Preskočiť navigáciu

Reforma bezpečnostného sektora naďalej v centre spolupráce medzi SR a DCAF

Reforma bezpečnostného sektora naďalej v centre spolupráce medzi SR a DCAF
  • 13.7.2012 | Aktivity štátnych tajomníkov
 

Téma reformy bezpečnostného sektoru (SSR), ktorú Slovensko úspešne naštartovalo počas svojho členstva v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2006-2007 a ďalej rozvíjalo v období po skončení svojho pôsobenia v orgáne, zostáva naďalej v centre spolupráce medzi MZV SR a Ženevským centrom pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF). Záujem o pokračujúcu spoluprácu v danej oblasti potvrdili počas stretnutia 13. júla 2012 v Bratislave štátny tajomník Peter Burian a riaditeľ DCAF Theodor Winkler.

Reforma bezpečnostného sektora predstavuje súbor opatrení, ktorými sa reformujú bezpečnostné zložky štátu (armáda, polícia) po konflikte, a je nevyhnutná vzhľadom na upevnenie nového politického systému. Keďže ide o komplexnú aktivitu, žiada sa účasť medzinárodného spoločenstva, ktorého organizácie - ako je DCAF - zohrávajú dôležitú metodickú úlohu.

Partneri stretnutie využili na zhodnotenie doterajšej spolupráce medzi rezortom diplomacie a DCAF v oblasti SSR - DCAF napríklad poskytoval odbornú a konzultačnú pomoc pri rozpracovaní témy a pri zorganizovaní troch regionálnych workshopov v Kapskom meste, Buenos Aires a Jakarte. Dohodli zároveň ďalšie kroky súvisiace s napredovaním diskusie o SSR na pôde OSN. Delegácia DCAF sa na pôde MZV stretla aj so zástupcami slovenských mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti reformy bezpečnostného sektoru v Tunisku.

 
 
  • Peter Burian a Theodor Winkler
  • Peter Burian a Theodor Winkler
  • Rokovanie