Preskočiť navigáciu

Upozornenie pri cestovaní za prácou do Cyperskej republiky

Upozornenie pri cestovaní za prácou do Cyperskej republiky
  • 8.6.2012 | Archív cestovných odporúčaní a upozornení
 

Slovenské veľvyslanectvo v Nikózii si dovoľuje odporúčať slovenským občanom cestujúcim do Cyperskej republiky za účelom zamestnania, aby pri výbere zamestnávateľa vychádzali z pracovných ponúk certifikovaných pracovných agentúr schválených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Slovenské veľvyslanectvo v Cyperskej republike zaznamenalo v poslednom období opakované prípady nedodržania dohodnutých pracovných podmienok so slovenskými občanmi, ktorí si našli pracovnú pozíciu prostredníctvom internetu, prípadne pracovných agentúr bez licencie.

V prípade, že sa občan ocitne v situácii, kedy miestny zamestnávateľ odmietne splniť dohodnuté podmienky v prípade certifikovaných agentúr v SR, sa občan môže obrátiť na slovenského sprostredkovateľa práce so žiadosťou o pomoc. Slovenské veľvyslanectvo v Nikózii v rámci svojich kompetencií môže zároveň poskytnúť kontakt na slovensky hovoriaceho právneho zástupcu na Cypre, prípadne na pracovníka Ministerstva práce a sociálneho poistenia Cyperskej republiky. Veľvyslanectvo nemôže intervenovať individuálne v rámci súkromných pracovno-právnych vzťahov, alebo komunikovať priamo s cyperskými zamestnávateľmi v týchto otázkach. Špecifiká Cyperskej republiky vrátane platnej pracovnej legislatívy sú na webstránke ministerstva.