Preskočiť navigáciu

Investičný veľtrh COIFAR 2012, Peking

Investičný veľtrh COIFAR 2012, Peking
  • 30.4.2012 | Ekonomické správy | Čína
 


Slovenské veľvyslanectvo v Pekingu informuje, že od 12. do 13. novembra 2012 sa v Pekingu uskutoční 4. ročník COIFAIR 2012 (China Overseas Investment Fair). Základnou štruktúrou veľtrhu je výstavná časť doplnená investičnými seminármi a prezentáciami projektov. Veľtrh podporuje ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obchodu, ministerstvo financií Čínskej ľudovej republiky, Čínskou rozvojovou bankou, Svetovou bankou, Svetovou obchodnou organizáciou a inými dôležitými čínskymi a medzinárodnými inštitúciami.


COIFAIR je dôležitou platformou pre čínske spoločnosti, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v zahraničí, pre zahraničné agentúry, ktoré sa usilujú prilákať čínsky kapitál, ako aj medzinárodné finančné inštitúcie. Na veľtrhu sa zúčastňujú podnikateľské asociácie, výskumné inštitúty, finančné korporácie a medzinárodné organizácie s cieľom získať informácie o investičných príležitostiach a rozsiahlom kooperačnom potenciáli Čínskej ľudovej republiky.

Tohtoročný veľtrh má motto Investuj a spolupracuj za lepší svet. Na veľtrhu je možné nájsť si partnerov na spoluprácu v oblasti investícii, otvoriť nové cesty k rozvoju a k ekonomickému rastu a spolupracovať s čínskymi spoločnostiam pri investičných stratégiách v iných krajinách. Vzhľadom na rastúci záujem zo strany súkromných spoločností sa ročník 2012 sa orientuje viac na súkromný sektor. Predošlé ročníky sa viac zameriavali na vládny sektor a inštitúcie.

Viac informácii na www.coifair.org