Preskočiť navigáciu


Slovensko-ukrajinské rozhovory

Slovensko-ukrajinské rozhovory
  • 29.6.2012 | Aktivity štátnych tajomníkov | Ukrajina
 

Rozvoj bilaterálnej spolupráce s dôrazom na prehĺbenie hospodárskej spolupráce boli hlavnými témami rozhovoru štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Petra Buriana s veľvyslancom Ukrajiny v Slovenskej republike Olegom Havašim. Obaja partneri potvrdili záujem na zintenzívnení vzájomných vzťahov. Zhodli sa v potrebe uskutočnenia zasadnutí existujúcich troch medzivládnych slovensko-ukrajinských komisií v roku 2012. SR je zároveň pripravená odovzdať skúsenosti z reformných a transformačných procesov. K identifikácii ďalších možností spolupráce má prispieť aj nadchádzajúca návšteva štátneho tajomníka MZV SR na Ukrajine.