Preskočiť navigáciu


Azerbajdžan


 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

  Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.


  Choď na:   1
  Choď na:   1
   
 • Svetadiel:Ázia
  Štátne zriadenie:prezidentská republika
  Oficiálny názov štátu:
  slovenskyAzerbajdžanská republika
  miestny názov  
  miestny názov v latinke Azarbaycan Respublikasi
  anglickyRepublic of Azerbaijan
  Rozloha:86.600 (vrátane Náhorného Karabachu) km2
  Počet obyvateľov:9 493 600 (údaj z roku 2012)
  Hlavné mesto:
  slovenskymiestny názov anglicky
  BakuBakiBaku
  Počet obyvateľov hlavného mesta:2 360 700 (údaj z roku 2012)
  Ďalšie dôležité mestá:Gəncə (320 348, 2008), Sumqayıt (279 086, 2008), Mingəçevir (99 775, 2008)
  Hustota obyvateľstva:97 obyv. / km2
  Úradný jazyk:azerbajdžánština
  Mena:1 manut = 100 gopik, 1 EUR = 1,01 AZM; 1 USD = 0,78 AZM (AZM)
  Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
  štátdĺžka hranice
  Arménska republika788 km
  Gruzínska republika322 km
  Iránska islamská republika611 km
  Ruská federácia284 km
  Turecká republika9 km
  Dĺžka pobrežia:800 km (Kaspické more)
  Administratívne územné členenie:59 rajónov (rayonlar; rayon - singular), 11 miest (saharlar; sahar - singular), 1 autonómna republika (muxtar respublika)
  Telefónna predvoľba:+994-kód mesta
  Medzinárodná poznávacia značka:AZ
  Internetová doména:.az
  HDP na obyvateľa:10 700 USD (údaj z roku 2012)
  Podiel na tvorbe HDP:
  poľnohospodárstvopriemyselslužby
  5,7%59,5%34,7%
  Miera nezamestnanosti:1% (údaj z roku 2012)
  Národnostné zloženie:
  národnosť% zastúpenie
  Azerbajdžanci90%
  Rusi2,5%
  Arméni2%
  Ostatní2,3%
  Etnické skupiny:
  skupinaoblasť
  Azerbajdžanci90,6%
  Dagestánci2,2%
  Arménci1,5%
  ostatní3,9%
  Náboženstvá:
  náboženstvo% zastúpenie
  moslimovia93,4%
  ruská ortodoxná cirkev2,5%
  arménska apoštolská cirkev2,3%
  ostatné3,3%
  Štátny sviatok
  dátumsviatok
  28. májaZaloženie Azerbajdžanskej demokratickej republiky
  Vznik štátu:31. augusta 1991 (Azerbajdžanská republika)
  História štátu v skratke:
  Územie Azerbajdžanu ležiace v takzvanej kaspickej bráne bolo osídlené už od najstarších čias. Svoju stopu tu zanechali mnohé národy vrátane Arméncov, Peržanov, Rimanov, Arabov, Turkov, Mongolov a Rusov. V oblasti sa stretali záujmy Grékov, Rimanov a Perzskej ríše. Po 11. storočí sa na pobreží Kaspického mora usídlili kočovné kmene seldžuckých Turkov patriace do turkickej jazykovej skupiny. Ich postupným miešaním s Médami a Skýtmi vznikol dnešný Azerbajdžanský národ. Od 7. storočia Azerbajdžan ovládali Arabi, ktorí priniesli do krajiny islam. V 13. až 14. storočí trpela krajina inváziami Mongolov a v 15. až 18. storočí patrilo toto územie pod vládu dynastie perzských šáhov Safíovcov. Od 18. storočia sa začal prejavovať vplyv cárskeho Ruska v oblasti. V 19. storočí sa krajina rozdelila a stala súčasťou Perzskej ríše (Iránu) a Ruska. Po vojnách medzi Ruskom a Perziou získalo Azerbajdžan po dvoch mierových zmluvách z roku 1813 a 1828 Rusko. Po prvej svetovej vojne vyhlásil Azerbajdžan, ako prvá moslimská republika, nezávislosť pod názvom Azerbajdžanská demokratická republika, ktorá trvala od roku 1918 do roku 1920. Po invázii zo strany sovietskej Červenej armády sa stal Azerbajdžan súčasťou Sovietskeho zväzu. Opätovne získal Azerbajdžan nezávislosť až v roku 1991 po rozpade ZSSR. Napriek Moskvou vyjednanému prímeriu z roku 1994 a mierovým snahám tzv. Minskej skupiny latentný konflikt o Náhorný Karabach s potenciálom takmer kedykoľvek opätovne prerásť do otvoreného ozbrojeného konfliktu medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Počas konfliktu stratil Azerbajdžan približne 16% územia nielen v Náhornom Karabachu, ale aj v jeho okolí a musel prijať približne 850 000 utečencov z Arménskom okupovaných území.
  Hlava štátu:Ilham Alijev
  Predseda vlády:Artur Tahir oglu Rasizade
  Minister zahraničných vecí:Elmar Mammaďarov
  Dátum konania posledných volieb:06. januára 2005
  Výkonná moc v štáte:Prezident je volený občanmi na 5 rokov. Prezident vymenováva predsedu vlády a podpredsedov vlády, ktorých schvaľuje Národné zhromaždenie.
  Zákonodarný orgán:Jednokomorový parlament – Národné Zhromaždenie – 125 kresiel. Poslanci sú volení občanmi na 5 rokov.
  Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR:27. novembra 1993
  Časové pásmo:GMT+4 (rozdiel oproti Slovensku je 3 hodiny dopredu)
  Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí:http://www.mfa.gov.az/eng
  Dodatočné informácie:
  Najvyššia hora: - Bazardjuzu 4466 m
  Významná rieka: - Kura 1364 km, Araks 1072 km
  Priemerný prírastok obyvateľov: - 0,52% (2004)
  Gramotnosť: - 97%
    
 • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve
  Ulica:ul. J. Fučíka 17/19
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  115 127 Moskva
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  RuskoРоссийская Федерация
  Telefón:+7 4959564920, +7 4959564922
  Mobilný telefón: +7-916-673-11-38 (pohotovostný mobil / Emergency call)
  Fax:+7 4957912065
  E-mail:emb.moscow@mzv.sk
  Internet:www.mzv.sk/moskva
    
 • Veľvyslanectvo

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Veľvyslanectvo
  Ulica:Hügelgasse 2
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  ViedeňVienna
  Telefón:0043/1 /403 13 22
  E-mail:vienna@mission.mfa.gov.az

  Konzulát vedený honorárnym konzulom

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Konzulát vedený honorárnym konzulom
  Ulica:Klobučnícka 4
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  BratislavaBratislava
  Telefón:(+421-2) 54 64 90 41
  E-mail:info@azconsulate.sk; bratislava@mission.mfa.gov.az
 •   
 • Podmienky vstupu:Slovenskí občania potrebujú pre vstup do platný cestovný pas a príslušné vízum.

  Cestovný pas občana SR musí byť platný pri vstupe aj výstupe z krajiny.

  Upozornenie pri cestách do oblasti Náhorného Krabachu (24.09.2007):
  Veľvyslanectvo Azerbajdžanu vo Viedni upozorňuje záujemcov o cesty na územie Náhorného Karabachu na potrebu vyžiadania predchádzajúceho povolenia od príslušných azerbajdžanských úradov. Akékoľvek cesty cudzincov či podnikateľské aktivity zahraničných firiem na tomto území bez horeuvedeného povolenia sa považujú za konanie smerujúce proti záujmom
  Azerbajdžánu.
  Typ cestovného dokladu:cestovný pas a vízum
  Všeobecné informácie pre turistov a cestujúcich:ADRESA / KONTAKT VELVYSLANECTVA SR PRE AZERBAJDŽAN

  Velvyslanectvo SR v Moskve
  Júliusa Fučíka 17-19
  123 056 Moskva
  Ruská federácia (Rosijskaja Federacija / Russian Federation)
  Tel: 007-495 / 956 4920, 250 1070-1
  Fax: 007-495 / 250 1591, 973 2081
  E-mail: emb.moscow@mzv.sk
  Internet: www.moskva.mfa.sk

  ADRESA / KONTAKT VELVYSLANECTVA AZERBAJDŽANU PRE SR

  Hugelgasee 2
  A-1130 Viedeň
  Rakúska republika
  Tel: 0043/1/4031322
  Fax: 0043/1/14031323
  E-mail: office@azembvienna.at
  Klimatické podmienky:V krajine prevláda kontinentálna klíma, nížiny sú charakteristické miernou zimou a horúcim letom,
  prevládajú len slabé zrážky. V horách s pribúdajúcou výškou je vlhkejšie, teploty sú vyrovnanejšie. Priemerná
  nameraná ročná teplota v hlavnom meste Baku je v júli 25,7° C a v januári 3 ,8° C.
  Podmienky pobytu:Cudzinec, ktorý prišiel na územie Azerbajdžana na dobu do 30 dní je povinný zaregistrovať sa podľa miesta dočasného pobytu. Pri pobyte v zariadení poskytujúcom ubytovacie služby (hotel, penzión, internát, kemping, nemocnica a pod.) vykonáva registráciu toto zariadenie do 24 hodín cez príslušné oddelenie polície. Pritom cudzinec je povinný predložiť písomnú žiadosť o registráciu a 2. časť registračného preukazu cudzinca, ktorá sa na polícii označuje záznamom o registrácii. Cudzinec, ktorého pobyt na území Azerbajdžana bude trvať viac ako 30 dní je povinný zaregistrovať sa do 3 pracovných dní na príslušnom oddelení polície, pričom je povinný predložiť písomnú žiadosť, 2. časť registračného preukazu cudzinca, cestovný pas, doklad o štatúte imigranta, povolenie na vstup, resp. vízum a doklad o práve ubytovania v mieste pobytu (nájomná zmluva, list vlastníctva a pod.) alebo žiadosť osoby, ktorá poskytla ubytovanie. Na základe uvedených dokladov sa príslušným policajným orgánom vydáva preukaz o registrácii podľa miesta pobytu.
  Práca v krajine:Cudzinci, ktorí chcú v Azerbajdžane pracovať sú povinní sa zaregistrovať v mieste svojho pobytu a vybaviť si pracovné povolenie. Pracovné povolenia vydáva azerbajdžanské ministerstrvo práce a sociálneho zabezpečenia. Vedúci pobočiek a zastúpení zahraničných právnických osôb a ich zástupcovia pracovné povolenie na výkon práce v Azerbajdžane nepotrebujú. Pre cudzincov, ktorí sú zamestnaní azerbajdžanskými spoločnosťami platí azerbajdžanské pracovné právo. Výnimku tvoria len zamestnanci zahraničných zastúpení či pobočiek, ktorí uzavreli pracovné zmluvy v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Cudzinci nachádzajú pracovné uplatnenie v Azerbajdžane najmä v oblasti školstva, mimovládneho sektora, ťažobnom priemysle či turizme.
  Colné a devízové predpisy:Pre dovoz cudzej meny na územie Azerbajdžanu neexistuje žiadne obmedzenie. Pri príchode do krajiny je potrebné vyplniť formulár colnej deklarácie. Pri odchode z krajiny je povolené vyvážat sumu do 1000 USD
  v hotovosti (aj prípadný ekvivalent cudzej meny), na cestovné šeky sa limit nevzťahuje.
  Dôležité telefónne čísla:Hasiči 01
  Polícia 02
  Záchranná služba a prvá pomoc 03
  Informácie o tel. císlach 09
  Informácie - letisko 542018, 562596
  Min. vnútra - 985474, 528180 (stála služba); 941522 (linka pre cudzincov)

  Letisko Baku - +994-12-25-79-00
  Zdravotná starostlivosť:Pri vstupe do krajiny nie je povinné žiadne očkovanie, odporúča sa očkovať proti tetanu, hepatitíde A a diftérii. Pri cestách do vnútrozemia sa odporúča očkovanie proti týfusu a hepatitíde B. Odporúča sa očkovanie aj proti besnote vzhľadom na vysoké riziko jej prenosu túlavými psami a to aj v mestách. Výskyt malárie je v krajine zaznamenaný sporadicky, v nížinách na juhu (pohraničné oblasti pri Iráne), na severozápade (pohraničná oblasť s
  Gruzínskom), na severovýchode, ako aj v okolí Baku, nie však v centre. Vo zvyšných častiach krajiny žiadne riziko nákazy nehrozí. V týchto oblastiach treba dbať na účinnú ochranu proti komárom. Treba venovať mimoriadnu pozornosť hygiene pri zaobchádzaní s potravinami a pitnou vodou, pretože v krajine je vysoké riziko hnačkových ochorení. Odporúča sa dostatočná zásoba liekov a poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Pre pobyty dlhšie ako 1 mesiac je požadovaný negatívny test na HIV.
  Adresy / kontakty vybraných nemocničných zariadení:

  Medi Club

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Medi Club
  Ulica:45 U. Hajibeyov Str.
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Baku
  Telefón:+994-12-4970-911
  Mobilný telefón: +994-50-220-47-43
  Fax:+994-12-498-70-96
  E-mail:office@mediclub.az
  Internet:www.mediclub.az

  German Madical Centre (Nemecké medicínske centrum)

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  German Madical Centre (Nemecké medicínske centrum)
  Ulica:Rashid Behbutov Str. 30
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Baku
  PSČ:370000
  Telefón:+994 12 937 354/ 934 089
  Fax:+994 12 939 644
  E-mail:aeasos.baku@ans-dx.com

  Western Medical Services (Západné lekárske služby)

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Western Medical Services (Západné lekárske služby)
  Ulica:66 Alibez Guslynzade Str.
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Baku
  Telefón:+994 12 937 744
  Fax:+994 12 973 744

  Turkish-American Medical Centre

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Turkish-American Medical Centre
  Ulica:Mardanov Gardašlari 41/47
  Telefón:+994-12-941-823, 973-784
  Fax:+994-12-941-823
  E-mail:tams@azeuro.net
  Doprava:Veľká časť cestnej siete je v zlom technickom stave. V krajine funguje železničná doprava, ktorá je spolovice elektrifikovaná a postupne sa rekonštruuje. Z toho dôvodu je časovo nespoľahlivá. S Ruskom a Gruzínskom je Azerbajdžan prepojený dvomi železničnými magistrálami (Baku-Machačkala a Baku-Tbilisi). Železničné spojenie s Arménskom a Iránom je zrušené. Približne 60% ciest v krajine nie je v dobrom stave. Medzi hlavným mestom Baku, väčšími mestami krajiny, Tbilisi, Teheránom a Istanbulom funguje pravidelná autobusová doprava. V prístavnom hlavnom mesto Baku funguje osobná i nákladná lodná doprava s okolitými krajinami (Turkmenistan, Irán). Medzinárodné letisko sa nachádza v Baku, odkiaľ sú vypravované medzinárodné lety a pravidelné lety do väčších miest krajiny.

  Letisko Baku - +994-12-25-79-00
  Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia:Oficiálne nie je potvrdená zvýšená možnosť teroristických útokov. Oblasť Náhorného Karabachu je pre turistov neprístupná a je vojensky uzatvorená. Do oblasti Nachičevanu je možné cestovať len letecky. Pri ubytovaní v hoteli je však, v záujme vlastnej bezpečnosti, potrebné preveriť si skutočnosť, či do ubytovacieho zariadenia nemajú nekontrolovaný prístup aj iné osoby okrem hotelových hostí. Ohniskom lokálnych nepokojov je najmä Náhorný Karabach.
  Adresy / kontakty vybraných právnych zástupcov:

  Michael Wilson & Partners, Ltd. (právnické a podnikateľské konzultácie)

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Michael Wilson & Partners, Ltd. (právnické a podnikateľské konzultácie)
  Ulica:4. poschodie, 340 Nizami Str. ISR Plaza
  PSČ:AZ 1000
  Telefón:+994-12-497-89-48, 437-11-83 (84, 85)
  Mobilný telefón: +994-497-89-47
  E-mail:office@mwp-az.com
  Internet:www.mwp.kz

  InterJur Service – IJS

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  InterJur Service – IJS
  Ulica:51/4 Asaf Zeylli Str. – Icheri Shekher
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Baku
  Telefón:+994-12-922-348, 492-09-77, 497-03-29, 497-08-56
  Fax:+994-12-936-983
  E-mail:info@interjurservice.com
  Internet:www.interjurservice.com
  Adresy / kontakty vybraných prekladateľských služieb:

  Anglo-American Business Services

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Anglo-American Business Services
  Ulica:13 Kaverochkin
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Baku
  Telefón:+994 12 977 272
  Fax:+994 12 971 382
  E-mail:anglo-american@golzari.com

  Azertur

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Azertur
  Ulica:Azadlig Avenue 1
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Baku
  PSČ:370000
  Telefón:+994-12-93-34-81
  Fax:+994-12-93-34-81
  E-mail:azertur@azeri.com

  Sita Language Business Centre

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Sita Language Business Centre
  Ulica:3 R.Baybudov
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Baku
  Telefón:+994 12 938 379

  Lexicon

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Lexicon
  Ulica:Nizami 103, apartmán 45
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Baku
  PSČ:1000
  Telefón:+994-12-49-39-402
  Mobilný telefón: +994-55-79-66-092
  Fax:+994-12-49-39-402
  E-mail:lexicon@bakinter.net
    
  Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá.
    
 • Azerbajdžan - informácie pre podnikanie
   
 • Choď na:   1   2   3
  • Štátny tajomník Peter Burian a veľvyslanec Azerbajdžanskej republiky Galib Malik oglu Israfilov počas prijatia.

   13.4.2015 | Aktivity štátnych tajomníkov | Azerbajdžan

   Slovensko-Azerbajdžan: Pragmatický dialóg je cestou ku konkrétnym výsledkom

   Osobné kontakty sú dôležitým predpokladom pre rozvoj bilaterálnych vzťahov Slovenskej republiky a Azerbajdžanu, zhodli sa dnes (13. apríla) štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Burian a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Azerbajdžanskej republiky so sídlom vo Viedni Galib Malik oglu Israfilov.

  • Miroslav Lajčák a minister zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky Elmar Mammaďarov.
   Správa obsahuje fotografiu Správa obsahuje audio

   26.1.2015 | Aktivity ministra | Azerbajdžan

    

   Azerbajdžan je konštruktívny partner pri riešení energetickej bezpečnosti EÚ

   Bilaterálne otázky a širšie regionálne vzťahy dominovali dnešnému (26. januára) rokovaniu podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky Elmara Mammaďarova. Potenciál spolupráce našich krajín je nevyčerpaný, rezervy sú najmä v hospodársko-investičnej oblasti, zhodli sa partneri. Ako perspektívne identifikovali predovšetkým energetiku, stavebníctvo, budovanie infraštruktúry, poľnohospodárstvo, informačné technológie či cestovný ruch s dôrazom na kúpeľníctvo. K zintenzívneniu pragmatického dialógu ako i k vytváraniu kontaktov medzi slovenskými a azerbajdžanskými investormi prispeje plánované otvorenie stáleho diplomatického zastúpenia tejto krajiny v Bratislave.

  • AITF_2015

   20.1.2015 | Ekonomické správy | Obchodné misie pre podnikateľov | Azerbajdžan

   Azerbaijan International Travel and Tourism Fair 2015

   Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenské podnikateľské subjekty o 14. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu „Azerbaijan International Travel and Tourism Fair (AITF-2015)“. Veľtrh sa uskutoční v Baku v dňoch 2. - 4. apríla 2015.

  • Prezentácia Stredoeurópskej kultúrnej platformy v Azerbajdžane
   Správa obsahuje fotografiu

   9.12.2014 | Kultúrna prezentácia | Stredoeurópska kultúrna platforma | Azerbajdžan

    

   Prezentácia Stredoeurópskej kultúrnej platformy v Azerbajdžane

   V priestoroch Národného múzea umenia v azerbajdžanskom Baku bola 26. novembra 2014 otvorená výstava s názvom „Hot & Cold“. Pod českým predsedníctvom ho zorganizovala Stredoeurópska kultúrna platforma - združenie krajín V4 spolu s Rakúskom a Slovinskom založená v roku 2001, ktorej cieľom je predovšetkým posilnenie spoločnej identity krajín strednej Európy a podpory spoločných kultúrnych projektov s akcentom na prezentáciu vlastnej identity.

  • Štátny tajomník Peter Burian a veľvyslanec Azerbajdžanu Galib Israfilov počas prijatia.

   30.9.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Ekonomické správy | Azerbajdžan

   Snaha o zintenzívnenie ekonomickej spolupráce s Azerbajdžanom

   V bilaterálnych vzťahoch Slovenskej republiky a Azerbajdžanu nie sú otvorené otázky, zhodli sa v úvode dnešného rokovania (30. septembra 2014) štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Azerbajdžanskej republiky v SR Galib Israfilov.

  • Minister Miroslav Lajčák s ministrom zahraničných vecí Azerbajdžanu
   Správa obsahuje fotografiu

   26.9.2013 | Aktivity ministra | Azerbajdžan | Albánsko

    

   Minister M. Lajčák absolvoval v New Yorku sériu bilaterálnych stretnutí

   Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák absolvoval aj v tretí deň svojho pobytu v New Yorku celý rad stretnutí: s ministrom zahraničných vecí Azerbajdžanu Elmarom Mammadyarovom podpísal Memorandum o porozumení v konzultáciách medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom zahraničných vecí Azerbajdžanu.

  • Minister Lajčák so svojím azerbajdžanským kolegom Elmarom Mammaďarovom (vpravo)
   Správa obsahuje fotografiu Správa obsahuje audio

   11.4.2013 | Aktivity ministra | Azerbajdžan

    

   Minister M. Lajčák na oficiálnej návšteve v Azerbajdžane

   Na záver svojho turné po krajinách Južného Kaukazu zavítal podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák na oficiálnu návštevu Azerbajdžanskej republiky.

  • Pohľad na hlavné mesta Gruzínska Tbilisi

   5.4.2013 | Aktivity ministra | Arménsko | Azerbajdžan...

   Minister M. Lajčák odcestuje na návštevu Gruzínska, Arménska a Azerbajdžanu

   Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák uskutoční v dňoch 7.- 12. apríla 2013 oficiálnu návštevu v Gruzínsku, Arménsku a Azerbajdžane.

  Choď na:   1   2   3
   
 • Kultúrna výmena:
  V súčasnosti neexistuje žiadna podstatnejšia spolupráca na tejto úrovni.
  Krajania a krajanské komunity:
  Na území Azerbajdžanu žijú aj občania slovenského pôvodu, nie sú však združení v žiadnej krajanskej komunite.