Preskočiť navigáciu


Írsko


 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

  Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.


   
 • Svetadiel:Európa
  Štátne zriadenie:republika
  Oficiálny názov štátu:
  slovenskyÍrsko
  miestny názov Éire
  miestny názov v latinke Éire
  anglickyRepublic of Ireland
  Rozloha:70 282 km2
  Počet obyvateľov:4,2 mil.
  Hlavné mesto:
  slovenskymiestny názov anglicky
  DublinBaile Átha CliathDublin
  Počet obyvateľov hlavného mesta:1,2 mil.
  Ďalšie dôležité mestá:Cork, Galway, Limerick, Waterford, Dundalk
  Hustota obyvateľstva:60 obyv. / km2
  Úradný jazyk:anglický jazyk, írsky jazyk (keltský jazyk)
  Mena:EUR (euro)
  Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
  štátdĺžka hranice
  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska360 km
  Dĺžka pobrežia:1.448 km
  Administratívne územné členenie:26 okresov (counties)
  Telefónna predvoľba:+ 353
  Medzinárodná poznávacia značka:IE
  Internetová doména:.ie
  HDP na obyvateľa:35.800 eur (2009) (údaj z roku 2009)
  Podiel na tvorbe HDP:
  poľnohospodárstvopriemyselslužby
  5%46%49%
  Miera nezamestnanosti:13,4% (údaj z roku 2010)
  Národnostné zloženie:
  národnosť% zastúpenie
  Íri91,6%
  Angličania2,7%
  Američania1,3%
  Etnické skupiny:
  skupinaoblasť
  nie sú registrované
  Náboženstvá:
  náboženstvo% zastúpenie
  kresťaniakatolíci - rímski - 92%
  protestanti3%
  presbyteriáni0,37%
  metodisti0,14%
  ostatní%
  Štátny sviatok
  dátumsviatok
  17. marcaDeň sv. Patrika
  Vznik štátu:26. decembra 1921 (Slobodný írsky štát)
  História štátu v skratke:
  26. 12. 1921 - írsko-britská dohoda o vytvorení Slobodného írskeho štátu (26 okresov), zvyšných 6 okresov zostalo v Severnom Írsku
  Hlava štátu:Michael D Higgins, prezident od 11. novembra 2011, priama voľba, dĺžka volebného obdobia: 7 rokov
  Predseda vlády:Enda Kenny
  Minister zahraničných vecí:Eamon Gilmore
  Dátum konania posledných volieb:25. februára 2011
  Vládne strany:
  názov strany (skratka)
  Fine Gael (EPP)
  Labouristická strana (PES)
  Opozičné strany:
  názov strany (skratka)
  Fianna Fail (ALDE)
  Sinn Feinn (EUL-NLG)
  Socialistická strana
  Zjednotená ľavica
  Výkonná moc v štáte:vláda
  Zákonodarný orgán:dvojkomorový parlament
  Uznanie štátu zo strany SR:01. 01. 1993
  Uznanie SR:01. januára 1993
  Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR:01. januára 1993
  Časové pásmo:0 GMT (SEČ -1)
  Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí:www.dfa.ie
    
 • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v DublineVeľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline
  Ulica:80 Merrion Square South
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Dublin 2Dublin
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  ÍrskoÉire
  Telefón:+353 16619594, +353 16619562
  Mobilný telefón: +353 87 9031 549 (pohotovostný mobil / Emergency call)
  Fax:+353 16619553
  E-mail:emb.dublin@mzv.sk
  Internet:www.mzv.sk/dublin
    
 •   
 • Podmienky vstupu:Občania SR nepotrebujú pri vstupe do Írska víza. Na vstup stačí platný občiansky preukaz, alebo cestovný pas SR.
  Pre získanie podrobných informácií zo všetkých oblastí života v krajine ZÚ odporúča navštíviť stránku www.citizensinformation.ie.
  Typ cestovného dokladu:cestovný pas alebo občiansky preukaz
  Klimatické podmienky:Na území Írska prevláda mierne a vlhké podnebie ovplyvnené Golfským prúdom s relatívne malými teplotnými rozdielmi medzi letom a zimou. Najchladnejšie mesiace sú január a február, najteplejšie júl a august. Nepriaznivo na zdravotný stav vplýva neustále sa meniaci atmosferický tlak a nedostatok slnečného žiarenia Na nízko položených územiach spadne priemerne ročne medzi 800-1200 mm zrážok.
  Podmienky pobytu:Občania SR nepodliehajú požiadavke registrácie pobytu na imigračnom úrade. Podmienky dlhodobého pobytu v krajine upravuje smernica o voľnom pohybe osôb 656/2006 (http://www.inis.gov.ie/en/INIS/SI656of2006.pdf/Files/SI656of2006.pdf). V prípade pobytu presahujúcom 90 dní musia občania SR spĺňaj nasledujúce podmienky: - byť ekonomicky činní (zamestnaní, samozamestnaní) resp. byť riadne zapísaní na štúdium - mať dostatok finančných prostriedkov a zdravotné poistenie
  Práca v krajine:Občania SR v ÍR od 1.5. 2004 nepotrebujú pracovné povolenie. Záujemca o prácu potrebuje len tzv. sociálne číslo P.P.S. /Public Personal Service number/, ktoré ho registruje v sociálnej poisťovni a pri platení dane. O číslo PPS je potrebné požiadať na Úrade sociálnych služieb (Social Welfare Office) podľa miesta bydliska v Írsku. Upozornenie: Veľvyslanectvo upozorňuje, že bez P.P.S. čísla nemôžu byť za zamestnanca odvádzané sociálne a zdravotné odvody. Rovnako platí, že zamestnávateľ má povinnosť odvádzať za zamestnanca vyššie uvedené odvody a daň z príjmu, pokiaľ od nej zamestnanec nie je oslobodený. Veľvyslanectvo SR odporúča, aby si občania, ktorí cestujú do Írska za prácou, priniesli zo sebou aspoň tieto doklady: pas, občiansky preukaz, rodný list, výpis z registra trestov, doklady potvrdzujúce dosiahnuté vzdelanie, ale aj konkrétne kvalifikácie a smery, spolu s certifikátmi o kompatibilite vzdelania platného v krajinách EÚ /vydáva MŠ SR/ s overenými prekladmi. Ponuky práce v Írsku je možné vyhľadať na nasledovných webstránkach: www.fas.ie (Úrad práce) www.irishjobs.ie www.recruitireland.com www.unison.ie www.monster.ie www.nixers.com . Sociálna starostlivosť: Nárok občanov SR na dávky zo sociálneho poistenia je podmienený jednou alebo viacerými podmienkami: 1) dostatočným počtom sociálnych odvodov PRSI alebo/a 2) celkovým mesačným príjmom alebo/a 3) 2-ročným pobytom v Írsku (tzv. „habitual residence”). Bez ohľadu na splnenie podmienky 2-ročného pobytu majú občania SR nárok na poberanie nasledovných dávok: prídavok na dieťa (child benefit), doplnkový rodinný prídavok (family income suplement), dávka pre osamelého rodiča (one-parent family payment) a opatrovnícka dávka (guardian’s payment). Upozornenie: Občania SR, ktorí v Írsku nežijú dva roky resp. nemajú odvedený dostatočný počet odvodov do sociálneho poistenia, nemajú nárok na žiadnu dávku v nezamestnanosti (unemployment benefit, unemployment assistance) ani sociálnu podporu.
  Dôležité telefónne čísla:Núdzové telefónne čísla prvej pomoci, požiarnikov a polície sú pre všetky spomenuté prípady rovnaké: 999 alebo 112 (zahrňujúce i pobrežnú hliadku, horskú službu a pod.).
  Zdravotná starostlivosť:Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Írsku dosahuje štandartnú európsku úroveň. Základnú zdravotnú starostlivosť poskytujú všeobecní lekári (general practitioner), pričom poplatky za návštevu lekára príp. hospitalizáciu si hradí pacient priamo. Následne mu môžu byť náklady refundované zdravotnou poisťovňou.
  Slovenská VaZP poisťovňa prepláca vecné dávky len do výšky nákladov ako sú realizované v SR. Jedno vyšetrenie u všeobecného lekára stojí v priemere 60 EURO. Obdobný spôsob platby je i v prípade zubného vyšetrenia. V Írsku nie sú vyžadované žiadne zvláštne očkovania.
  Veľvyslanectvo odporúča všetkým občanom SR, aby do ÍR cestovali so zdravotnou poistkou uzatvorenou v niektorej slovenskej komerčnej poisťovni.
  Väčšina všeobecných lekárov neakceptuje Európske karty zdravotného poistenia vydané SR.
  Kvalita pitnej vody je na primeranej úrovni zodpovedajúcej európskym štandardom.

  Kontakty na nemocničné zariadenia v Írsku možno nájsť vo vyhľadávači služieb:
  http://findaddress.citizensinformation.ie/service_finder/.
  (zvoľte category/kategória vyhľadávanej služby – county/okres – town/mesto).
  Adresy / kontakty vybraných nemocničných zariadení:

  St. Vincents Hospital

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  St. Vincents HospitalSt. Vincents Hospital
  Ulica:Convent Avenue, Richmond Road, Fairview
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Dublin 3
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  Írsko
  Telefón:+353 1 884 2400
  Fax:+353 1 837 0801
  E-mail:stvincents@svhf.ie
  Internet:http://www.svhf.ie/index.html

  Beaumont Hospital

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Beaumont HospitalBeaumont Hospital
  Ulica:Beaumont Road
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Dublin 9
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  Írsko
  Telefón: +353 1 837 7755
  Fax:+353 1 837 6982
  Internet:http://www.beaumont.ie
  Doprava:Ryanair (www.ryanair.com) / Bratislava – Dublin
  Aer Lingus (www.aerlingus.com) / Viedeň – Dublin
  Czech Airlines (www.csa.cz) / Bratislava – Praha – Dublin
  Bratislava – Praha – Cork

  Ubytovanie v hoteloch, prípadne v B and B /bed and breakfast/ - cena v Dubline od 60 do 100 EURO /noc, mimo Dublinu 30-60 EURO/noc/osoba

  V Dubline, ako aj v iných väčších mestách /Cork, Galway/, funguje MHD. Cena lístku sa pohybuje okolo 1,60 EUR/km podľa počtu zastávok. V Dubline je možné cestovať aj rýchlodráhou DART alebo LUAS. Medzi letiskom a centrom je pravidelné autobusové spojenie (Air Coach) v cene cca 7 EURO, pričom autobusy z letiska odchádzajú v 20-30 minútových intervaloch (aj v noci). Spojenie medzi osobnými prístavmi (Dublin, Dun Laoghaire) a centrom mesta je taktiež zabezpečované rýchlodráhou DART. Viac informácií je možné získať na nasledovných webstránkach:

  www.dublinbus.ie
  http://www.dublin.ie/transport/dart.htm
  www.luas.ie
  http://www.dto.ie

  Informácie o dokladoch, ktoré môžu byť potrebné pri vybavovaní formalít: Pre potreby vystavenia vodičského preukazu v Írsku je potrebné preukázať sa slovenským alebo medzinárodným vodičským preukazom.


  V Írsku sa na cestách jazdí v ľavo.

  Max. povolené rýchlosti sú:
  v obci - 50 km/h
  cesta 1. triedy - 80 km/h
  rýchlostná komunikácia - 100 km/h
  diaľnica - 120 km/h

  V Írsku je pre vodičov povolená hladina alkoholu v krvi 0,8 promile. Platia sa poplatky za diaľnice /cca 2,60 EUR/, za tunel v Dubline /cca 7 euro/.

  Cena za 1 liter benzínu je asi 1,7 EUR. Ak občan SR plánuje zostať v ÍR dlhšie ako 3 mesiace, mal by na dopravnom inšpektoráte v ÍR, požiadať o vystavenie írskeho vodičského preukazu v súlade s nariadením EÚ 80/1263/EEC. Podľa írskeho zákona, však nikto nemôže byť držiteľom súčasne dvoch vodičských preukazov, preto slovenský vodičský preukaz musí odovzdať írskym úradom.

  Dovoz osobných dopravných prostriedkov:
  Bežný občan Írska, t.j. každý občan žijúci v Írsku viac ako 185 dní v roku, je povinný po dovoze auta zo zahraničia zaregistrovať vozidlo na írskom dopravnom inšpektoráte t.j. zaplatiť registračnú daň, poistku a cestnú daň. Bližšie informácie, vrátane informácií o výnimkách nájdete na www.revenue.ie/index.htm?/leaflets/vrt1.htm.
  Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia:Bezpečnostné podmienky sú všeobecne dobré, kriminalita sa za posledné obdobie znížila. Oficiálne neboli vyhlásené žiadne obmedzenia týkajúce sa cestovania po teritóriu.
  Adresy / kontakty vybraných právnych zástupcov:

  Gardiner Street Law Centre

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Gardiner Street Law CentreGardiner Street Law Centre
  Ulica:45 Lower Gardiner Street
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Dublin 1
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  Írsko
  Telefón: +353-1-8745440
  Fax:+353-1-8746896
  Internet:http://www.legalaidboard.ie/lab/publishing.nsf/Content/Law_Centres

  Slovenské centrum - Írsko

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Slovenské centrum - Írsko
  Internet:http://www.slovakcentre.ie/index.php?sw=stranky&s=37
  Adresy / kontakty vybraných prekladateľských služieb:

  Victoria Hincu I & T Ltd

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Victoria Hincu I & T Ltd Victoria Hincu I & T Ltd
  Ulica:5-7 OConnell Street
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Dublin 1
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  Írsko
  Telefón:+353-1-5040134
  Mobilný telefón: +353-863077841
  Fax:+353-1-7005011
  E-mail:info@victoriahincu.com
  Internet:www.victoriahincu.com

  Interling Translation Services

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Interling Translation ServicesInterling Translation Services
  Ulica:12 Abercorn Road
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Dublin 3
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  Írsko
  Telefón:+353-1-8878788
  Mobilný telefón: +353-871215909
  E-mail:info@interling.ie
  Internet:www.interling.ie

  Ablana Translation & Literary Services

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Ablana Translation & Literary Services Ablana Translation & Literary Services
  Ulica:8 Dawson Street
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Dublin 2
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  Írsko
  Telefón:+353-1-2409345
  Mobilný telefón: +353-863077841
  Fax:+353-1-2409348
  E-mail:info@ablana.net

  Dublin City University Langage Services

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Dublin City University Langage ServicesDublin City University Langage Services
  Ulica:Dublin City University
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Dublin 9
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  Írsko
  Telefón: +353-1-7005678
  Fax:+353-1-7005011
  Internet:www.dculs.dcu.ie
    
  Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá.
    
 • Írsko - informácie pre podnikanie
   
 • Choď na:   1   2   3   4   5
  • 150724_IUFOST_logo

   24.7.2015 | Ekonomické správy | Medzinárodné fóra a konferencie | Írsko

   Svetový kongres potravinárskej vedy a technológie v Írsku

   Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o konaní Svetového kongresu potravinárskej vedy a technológie v Írsku (IUFoST 2016), ktorý sa uskutoční v Dubline, v dňoch 21. – 25. augusta 2016.

  • NDRC_logo_2015

   12.6.2015 | Ekonomické správy | Veda výskum a inovácie | Írsko

   Hangout zameraný na financovanie technologických start-upov

   Dňa 2.júna 2015 sa uskutočnil telekonferencia s riaditeľom a predsedom predstavenstva írskej investičnej spoločnosti zameranej na financovanie technologických start-upov NDRC Benom Hurleym.

  • WHE_Ireland_logo

   11.6.2015 | Ekonomické správy | Misie veľtrhy výstavy | Írsko

   Veľtrh „Holiday World Show 2016“ v Írsku

   Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Dubline informujú podnikateľskú verejnosť o konaní veľtrhu „Holiday World Show 2016“, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. – 24. januára 2016 v priestoroch RDS Simmonscourt v Dubline (Írsko).

  • írska vlajka

   3.6.2015 | Ekonomické správy | Veda výskum a inovácie | Írsko

   Videokonferencia z Dublinu o budovaní ekosystému start-upov

   Dňa 2.6. sa uskutočnil telekonferencia s riaditeľom a predsedom predstavenstva írskej investičnej spoločnosti zameranej na financovanie technologických start-upov NDRC Benom Hurleym. Diskusiu pod názvom Innovators Connect organizovali SAPIE (Slovenská Aliancia pre Internetovú Ekonomiku) v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej Republiky v Írsku....

  • Holiday world show 2015

   18.12.2014 | Ekonomické správy | Írsko

   Veľtrh cestovného ruchu Holiday World Show 2015 v Dubline

   Zastupiteľský úrad SR v Dubline informuje konaní o veľtrhu „Holiday World Show 2015“, ktorý sa bude konať v dňoch 23. – 25. januára 2015 v priestoroch RDS Simmonscourt v Dubline (Írsko). Najväčší veľtrh v Írsku je zameraný na cestovný ruch .....

  • írska vlajka

   10.10.2014 | Ekonomické správy | Írsko

   Konferencie venovaná manažmentu a riešeniu sporov v stavebníctve

   Zastupiteľský úrad SR v Dubline informuje o konaní 9. ročníka konferencie venovanej manažmentu a riešeniu sporov v stavebníctve s názvom „9th Annual Construction Law Conference 2014“, na ktorej budú zastúpené stavebné spoločnosti, developeri, experti, mediátori a arbitri v oblasti stavebníctva. Konferencia sa bude konať dňa 4. decembra 2014....

  • írska vlajka

   10.9.2014 | Ekonomické správy | Írsko

   Konferencia venovaná stavebnému dizajnu

   Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konferencii venovanej stavebnému dizajnu. ...

  • Štátny tajomník sa zapísal do kondolenčnej knihy na veľvyslanectve Írska v Bratislave.

   28.8.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Írsko

   Štátny tajomník sa zapísal do kondolenčnej knihy na veľvyslanectve Írska v Bratislave

   Štátny tajomník Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian sa dnes (28. augusta 2014) zapísal do kondolenčnej knihy otvorenej na írskom veľvyslanectve v Bratislave v súvislosti s úmrtím bývalého predsedu vlády Írska Alberta Reynoldsa.

  Choď na:   1   2   3   4   5
   
 • Kultúrna výmena:
  Medzi významné aspekty prezentácie SR v Írsku patrí kultúrna dimenzia. V priebehu uplynulých rokov v Írsku vystúpilo množstvo slovenských umelcov najmä z hudobnej oblasti a oblasti výtvarného umenia.

  Slovenská komunita

  V Írskej republike žije početná komunita Slovenských občanov, ktorá dramaticky narástla najmä po vstupe Slovenska do EÚ a po otvorení pracovného trhu Írska občanom nových členských krajín EÚ. Vzhľadom na pokles pracovných príležitostí v krajine a nárast nezamestnanosti v priebehu uplynulého roka, došlo aj k miernemu poklesu počtu občanov SR. V súčasnosti žije v Írsku približne 25 000 občanov. Komunita v Írsku si prirodzene začala vytvárať združenia, ktoré majú umožniť výmenu informácií a skúseností, a uľahčiť integráciu slovenských občanov v Írsku. Taktiež sprostredkúvajú výmenu kultúrnych a spoločenských informácií. V roku 2006 vzniklo Slovenské Centrum – Írsko, ktoré je krajanskou organizáciou Slovákov žijúcich v Írsku a jeho hlavnou činnosťou je reprezentácia Slovenska a slovenskej komunity v Írsku. Je neziskovou organizáciou a väčšina aktivít je zastrešená dobrovoľníckou činnosťou.Medzi priority Slovenského Centra - Írsko patrí najmä vytváranie kultúrnych a spoločenských kontaktov medzi Slovenskou republikou a Írskom, podpora kultúrnych a spoločenských aktivít slovenskej komunity v Írsku, prezentácia slovenskej komunity v Írsku, podpora a poradenská pomoc pri nadväzovaní obojstranných obchodných, kultúrnych a spoločenských vzťahov medzi SR a Írskom a podobne. Internetová stránka centra je www.slovakcentre.ie.

  Slovenské centrum - ÍrskoSlovak Centre
  Ireland, 5 Blessington Street
  Dublin 7
  Irelandinfo: 00353 833 027 207
  e-mail: info @slovakcentre.ie.

  Ďalším užitočným zdrojom informácií pre krajanov je internetová stránka www.irsko.exil.sk.