Jump over menu

Konzulárny úrad Gliwice

Poľsko: Konzulárny úrad Gliwice
Konzul: Marian CZERNY
otvorený: 28.11.2006
adresa: Konsulat Honorowy Republiky Slowackiej
ul. Rynek 6
40-100 Gliwice
Poland
Tel.: +48/ 32/ 2570 600
Fax.: +48/ 32/ 2570 644
E-mail.: konsulat@greg.com.pl
konzulárny obvod: Voivodeships: Silesia Opolskie and Lodzskie