako prostriedok šírenia informácií, zlepšovania sociálnej situácie a rozvoja spoločenského života. Nezávislé a diverzifikované rozhlasové vysielanie je dôležité pre ochranu ľudských práv a slobodu. Aj v období moderných technológií rozhlas zostáva najrozšírenejším a najlacnejším médiom, ktoré je dostupné aj chudobným a izolovaným komunitám.

Svetový deň rozhlasu má zdôrazniť pretrvávajúci význam rozhlasu a podporiť jeho modernizáciu, napríklad prepojením s modernými technológiami a skvalitnením vysielacích sietí. UNESCO vyzvalo verejných aj súkromných prevádzkovateľov rozhlasu, aby 13. februára na rozhlasových vlnách oslávili osobitnými reláciami.