Preskočiť navigáciu

Oznámenie o zámere verejného obstarávania v Moldavskej republike

Oznámenie o zámere verejného obstarávania v Moldavskej republike
  • 27.6.2012 | Ekonomické správy | Moldavsko
 

Veľvyslanectvo USA v Kišiňove informovalo Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Bukurešti o zámere verejného obstarávania stavebných prác pre obnovu centralizovaných zavlažovacích systémov, financovaných z americkej rozvojovej pomoci v rámci Millennium Challenge Compact programu. Zámer verejného obstarávania je uvedený v prílohe. Záujem o účasť v uvedenom verejnom obstarávaní je potrebné potvrdiť na obidve adresy uvedené v prílohe, teda na zastúpenie amerického rozvojového programu (Millenium Challenge Account), ako aj na spoločnosť, ktorá bola poverená prípravou verejného obstarávania Procurement Agent Mr. Roumen Tarkalanov a to do 18. augusta 2012, 20.00 h miestneho času (+1 hod. oproti času v Slovenskej republike). Registračné číslo obstarávanie je PIN 01, všetky informácie sú uvedené na web stránke http://mca.gov.md/en/Procurements.html v anglickom jazyku.

Pre informáciu uvádzame (informácia bola publikovaná len v rumunskom jazyku na web stránke Millenium Challenge Account – http://mca.gov.md/ro/achizitii), že existujúce zavlažovacie systémy sú 35 až 50 rokov v používaní a potrebujú generálnu opravu. Podľa odhadu je potrebné vymeniť približne 60 % systémov, pretože sú poškodené čerpadlá, elektrické systémy a ovládacie panely. Z dôvodu poškodených systémov sa v súčasnosti zavlažuje len 10 až 20 % poľnohospodárskej pôdy z výmery, ktorá by mala byť zavlažovaná. V súčasnosti sa vykonávajú príslušné topografické, geotechnické štúdie, prieskumy zloženia pôdy a vody a stavu zavlažovacích systémov.

 
 
Súvisiace dokumenty