Preskočiť navigáciu


Bosna a Hercegovina


 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

  Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.


  Choď na:   1
  Choď na:   1
   
 • Svetadiel:Európa
  Štátne zriadenie:parlamentná demokracia
  Oficiálny názov štátu:
  slovenskyBosna a Hercegovina
  miestny názov Bosna i Hercegovina
  miestny názov v latinke Bosna i Hercegovina
  anglickyBosnia and Herzegovina
  Rozloha:51.197 km2 km2
  Počet obyvateľov:4 552 000 (údaj z roku údaj z roku 2007)
  Hlavné mesto:
  slovenskymiestny názov anglicky
  SarajevoSarajevoSarajevo
  Počet obyvateľov hlavného mesta:450.000 (údaj z roku údaj z roku 2004)
  Ďalšie dôležité mestá:Banja Luka, Mostar, Zenica, Tuzla, Brčko
  Hustota obyvateľstva:78 obyv. / km2 obyv. / km2 (údaj z roku (daj z roku 2004)
  Úradný jazyk:bosniansky, srbský, chorvátsky
  Jazyky:
  jazyk% zastúpenie
  bosenský%
  srbský%
  chorvátsky%
  Mena:konvertibilná marka, 1 EURO = 1,95583 BAM, 1 BAM má 100 fenigov (BAM)
  Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
  štátdĺžka hranice
  Chorvátska republika932 km
  Srbská republika312 km
  Čiernohorská republika215 km
  Dĺžka pobrežia:20 km
  Administratívne územné členenie:entita Republika srbská (49%), administratívne sa člení na občiny, entita Federácia BaH (51%), administratívne sa člení na kantóny, dištrikt Brčko (493 km2 so zvláštnym štatútom
  Telefónna predvoľba:+387
  Medzinárodná poznávacia značka:BiH
  Internetová doména:ba
  HDP na obyvateľa:1.818 USD, nominálny 7.020 USD ( (údaj z roku údaj z roku 2003)
  Podiel na tvorbe HDP:
  poľnohospodárstvopriemyselslužby
  13,0%)40,9%46,1%)
  Miera nezamestnanosti:45,0% (údaj z roku údaj z roku 2004)
  Národnostné zloženie:
  národnosť% zastúpenie
  Bosniaci43,7%
  Srbi31,4%
  Chorváti17,3%
  Etnické skupiny:
  skupinaoblasť
  Židia, Maďari, Slovinci, Taliani, Česi, Slováci
  Náboženstvá:
  náboženstvo% zastúpenie
  islam40%
  kresťaniapravoslávni - 31%
  KresťanskéRímsko-katolícke - 15%
  iné14%
  Vznik štátu:03. mája 1992 (Republika Bosna a Hercegovina )
  Hlava štátu:Trojčlenné Predsedníctvo
  Predseda vlády:Vjekoslav Bevanda
  Minister zahraničných vecí:Zlatko Lagumdžija
  Dátum konania posledných volieb:03. októbra 2010
  Vládne strany:
  názov strany (skratka)
  Strana demokratickej akcie (SDA)
  Sociálnodemokratická strana (SDP)
  Zväz nezávislých sociálnych demokratov (SNSD)
  Srbská demokratická strana (SDS)
  Demokratický národný zväz (DNS)
  Chorvátske demokratické spoločenstvo BaH (HDZ BiH)
  Chorvátske demokratické spoločenstvo 1990 BaH (HDZ 1990 BiH)
  Opozičné strany:
  názov strany (skratka)
  Stana demokratického pokroku (PDP)
  Demokratické národné spoločenstvo BaH (DNZ BiH)
  Strana pre BaH (SBiH)
  Národná strana - Prácou pre prosperitu (NS Radom za boljitak)
  Zväz pre lepšiu budúcnosť BaH (SBB BiH)
  Výkonná moc v štáte:Funkciu vlády v Bosne a Hercgovine vykonáva Rada ministrov Bosny a Hercegoviny, ktorá je 10-členná a na jej čele stojí predsedajúci rady. Predsedajúcim Rady ministrov Bosny a Hercegoviny je Vjekoslav Bevanda. Ministrom zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny je Zlatko Lagumžija.
  Zákonodarný orgán:Zákonodarným orgánom Bosny a Hercegoviny je dvojkomorový parlament, ktorý tvorí Snemovňa reprezentantov (42-členná) a Snemovňa národov (15-členná). Vlastné parlamenty majú aj obe entity: Entita - Republika srbská má jednokomorový parlament , entita - Federácia Bosny a Hercegoviny má dvojkomorový parlament (Snemovňu národov a Snemovňu reprezentantov).
  Uznanie štátu zo strany SR:28.12.1995
  Uznanie SR:28. decembra 1995
  Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR:28. decembra 1995
  Časové pásmo:GMT+1
  Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí:www.mvp.gov.ba
    
 • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
  Ulica:Trnovska 6
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Sarajevo
  PSČ:710 00
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  Bosna a HercegovinaBosna i Hercegovina
  Telefón:+387 33716440
  Mobilný telefón: 00387 62 738 627 (diplomatická služba ZÚ dostupná v mimopracovnej dobe)
  Fax:+387 33716410
  E-mail:emb.sarajevo@mzv.sk
  Internet:www.mzv.sk/sarajevo
    
 • Veľvyslanectvo Bosny a Hercegoviny v Prahe

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Veľvyslanectvo Bosny a Hercegoviny v Prahe
  Ulica:Opletalova 27
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Praha
  PSČ:11000
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  Česká republika
  Telefón:Tel.: +420 22 44 22 510; +420 22 44 22 511
  Fax:Fax: +420 22 22 10 183
 • Konzulárny úrad Medžugorje

  Bosna a HercegovinaKonzulárny úrad Medžugorje
  Konzul:Rajko ZELENIKA
  otvorený:18.8.2003
  adresa:Honorary Consulate of the Slovak Republic
  Globtour Medzugorie
  88266 Medžugorje
  Bosnia and Herzegovina
  Tel.: +387/36/650293
  Fax.: +387/36/651693
  E-mail.: globtour@globtour.com
  konzulárny obvod:celé územie Bosny a Hercegoviny
    
    
 • Podmienky vstupu:Občania SR môžu cestovať a tranzitovať cez územie Bosny a Hercegoviny s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom vo forme identifikačnej karty.

  Maloleté dieťa musí mať svoj vlastný cestovný pas.

  Slovenskí občania môžu vstúpiť na územie BaH a zdržiavať sa na ňom počas 90 dní bez víz.

  Motoristi musia mať platný vodičský preukaz, platný technický preukaz motorového vozidla aj platný doklad o poistení - zelenú kartu. Odporúčame, aby si vodiči preverili, že karta má vytlačený (nie strojom dopísaný) kód krajiny (BiH), pretože v opačnom prípade môže hraničná kontrola zabrániť vstupu vozidla na územie BaH.

  Motoristom pri pobyte vo väčších mestách odporúčame, aby parkovali na platených parkoviskách. Správcovia platených parkovísk síce neručia za veci odložené vo vozidle, ale len vo výnimočných prípadoch dochádza k vykradnutiu motorového vozidla na parkovisku, resp. k odcudzeniu motorového vozidla. V prípade tranzitu cez územie BaH odporúčame motoristom, aby neparkovali na neplatených parkoviskách, resp. v bočných uličkách, aby sa vyhli prípadnému vykradnutiu motorového vozidla.

  Prihlasovacia povinnosť: cudzinci sú povinní sa prihlásiť najneskôr do 24 hodín od vstupu do BaH na príslušnej cudzineckej polícii BaH, v prípade ubytovania v hoteli (ubytovacom zariadení) zaisťuje prihlásenie hotel, v prípade ubytovania v súkromí zaisťuje prihlásenie majiteľ, prípadne hostiteľ.
  Typ cestovného dokladu:cestovný pas alebo občiansky preukaz
  Klimatické podmienky:Horúce letá a studené zimy. V hornatých oblastiach je leto krátke, no nevylučuje výskyt vysokých teplôt. Zimy sú v týchto oblastiach dlhé a studené. Prímorská oblasť so stredomorskou klímou je typická horúcimi letami s občas až tropickými horúčavami a miernymi a daždivými zimami.
  Podmienky pobytu:V prípade, ak účelom pobytu je zárobková činnosť, cudzinec sa musí dostaviť na miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície Bosny a Hercegoviny, na ktorom musí požiadať o povolenie na pobyt ako aj o pracovné povolenie. Špecifické informácie ohľadne získavania povolení na pobyt a prácu je možné v konkrétnych prípadoch získať na Velvyslanectve Bosny a Hercegoviny v Prahe: Opletalova 27 11000 Praha, Česká republika, Tel.: +420 22 44 22 510; +420 22 44 22 511 Fax: +420 22 22 10 183 Prihlasovacia povinnosť: - najneskôr do 24 hodín na cudzineckej polícii Bosny a Hercegoviny - v prípade ubytovania v hoteli zaisťuje prihlásenie správa hotela - v prípade ubytovania v súkromí zaisťuje prihlásenie majiteľ, prípadne hostiteľ.
  Práca v krajine:Podmienky pre zamestnávanie cudzincov a miestnych síl sú pomerne liberálne a nemajú vážne obmedzenia. Medzi pozitíva môžeme zarátať skutočnosť, že zahraničný subjekt nemusí zo zákona zamestnávať miestnych zamestnancov. Je však potrebné mat na zreteli vysoké zdanenie príjmu a platby vysokých dávok sociálneho a zdravotného zabezpečenia. Taktiež je potrebné brat do úvahy aj prípadné organizovanie sa zamestnancov v odborových organizáciách, ktoré dodnes obhajujú sociálne vymoženosti ešte z obdobia SFRJ a ktoré sú vysoko nad európskym štandardom. Samotné podmienky sa líšia podľa jednotlivých entít a vo Federácii BaH ešte aj podľa kantónov. Podmienky pre zriadenie kancelárie, reprezentácie, či spoločného podniku sú rozdielne v každej entite a vo Federácii BaH ešte aj na úrovni kantónov. Odporúčame konzultovať prípadnú zmluvu s miestnym právnikom.
  Colné a devízové predpisy:Colné predpisy pre bežné turistické cesty sú veľmi podobné naším (napr. na jednu dospelú osobu je limit na bezcolný dovoz „tvrdého“ alkoholu 1 liter, limit na bezcolný dovoz cigariet je 1 kartón). Dovozné obmedzenia existujú pre produkty mäsiarskeho charakteru, ktoré nie je možné dovážať do BaH. Stále však trvá nejednotnosť vykonávania zákonných normatívov pre vývoz a dovoz tovarov v jednotlivých častiach krajiny.

  V BaH je možné platiť miestnou menou, ktorou je konvertibilná marka BaH (BAM).

  Výmenný kurz medzi BAM a EURO-m je už niekoľko rokov fixný – 1,95583 BAM = 1 EURO. Upozorňujeme na to, že v obehu sa vyskytujú falzifikáty bankoviek v hodnote 50,- a 100,- BAM a 50,- a 100,- EURO.

  Cudzinec môže byť pri vstupe do krajiny požiadaný hraničnými orgánmi BaH, aby preukázal finančné krytie svojho pobytu a to vo výške 150,- konvertibilných mariek BaH (BAM), čo je cca 76,- euro, na každý deň pobytu. V praxi sú však takéto požiadavky zo strany hraničných orgánov zriedkavé.
  Dôležité telefónne čísla:informácie o telefónnych číslach – 1182
  polícia – 122
  hasičský zbor – 123
  lekárska záchranná služba – 124
  klinické centrum urgentnej medicíny, Koševo v Sarajeve - 033/214 158
  všeobecná mestská nemocnica v Sarajeve - 033/285 100
  krajská nemocnica v Zenici - 032/405 133
  krajská nemocnica v Goražde - 038/227 333
  nemocnica - klinické centrum v Tuzle - 035/303500
  služba automotoklubu BaH (BiH AMK – 1282,1285,1288)

  Všetky dôležité čísla sú denne uvádzané v miestnej tlači.
  Zdravotná starostlivosť:Na základe v minulosti uzatvorených dvojstranných zmluvných dokumentov medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré zostali v platnosti po revízii zmluvnej základne medzi SR a BaH by občanom SR mala byť poskytnutá bezplatná prvá pomoc a najnutnejšie ošetrenie v BaH, no neodporúčame sa na tento fakt spoliehať.

  V miestnych štátnych zdravotníckych zariadeniach nemusia o danej skutočnosti vôbec vedieť. V krajine existuje pomerne široká sieť súkromných lekárov, u ktorých je potrebné za každý zákrok platiť. Odporúčame, aby sa občania pred cestou do BaH pripoistili v súkromnej poisťovni.
  Doprava:V BaH s výnimkou jedného krátkeho úseku (cca 30 km pred Sarajevom) neexistujú diaľnice. Cesty mnohokrát nemajú ani stredový pruh, ani spevnenú krajnicu. Často je potrebné prechádzať hornatým terénom, výnimkou nie sú ani početné neosvetlené tunely. Na trasách smerom ku pobrežiu Jadranského mora sa tvoria v dovolenkovom období kolóny áut, čo zvyšuje riziko dopravných nehôd. Miestna polícia často meria rýchlosť vozidiel na frekventovaných trasách ručnými meračmi.

  V prevádzke je jedno medzinárodné vlakové spojenie, ktoré by prípadne mohli slovenskí občania využiť, a to každodenne vlak Sarajevo – Budapešt - Sarajevo. Cesta je však, najmä zásluhou stavu železnice v BaH, dlhá a nepohodlná.

  Letecké spojenie so zahraničím zabezpečujú letiská v Sarajeve, v Banja Luke a v Mostare.
  Pre záujemcov o tranzit územím BaH smerom k jadranskému pobrežiu odporúčame následné trasy:

  Hraničný prechod Slavonski Brod a cesta č. 17-2 cez oblasť mesta Derventa na cestu č. M 17 cez mestá Doboj, Zenica, Sarajevo, Mostar až po hraničný prechod Metkovic, prípadne hraničný prechod Bosanski Šamac a cesta č. M 17 cez mestá Doboj, Zenica, Sarajevo, Mostar až po hraničný prechod Metkovic, alebo cez hraničný prechod Županja cestou č. M 18 cez mestá Orašje, Tuzla, Olovo, Sarajevo na cestu č. M 17 cez mesto Mostar až po hraničný prechod Metkovic.

  Upozorňujeme tiež na nedostatočný počet a kvalitu odpočívadiel (možnosť použitia WC) vzhľadom na prepravnú kapacitu trás počas turistickej sezóny. Neodporúčame používanie vedľajších ciest, na ktorých sa často môžu vyskytovať vopred neoznámené výluky.
  Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia:Bezpečnostná situácia v krajine je relatívne stabilizovaná. Na jej stabilizácii sa podieľa okrem miestnych orgánov štátnej moci aj vojenská misia EÚ - EUFOR. V BaH je doteraz pomerne vysoký stupeň násilnej kriminality.

  Miestne obyvateľstvo dodnes disponuje množstvom ilegálne držaných zbraní, a to i napriek opakovaným akciám polície a medzinárodných jednotiek zameraných na zber munície a výzbroje od obyvateľstva.

  Rizikovým faktorom je i množstvo mínových polí (celkovo zaberajú cca 4 percentá územia BaH). Z tohoto dôvodu neodporúčame prípadným cestovateľom používanie lesných a poľných ciest a tzv. „skratiek“.

  Prevažná väčšina území s výskytom mín je riadne označená výstražnými značkami.
    
  Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá.
    
 • Bosna a Hercegovina - informácie pre podnikanie
   
 • Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
  • Minister M. Lajčák s predsedom Rady ministrov Denisom Zvizdićom.
   Správa obsahuje fotografiu

   10.11.2015 | Aktivity ministra | Bosna a Hercegovina

    

   M. Lajčák v Bosne a Hercegovine: Najcennejšia pomoc sú skúsenosti z našej transformácie

   Sarajevo (10. novembra) – „Slovensko bude naďalej pokračovať v politickej a praktickej podpore Bosny a Hercegoviny v procese transformácie, modernizácie a európskej integrácie.“ Počas stretnutí s najvyššími politickými predstaviteľmi krajiny to v rámci druhého dňa oficiálnej návštevy v Sarajeve zdôraznil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

  • Minister Miroslav Lajčák na tlačovej konferencii.
   Správa obsahuje fotografiu

   9.11.2015 | Aktivity ministra | Bosna a Hercegovina

    

   M. Lajčák: SR podporuje európske ambície Bosny a Hercegoviny

   Sarajevo (9. novembra) – „Slovensku a mne osobne záleží na tom, aby Bosna a Herecegovina bola stabilná, úspešná a moderná európska krajina,“ uviedol dnes v Sarajeve podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. V Bosne a Hercegovine je na oficiálnej návšteve len deň pred zverejnením pravidelnej výročnej správy Európskej komisie o pokroku eurointegračných snáh štátov snažiacich sa o vstup do Európskej únie.

  • Odovdzanie hasičské vozidlo pre obec Banovići pre pozáplavovú obnovu Bosny a Hercegoviny.

   29.10.2015 | Oficiálna rozvojová pomoc | Bosna a Hercegovina

   Hasičské vozidlo pre obec Banovići pre pozáplavovú obnovu Bosny a Hercegoviny

   Veľvyslanec Slovenskej republiky v Sarajeve Ján Pšenica odovzdal náčelníkovi občiny Banovići M. Husićovi hasičské vozidlo pre službu civilnej ochrany obce Banovići.

  • Minister M. Lajčák s predsedom Predsedníctva Bosny a Hercegoviny Igorom Crnadakom.

   4.6.2015 | Aktivity ministra | Predsedníctvo SR v Rade EÚ | Bosna a Hercegovina

   Minister M. Lajčák rokoval s predsedom Predsedníctva Bosny a Hercegoviny

   Bratislava (3. júna) - Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa v stredu večer v Bratislave stretol s predsedom Predsedníctva Bosny a Hercegoviny Mladenom Ivanićom a ministrom zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Igorom Crnadakom, ktorí sú na oficiálnej návšteve Slovenska. Hlavnou témou ich rozhovorov bol vývoj v krajinách západného Balkánu, otázky dvojstrannej politickej a ekonomickej spolupráce, slovenskej rozvojovej pomoci, ako aj procesy európskej a euroatlantickej integrácie Bosny a Hercegoviny (BaH).

  • Budova MZV SR

   1.6.2015 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Bosna a Hercegovina

   Bosna a Hercegovina: Dohoda o stabilizácii a pridružení nadobúda platnosť

   Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta nadobudnutie platnosti Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou. Túto skutočnosť vnímame ako odblokovanie európskeho smerovania Bosny a Hercegoviny a potvrdenie záujmu EÚ o rozvoj a stimuláciu reformných a integračných procesov v krajine.

  • S predsedom kolektívneho predsedníctva Bosny a Hercegoviny Mladenom Ivanićom.

   20.4.2015 | Aktivity ministra | Bosna a Hercegovina

   M. Lajčák: BaH má šancu opäť sa zaradiť do eurointegračného prúdu

   Luxemburg (20. apríla) - Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa dnes na okraj zasadnutia FAC v Luxemburgu stretol s predsedom kolektívneho predsedníctva Bosny a Hercegoviny (BaH) Mladenom Ivanićom. Išlo o ich prvé oficiálne stretnutie odkedy M. Ivanič prebral rotujúcu funkciu na čele BaH v novembri 2014. Minister M. Lajčák vyjadril plnú podporu Slovenska integračnému úsiliu krajiny a ocenil nedávnu dohodu politických lídrov Bosny a Hercegoviny, ktorou sa zaviazali k reformným krokom a napredovaniu v procese európskej integrácie.

  • Veľvyslanec SR Ján Pšenica odovzdal zástupcom organizácií Červeného kríža humanitárnu pomoc určenú pre obce Kalinovik, Foča, Trnovo a Čajniče.

   4.12.2014 | Oficiálna rozvojová pomoc | Bosna a Hercegovina

   Materiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky pre Bosnu a Hercegovinu

   Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Bosne a Hercegovine Ján Pšenica odovzdal v utorok (2. decembra 2014) zástupcom organizácií Červeného kríža Bosny a Hercegoviny v poradí už tretiu dodávku materiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky určenej pre obce Kalinovik, Foča, Trnovo a Čajniče.

  • Humanitárna pomoc určená obciam Kalinovik, Foča, Trnovo a Čajniče v Bosne a Hercegovine.

   1.12.2014 | Oficiálna rozvojová pomoc | Bosna a Hercegovina

   Tretia zásielka humanitárnej pomoci pre Bosnu a Hercegovinu

   V poradí tretiu dodávku humanitárnej pomoci naložili dnes (1. decembra 2014) v Logistickej základni pre krízové situácie Vajnory na nákladné vozidlo, ktoré ju prepraví do Bosny a Hercegoviny.

  Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
   
 • Kultúrna výmena:
  Spolupráca v oblasti kultúry sa začína rozvíjať. Rozvoj spolupráce podnietilo najmä zriadenie Zastupiteľského úradu SR v Sarajeve, ktorý sa v roku 2005 podieľal na prezentácií slovenskej kultúry a umenia v BaH usporiadaním putovnej výstavy fotografií Tri návštevy Svätého otca Jána Pavla II. na Slovensku, výstavou slovenskej grafiky a výstavou vzácnych islamských rukopisov Beg Bašagičovej zbierky z Univerzitnej knižnice v Bratislave. Veľmi úspešne prebehla výstava Mustafa Ico Voljevica-návrat 25, na ktorej sa v Sarajeve 19.5.2006 zúčastnili ministerka I. Radičová a riaditeľka Ústredného daňového úradu M. Machová. Medzi aktivity, ktoré patria tak do duchovnej oblasti, ako aj do turistického ruchu, možno zaradiť každoročnú účasť tisícok slovenských katolíckych veriacich na mariánskej púti v Medžugorí. Kvôli tomu bol v tomto meste v auguste 2003 zriadený aj honorárny konzulát, ktorý vedie občan BaH Rajko Zelenika. Vláda SR poskytuje pomoc vo forme vládnych štipendií. Na šk. roky 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010 vyčlenila po 1 štipendium na riadne vysokoškolské štúdium.


  Prehľad spoločenských a kultúrnych akcií
  14.2.2006 – výstava A. Warhola v Sarajeve
  28.3.2006 – spolok Slovákov v Banja Luke otvoril prezentačnú výstavu
  14.4.2006 – výstava Ice Voljevica vo Františkánskom kláštore v Sarajeve
  5.6.2006 – výstava umeleckých predmetov z papiera v galérii Collegium Artisticum, Sarajevo
  28.7.2008 – účasť súboru Šarišanček na folklórnom festivale v meste Kupres
  7.2.2007 – festival Sarajevská zima – koncert umelcov Máčiková, Szalay
  10.3.2007 – festival Sarajevská zima – predstavenie bábkového divadla z Bratislavy
  14.9.2007 – výstava fujár, píšťal a hudobných nástrojov
  8.2.2008 – festival Sarajevská zima – výstava – revolučný rok 1968 a A. Dubček
  14.3.2008 – festival Sarajevská zima – koncert folklórneho súboru Javorová húžva
  15.3.2009 - numizmatická výstava „História na dlani“ v Mostare.
  Krajania a krajanské komunity:
  V lokalitách Bijelina, Doboj a Banja Luka žije menší počet krajanov, ktorých predkovia sa vysťahovali v polovici l8. storočia do južných oblastí vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie. Napriek minimálnym kontaktom s pôvodnou vlasťou si zachovali slovenskú identitu prostredníctvom jazyka, ľudovej kultúry a evanjelického vierovyznania. Istým zázemím pre rozvoj kontaktov je aj malá roztrúsená časť mestského obyvateľstva najmä v Sarajeve, ktorá má evidentne slovenské korene a ich predkovia prišli do BaH v rozmedzí rokov 1908 – 1914 ako odborníci Rakúsko – Uhorska, pôsobiaci v rôznych oblastiach hospodárskeho, administratívneho a kultúrneho života. Nehovoria po slovensky, ale uchovali si väzbu ku vlasti svojich predkov a majú záujem o to, aby prispeli k rozvoju vzájomných vzťahov.
  Adresy / kontakty krajanských spolkov:

  Združenie Slovákov „Juraj Jánošík“

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Združenie Slovákov „Juraj Jánošík“
  Ulica:Kosovke djevojke, č. 8
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Bjelina
  PSČ:60300
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  Bosna a Hercegovina
  Telefón:003875240302
  E-mail:jurajjanosik@spinter.net