Preskočiť navigáciu


Prebieha 189. zasadnutie Výkonnej rady UNESCO

Prebieha 189. zasadnutie Výkonnej rady UNESCO
  • 2.3.2012
 


Výkonná rada UNESCO na svojom 189. zasadnutí začala vo štvrtok 1. marca 2012 v Paríži rokovať o finančnej situácii organizácie. Reálny rozpočet UNESCO sa znížil takmer o štvrtinu po tom, čo USA nezaplatili členský príspevok v dôsledku prijatia Palestíny za riadneho člena UNESCO počas 36. generálnej konferencie v novembri 2011.

V tejto súvislosti bolo potrebné zastaviť alebo zrušiť viaceré projekty medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry. Výkonná rada má snahu zachovať kľúčové aktivity vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a záväzkov a pomoc najmä zraniteľným a chudobným skupinám populácie. Súčasné problémy UNESCO sa považujú aj za príležitosť na ozdravenie organizácie.

Štáty Európskej únie vyjadrujú v tomto smere podporu generálnej riaditeľke UNESCO Irine Bokovej. V piatok 2. marca vystúpil vo všeobecnej rozprave aj Slovenská republika, ktorá sa vyjadrila za pokračovanie reforiem a modernizáciu UNESCO. Výkonná rada rozhodla väčšinou hlasov, že sa bude zaoberať aj situáciou v Sýrii.

Slovenská republika zastáva až do roku 2013 funkciu podpredsedu Výkonnej rady UNESCO.