Preskočiť navigáciu

Prezentácia investičného prostredia Slovenskej republiky v Užhorode

Prezentácia investičného prostredia Slovenskej republiky v Užhorode
  • 24.4.2012 | Ekonomické správy | Ukrajina
 


Slovenský generálny konzulát v Užhorode 24. apríla 2012 zorganizoval v spolupráci so Zakarpatskou obchodno-priemyselnou komorou odborný seminár o investičnom a podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky. Odborný seminár slávnostne otvorili slovenský generálny konzul v Užhorode Marián Mulik a prezident Zakarpatskej obchodno-priemyselnej komory Otto Kovčar. V rámci úvodných príhovorov zdôraznili potenciál Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a Slovenskej republiky pre ďalší rozvoj vzájomných hospodárskych vzťahov. Ich perspektívu odôvodnili nielen geografickou, mentálnou a jazykovou blízkosťou obidvoch teritórií, ale aj vzájomne sa doplňujúcim charakterom ekonomík Slovenska a Ukrajiny.

Prezentáciu investičného a podnikateľského prostredia na Slovensku pripravil ekonomický diplomat generálneho konzulátu v Užhorode Alexander Škurla. Predstavil konkurenčné výhody slovenskej ekonomiky, hodnotenie finančnej stability slovenskej ekonomiky medzinárodnými ratingovými agentúrami, novelizovaný zákon o investičnej pomoci, vývoj vzájomného zahraničného obchodu a perspektívy jeho ďalšieho rozvoja.

V rámci diskusie prebehli rokovania s predstaviteľmi ukrajinských subjektov, ktoré prejavili potenciálny záujem o spoluprácu. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia 27 ukrajinských firiem, miest a obcí Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.