Preskočiť navigáciu


Riaditeľka diplomatického protokolu Ingrid Horvay prijala kópie poverovacích listín od dezignovaného veľvyslanca Luxemburského veľkovojvodstva v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni

Riaditeľka diplomatického protokolu Ingrid Horvay prijala kópie poverovacích listín od dezignovaného veľvyslanca Luxemburského veľkovojvodstva v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni
  • 15.11.2011 | Poverovacie listiny | Luxembursko
 


Riaditeľka diplomatického protokolu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ingrid Horvay prijala 15. novembra kópie poverovacích listín od dezignovaného veľvyslanca Luxemburského veľkovojvodstva v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Huberta Wurtha.