Preskočiť navigáciu


Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline - Írsko

Adresa:80 Merrion Square South
Dublin 2
Írsko
Telefón:+353 16619594
+353 16619562
Mobilný telefón:+353 87 9031 549 (pohotovostný mobil / Emergency call)
Fax:+353 16619553
E-mail:emb.dublin@mzv.sk
Internet:www.mzv.sk/dublin
Úradné hodiny:Úradné hodiny konzulárneho úseku:
Utorok: 09,30 h - 12,00 h
Streda: 13,00 h - 15,00 h
Štvrtok: 09,30 h - 12,00 h

V čase mimo pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna môžu občania Slovenskej republiky v súrnych prípadoch (nehody, krádeže, straty dokladov na území ÍR) kontaktovať diplomatickú pohotovostnú službu veľvyslanectva na tel. čísle +353 87 9031 549
Diplomatická a konzulárna pôsobnosť pre Írsku republiku