Preskočiť navigáciu


Bielorusko


 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

  Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.


  Choď na:   1   2   3
  Choď na:   1   2   3
   
 • Svetadiel:Európa
  Štátne zriadenie:republika
  Oficiálny názov štátu:
  slovenskyBieloruská republika
  miestny názov Рэспублiка Беларусь/Республика Беларусь
  miestny názov v latinke Respublika Belarus
  anglickyRepublic of Belarus
  Rozloha:207.595 km2
  Počet obyvateľov:9.460.000 (údaj z roku 2012)
  Hlavné mesto:
  slovenskymiestny názov anglicky
  MinskМiнск/МинскMinsk
  Počet obyvateľov hlavného mesta:1.900.000 (údaj z roku 2012)
  Ďalšie dôležité mestá:Brest, Grodno, Vitebsk, Mogiľov, Gomeľ. V mestách žije okolo 70 % obyvateľstva.
  Hustota obyvateľstva:47,2 obyv. / km2 (údaj z roku 2005)
  Úradný jazyk:bieloruský, ruský (častejším komunikačným jazykom zostáva ruština, ktorú používa okolo 75 % obyvateľstva)
  Mena:Bieloruský rubeľ (BYR)
  Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
  štátdĺžka hranice
  Litovská republika502 km
  Lotyšská republika141 km
  Ukrajina891 km
  Ruská federácia959 km
  Poľská republika407 km
  Dĺžka pobrežia:0
  Administratívne územné členenie:6 oblastí, nazvaných podľa správnych oblastných centier (Brest, Vitebsk, Gomeľ, Grodno, Minsk a Mogiľov). Hlavné mesto Minsk je samostatnou územnosprávnou jednotkou. Každá oblasť sa člení na okresy, mestá a iné územné a hospodársko-správne jednotky.
  Telefónna predvoľba:+375
  Medzinárodná poznávacia značka:BY
  Internetová doména:by
  HDP na obyvateľa:4888 EUR (údaj z roku 2012)
  Podiel na tvorbe HDP:
  poľnohospodárstvopriemyselslužby
  16 %39 %45 %
  Miera nezamestnanosti:0,5 % (údaj z roku 2012)
  Národnostné zloženie:
  národnosť% zastúpenie
  Bielorusi81,2%
  Rusi11,4%
  Poliaci3,9%
  Ukrajinci2,4%
  Ostatní1,1%
  Etnické skupiny:
  skupinaoblasť
  Náboženstvá:
  náboženstvo% zastúpenie
  kresťaniapravoslávni - 60%
  kresťaniakatolíci - rímski - 8%
  iné2%
  bez vyznania30%
  Štátny sviatok
  dátumsviatok
  03. júlaDeň nezávislosti /1944/
  Vznik štátu:27. júla 1990
  História štátu v skratke:
  R. 862 – I. písomná zmienka v kronike mesta Polock - ako centra kmeňa Krivičov;
  IX. - začiatok XII. stor. - súčasť Kyjevskej Rusi (v II. polovici X. stor. vzniklo Polocké a na konci X. stor. Turovské, kniežatstvo);
  r. 1230 - vznik Veľkého litovského kniežatstva;
  XIII. - XIV. stor. - súčasť Veľkého litovského kniežatstva;
  od r. 1569 - súčasť Reczi pospolitej;
  v r. 1772 – 95 - terajšie územie Bieloruska sa stalo súčasťou ruskej ríše;
  1863 - január 1864 - povstanie v Bielorusku, Poľsku a Rusku;
  7.XI.1917 – Veľká októbrová socialistická revolúcia v Rusku;
  25.III.1918 - vyhlásená Bieloruská národná republika;
  1.I.1919 - vyhlásená Bieloruská sovietska socialistická republika;
  18.III.1921 - podpísanie Rižskej zmluvy, na základe ktorej bolo územie západného Bielorusko pripojené k Poľsku (k opätovnému pripojeniu západných území k Bieloruskej SSR došlo 12.XI.1939).
  30.XII.1922 - Bieloruská sovietska socialistická republika sa stáva súčasťou Zväzu sovietskych socialistických republík;
  22.VI.1941 - 28.VII.1944 - okupácia Bieloruska fašistickým Nemeckom (zahynulo vyše 2,2 mil. jeho občanov);
  27.VII.1990 - Najvyšší soviet Bieloruskej SSR schválil Deklaráciu o štátnej nezávislosti;
  19.IX.1991 - premenovanie Bieloruskej SSR na Bieloruskú republiku;
  8.XII.1991 - vedúci predstavitelia Bieloruska, Ruska a Ukrajiny sa dohodli na rozpustení ZSSR a založení Spoločenstva nezávislých štátov;
  15.III.1994 - Najvyšší soviet Bieloruskej republiky schválil novú Ústavu Bieloruskej republiky, v súlade s ktorou bol zavedený prezidentský systém;
  leto 1994 - v I. prezidentských voľbách zvíťazil A. G. LUKAŠENKO;
  14.V.1995 - referendum o štatúte ruského jazyka, zmene štátnych symbolov, posilnení integračných väzieb s Ruskom a práve prezidenta rozpúšťať parlament;
  24.XI.1996 - referendum o zmenách v Ústave Bieloruskej republiky z 15.III.1994, ktorými došlo k zásadnému posilneniu prezidentských právomoci; novelizovaná ústava nadobudla platnosť 27.XI.1996;
  9.IX.2001 - v prezidentských voľbách opäť zvíťazil A. G. LUKAŠENKO, za ktorého hlasovalo 75,65 % zúčastnených voličov;
  19.XII.2010 - v prezidentských voľbách opäť zvíťazil A. G. LUKAŠENKO, za ktorého hlasovalo temer 80 % zúčastnených voličov.
  Hlava štátu:Aleksandr Grigorievič Lukašenko
  Predseda vlády:Michail Vladimirovič Mjasnikovič
  Dátum konania posledných volieb:23. septembra 2012
  Vládne strany:
  názov strany (skratka)
  nie sú
  Opozičné strany:
  názov strany (skratka)
  Zjednotená občianska strana
  Komunistická strana Bieloruska
  Strana Bieloruský národný front
  Bieloruská sociálno-demokratická strana (Hromada)
  Strana zelených
  Strana Bieloruská sociálno-demokratická hromada
  Liberálno-demokratická strana
  Bieloruská sociálno-športová strana
  Bieloruská agrárna strana
  Republikánska strana
  Konzervatívno-kresťanská strana
  Republikánska strana práce a spravodlivosti
  Bieloruská strana ľavičiarov „Spravodlivý svet“ a
  Bieloruská patriotická strana
  Výkonná moc v štáte:Rada ministrov (vláda) Bieloruskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy, je podriadená prezidentovi a parlamentu;
  Zákonodarný orgán:2-komorové Národné zhromaždenie Bieloruskej republiky (NZ BR): 64-členná Rada republiky (horná komora) - prezident menuje 8 členov rady, po 8 členov volia soviety poslancov každej oblasti a hlavného mesta + 110-členná Snemovňa reprezentantov (dolná komora) - je volená vo všeobecných voľbách na 4 roky;
  Uznanie SR:05. januára 1993
  Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR:14. januára 1993
  Časové pásmo:SEČ + 1 hod
  Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí:http://www.mfa.gov.by/
    
 • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Minsku

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Minsku
  Ulica:Volodarskogo 6
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Minsk
  PSČ:220 030
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  BieloruskoРэспублiка Беларусь/Республика Беларусь
  Telefón:+375 172852999
  Mobilný telefón: +375-29-6782464 (pohotovostný mobil / Emergency call)
  Fax:+375 172836848
  E-mail:emb.minsk@mzv.sk
  Internet:www.mzv.sk/minsk
    
 • Konzulát vedený honorárnym konzulom

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Konzulát vedený honorárnym konzulomПочетный консул РБ
  Ulica:Osadská 679/15
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  TrstenáTrstená
  Telefón:+421/43/53.93.300
  E-mail:konzul@omoss.sk

  Veľvyslanectvo

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  VeľvyslanectvoПасольства Рэспублікі Беларусь в СР/Посольство Республики Беларусь в СР
  Ulica:Jančova 5
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  Bratislava 1Bratislava 1
  Telefón:(+421-2) 62 25 01 52 (24 hod.)
  E-mail:slovakia@mfa.gov.by
 • Honorárny konzulát Slovenskej republiky Vitebsk

  BieloruskoHonorárny konzulát Slovenskej republiky Vitebsk
  Konzul:Alexej SYČOV
  otvorený:19.9.2014
  adresa:Prospekt Frunze 26/3
  210 023 Vitebsk
  Bielorusko
  Tel.: +375 212 601569
  Fax.: +375 212 601569
  E-mail.: konzul@vitvar.by
  konzulárny obvod:Vitebská a Mogiľovská oblasť
    
    
 • Podmienky vstupu:Platné vstupné vízum.
  Udeľovanie vstupných víz do Bieloruska na Medzinárodnom letisku Minsk je možné len v nevyhnutných prípadoch a za splnenia predpísaných podmienok na udeľovanie bieloruských víz, ktoré sú uverejnené na každej internetovej stránke ZÚ Bieloruska v zahraničí (www.slovakia.mfa.gov.by/ a www.mfa.gov.by). Hlavnou podmienkou je, aby pozývajúca organizácia, alebo bieloruský turistický operátor dopredu ohlásili na Medzinárodnom letisku Minsk príchod pozývaných hostí bez víz a požiadali o udelenie vstupných víz na letisku. Ďalej žiadateľ o vízum musí predložiť k žiadostí o vízum zdôvodnenie účelu cesty do Bieloruska, teda platné pozvanie pozývajúcej organizácie alebo osoby, prípadne voucher, zdravotné poistenie, finančné zabezpečenie a ubytovanie v Bielorusku
  Typ cestovného dokladu:cestovný pas
  Všeobecné informácie pre turistov a cestujúcich:Bielorusko nepatrí medzi tradičné destinácie s rozvinutou turistickou infraštruktúrou. Historické monumenty, prírodné krásy, bezpečnosť a príslovečná slovanská pohostinnosť Bielorusov však vytvárajú podmienky pre spoznávaciu i relaxačnú turistiku. Bielorusi sú k Slovákom priateľskí a na požiadanie ochotní pomôcť. Na porozumenie je potrebné ovládať aspoň čiastočne ruský jazyk. Slovenskí cestujúci často využívajú dobrú bieloruskú cestnú a železničnú sieť na tranzit do Ruska a pobaltských krajín.
  V Bielorusku sa nachádza časť z 30-km ochrannej zóny jadrovej elektrárne v Černobyle, do ktorej je zakázaný vstup. 1/5 územia Bieloruska – hlavne na juhu krajiny - bola v r. 1986 kontaminovaná rádionuklidmi (najmä Cézium 137 s polčasom rozpadu 30 rokov a Stroncium 90 s polčasom rozpadu 29 rokov).
  Klimatické podmienky:V Bielorusku je mierne podnebie - mierna a vlhká zima, teplé a vlhké leto. Priemerná teplota v januári je - 6 şC a v júli + 18 şC. Najväčšie množstvo zrážok (600 - 700 mm/rok) spadne v strednej a severozápadnej časti krajiny, najmenej (500 - 550 mm/rok) v Polesí.
  Podmienky pobytu:Medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou existuje vízový režim. Pre držiteľov diplomatických a služobných pasov platí bezvízový styk. Bieloruské konzulárne pracoviská vydávajú turistické, pracovné, služobné, návštevné a tranzitné víza, víza na štúdium, 1-smerné, 2-smerné a viacnásobné víza. Teritoriálne príslušné pre vydávanie víz občanom SR je konzulárne oddelenie Veľvyslanectva BR v Bratislave. Podmienkou udelenia víza je riadne vyplnená žiadosť o vízum, platný cestovný pas, farebná fotografia, pozvanie fyzickej, alebo právnickej osoby, vaucher (do 30 dní bez pozvania), platné zdravotné poistenie počas celej doby pobytu v Bielorusku. Výnimočne sú turistické víza udeľované na medzinárodnom letisku Minsk 2 pre občanov krajín, kde Bielorusko nemá diplomatické zastúpenie, najdlhšie na dobu 30 dní. Po 5 dňoch pobytu v Bielorusku je potrebné prihlásiť sa na pobyt na miestnom oddelení polície (automaticky vykonávajú hotely a oficiálni ubytovatelia).
  Práca v krajine:Práca cudzincov podlieha povoľovaciemu konaniu.
  Colné a devízové predpisy:Dovoz a vývoz zahraničných valút a cenín bez obmedzenia. Povinný je písomný zápis sumy, ktorá prevyšuje ekvivalent 3 tis. $ pri dovoze a 10 tis. $ pri vývoze. Nad 10 tis. $ pri vývoze je nutné mať povolenie splnomocnenej bieloruskej banky. Povinná výmena valút nie je zavedená. Každý cudzinec pri vstupe a výstupe je povinný vyplniť bieloruské colné vyhlásenie.
  Bez cla možno doviezť osobný majetok do 50 kg, ktorého cena neprevyšuje 1 tis. $, potraviny v rozsahu potrebnom na cestovanie, poľnohospodárske produkty do 10 kg, 3 l alkoholu na osobu (vrátane piva), 200 ks cigariet, resp. 200 g tabakových výrobkov, 3 odevy, alebo predmety z kože a kožušín do 1 tis. $, videokameru, alebo i. videonahrávač, ktorého cena neprevyšuje 1 tis. $. Osobám do 18 rokov je dovoz alkoholu zakázaný. Vyviezť možno bez cla osobný majetok, ktorého cena neprevyšuje 10 tis. $, pre osobnú potrebu 250 gr. čierneho kaviáru na osobu, 1 l alkoholu na osobu (vrátane piva), 200 ks cigariet, resp. 200 g tabakových výrobkov. Tovar nad stanovené normy podlieha pri dovoze aj vývoze clu vo výške 3-50 % jeho ceny. Zakázaný je vývoz drahokamov, výrobkov zo zlata, vrátane zlomkového zlata, cenných papierov, umeleckých predmetov a starožitností, rastlín a živočíchov zapísaných v Červenej knihe BR. Zakázaný je dovoz aj vývoz zbraní a streliva bez povolenia, narkotík, omamných a psychotropných látok, pornografických materiálov, printových, audiotechnických a i. nosičov informácií, ktoré môžu spôsobiť škodu politickým a ekonomickým záujmom BR, jej štátnej bezpečnosti, zdraviu a morálke občanov.
  Dôležité telefónne čísla:
  Predvoľba do Bieloruska zo zahraničia: +375...
  Predvoľba z pevných liniek v Bielorusku do SR: 8 (tón) 10 421...
  Predvoľba z pevných liniek v Bielorusku na mobilné čísla: 8 (tón) 029...
  Volania z mobilov v sieťach bieloruských operátorov na pevné linky: 8 - kód mesta, alebo celá medzinárodná predvoľba
  Volania z mobilov v sieťach bieloruských operátorov na čísla v SR: +421...
  Havarijná a informačná služba 101
  „SPAS001“ (technická pomoc na cestách) 116, 107, +375/29/61.57.876;
  Informačné služby:
  - autobusová doprava 114
  - železničná doprava 105
  - letecká doprava 106
  - rezervácia lístkov 151, 186
  Taxi 107, 135, 152, 157, 161, 181, 184
  Informačná služba v Minsku 109, 185
  Zdravotná starostlivosť:Medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou nie je uzatvorená zmluva o bezplatnej zdravotníckej starostlivosti. V rámci I. pomoci sú zdravotnícke služby poskytované prevažne bez finančného nároku, ostatné sú platné podľa zdravotného poistenia cudzinca. Pri vstupe na územie BR je nutné preukázať sa povinným zdravotným poistením na čas pobytu, ktoré je možné si zakúpiť aj na štátnej hranici (i v USD a EUR). Je vhodné si zistiť, s ktorou konkrétnou poisťovňou v BR má poisťovňa v SR uzavretú dohodu.
  Sieť zdravotníckych zariadení na území Minska je široká, existujú štátne aj súkromné zdravotné zariadenia, kde sú poskytované služby všetkých druhov.
  Celoštátne telefónne číslo záchrannej služby a rýchlej lekárskej pomoci je 103.

  adresy/kontakty vybraných nemocničných zariadení:

  Nemocnica I. medicínskej pomoci

  slovenský názov: Nemocnica rýchlej zdravotníckej pomoci
  miestny názov: Больница скорой медицинской помощи

  ulica: KIŽEVATOVa 58 (КИЖЕВАТОВа 58)
  mesto: Minsk, Мiнск/Минск
  štát: Bieloruská republika, Рэспублiка Беларусь/Республика Беларусь

  telefón: +375/17/20.19.051, +375/17/21.27.621
  Adresy / kontakty vybraných nemocničných zariadení:

  Nemocnica prvej medicínskej pomoci

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Nemocnica prvej medicínskej pomociБольница скорой медицинской помощи
  Ulica:Kiževatova ul. 58 (ул. Кижеватова 58)
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  MinskМинск
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  Bieloruská republikaРеспублика Беларусь
  Telefón:00375 17 201 90 51
  Doprava:Priame letecké spojenie medzi Minskom a Bratislavou nie je. S Minskom je priamymi letmi spojená Viedeň, Praha a Varšava. Letisko Minsk II. sa nachádza 44 km od centra Minska. Doprava vlastným dopravným prostriedkom je možná, cestná sieť v BR je široko rozvetvená, hlavné trasy sú spravidla v oboch smeroch 2-prúdové, nespĺňajú však kritériá pre diaľnice, najmä pre chýbajúce stredové a okrajové zvodidlá. Povrchová úprava ciest na hlavných trasách zodpovedá úrovni rýchlostných komunikácií na Slovensku. Na hlavných trasách sú na každých 40 - 50 km stanoviská dopravnej polície (GAI), ktorá kontroluje rýchlosť aj v noci. Povolená rýchlosť v obci je 60 km/hod., mimo obce 90 km/hod., pokiaľ dopravné značenie neurčuje inak. Pri dopravnej nehode je nutné ponechať vozidlo na mieste havárie v pôvodnom postavení, privolať príslušníkov dopravnej polície, spísať protokol o dopravnej nehode a ďalej riešiť vec v súčinnosti s konzulom ZÚ SR. Odporúča sa získať svedka dopravnej nehody. Vzhľadom na klimatické podmienky zimná prevádzka pre automobily sa v Bielorusku považuje od 1.X. do 31.III.
  V Bielorusku sú rozvinuté všetky druhy dopravy. MHD v Minsku zahŕňa metro, električky, trolejbusy, autobusy a mikrobusy. Široko je rozvinutá a dostupná sieť štátnej a súkromnej taxi služby.
  Celoštátne telefónne číslo požiarnej ochrany je 101, polície (milície) 102, dopravnej polície v Minsku 22.21.717.

  Veľvyslanectvo SR v Minsku upozorňuje občanov SR cestujúcich do Bieloruskej republiky na osobných a nákladných motorových vozidlách, aby dôsledne dodržiavali predpisy a nariadenia Bieloruskej republiky a Colnej únie Ruskej federácie, Bieloruska a Kazachstanu o premávke motorových vozidiel a zvlášť dbali na dodržiavanie nasledovných zásad:

  1. Ten istý vodič, ktorý vošiel motorovým vozidlom cez hranice do Bieloruskej republiky je povinný aj vyjsť tým istým vozidlom z Bieloruskej republiky. Pri vjazde do Bieloruska motorovým vozidlom je vodič vozidla povinný mať oprávnenie na vedenie daného vozidla, teda byť jeho majiteľom, alebo mať notársky overené splnomocnenie od majiteľa na vedenie vozidla. Ak vodič pri vjazde dostane povolenie na dočasný vjazd vozidla na územie Bieloruska nesmie toto vozidlo nikomu požičiavať ani darovať a musí opustiť územie Bieloruska do dátumu povolenia na dočasný vjazd vozidla, ktorý mu bol určený na hranici.

  2. Pohyb motorovými vozidlami, ktoré nie sú registrované na území Colnej únie Ruskej federácie, Bieloruska a Kazachstanu po cestných komunikáciách Bieloruskej republiky je spoplatnený tzv. elektronickým mýtom. Zakúpenie elektronickej známky je možné na hraničných prechodoch, čerpacích staniciach a na staniciach BellToll.
  Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia:Bezpečnostná situácia v Bielorusku je relatívne stabilná a charakter všeobecnej kriminality v krajine tak nevytvára bezpečnostné rizika pre miestne obyvateľstvo, ani pre cudzincov. Verejný poriadok, najmä v hlavnom meste a vo veľkých mestách, zabezpečujú príslušníci poriadkovej polície. Pomerne hustú sieť majú vytvorenú príslušníci dopravnej polície (GAI) v mestách a na medzinárodných komunikáciách. V prípade vyostrenia medzinárodnej situácie, alebo vzniku mimoriadnych udalosti, sú prijímané dodatočné bezpečnostné opatrenia. V poslednom období v Bielorusku neboli zaregistrované teroristické, alebo i. ozbrojené akcie. Výnimkou bol bombový atentát v minskom metre v r. 2011.
  Adresy / kontakty vybraných právnych zástupcov:

  Špecializované BYR kolégium advokátov

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Špecializované BYR kolégium advokátovBelinjurkollegija, Белинюрколлегия
  Ulica:Ul. Bogdanoviča 70, (ул. Богдановича 70)
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  MinskМинск
  PSČ:220 100
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  Bieloruská republikaРеспублика Беларусь
  Telefón:00375 17 234 45 08, 00375 17 234 62 31
  Fax:00375 17 234 62 31
  E-mail:bellaw@gtp.by
  Adresy / kontakty vybraných prekladateľských služieb:

  Ptica Govorun

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  Ptica GovorunПтица Говорун
  Ulica:Timiriazeva 65a, kanc. 542 (ул. Тимирязева 65а, офис 542)
  Mesto:
  slovenskymiestny názov
  MinskTimiriazeva 65a, kanc.542 (г. Минск, ул. Тимирязева 65а, офис 542)
  PSČ:220 035
  Štát:
  slovenskymiestny názov
  Bieloruská republika Республика Беларусь
  Telefón:00375 17 209 01 31
  Mobilný telefón: 00375 29 632 27 74 (z pevnej linky v Bielorusku : 80 29 632 27 74)
  Fax:00375 17 209 01 31
  Internet:www.govorunby.com
    
  Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá.
    
 • Bielorusko - Informácie pre podnikanie
   
 • Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
  • Štátny tajomník Ivan Korčok, Milan Belica predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a Jozef Dvonč primátor Nitry počas tlačovej besedy.
   Správa obsahuje video

   26.11.2015 | Aktivity štátnych tajomníkov | Predsedníctvo SR v Rade EÚ

    

   I. Korčok o zapojení regiónov do slovenského predsedníctva v Rade EÚ

   Splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo v Rade Európskej únie a štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa dnes (26. novembra) stretol so zástupcami vyšších územných celkov a primátormi krajských miest.

  • Spoločné foto účastníkov barcelonskej schódzky Únie pre Stredomorie.
   Správa obsahuje fotografiu

   26.11.2015 | Aktivity ministra | Španielsko

    

   Minister M. Lajčák v Barcelone o význame južného susedstva pre stabilitu Európy

   Barcelona (26. novembra) – „Región Stredozemného mora je kľúčom k stabilite a prosperite Európy, ktorá je možná len v úzkej spolupráci s našimi južnými susedmi .“ Na výročnej konferencii Únie pre Stredozemie to dnes v Barcelone uviedol podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Únia pre Stredozemie (UfM) je platforma partnerstva 43 krajín Európy, severnej Afriky a Blízkeho východu a sústredí sa na podporu regionálnej spolupráce v oblasti Stredozemného mora. Pre Európsku úniu je tiež jedným z nástrojov posilňovania politiky voči južnému susedstvu. Barcelonskú konferenciu otvorila vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Federica Mogherini a jordánsky minister zahraničných vecí Násir Džudeh ako spolupredsedovia UfM.

  • Štátny tajomník I. Slobodník na 6. fóre Európskych hraničných dialógov a cezhraničnej spolupráce v širšej Európe
   Správa obsahuje fotografiu

   26.11.2015 | Aktivity štátnych tajomníkov

    

   I. Slobodník ocenil nórsku podporu pre projekty na východnom Slovensku

   Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Igor Slobodník spoločne s nórskou partnerkou, štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí Elsbeth Tronstadovou, navštívili 26. novembra 2015 Košice a Prešov.

  • Ilustračné foto: Valleta. Wikipedia/riangotts.

   26.11.2015 | Aktivity ministra | Očakávané udalosti

   AVÍZO: M. Lajčák na summite predsedov vlád Spoločenstva národov vo Vallete

   Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odcestuje vo štvrtok (26. novembra 2015) do Valletty, kde sa ako čestný hosť zúčastní na summite predsedov vlád Spoločenstva národov a zároveň absolvuje trilaterálne stretnutie s maltským a holandským partnerom Georgom Vellom a Bertom Koendersom v súvislosti s nadchádzajúcim predsedníckym triom v Rade Európskej únie v rokoch 2016 – 2017.

  • SOPK_OK_logo
   Správa obsahuje dokument

   26.11.2015 | Ekonomické správy | Luxembursko | Belgicko

    

   Konzultačný deň pre podnikateľov - Belgicko a Luxembursko

   Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na konzultačný deň s obchodno-ekonomickým radcom Veľvyslanectva SR v Bruseli s pôsobnosťou pre Belgicko a Luxembursko.Konzultačný deň zameraný na trhy Belgicka a Luxemburska sa uskutoční 11.12.2015 od 10.00 hod. v školiacej miestnosti č. 324 na 3.poschodí,( bývalá budova Tatraskla) Trhová 2 , 917 01 Trnava. Účasť je bezplatná.

  • 25.11.2015 | Očakávané udalosti

   AVÍZO: Diskusia s predstaviteľmi samospráv o predsedníctve SR v Rade EÚ

   Splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ a štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok bude vo štvrtok 26. novembra diskutovať s predstaviteľmi samospráv o vzájomnej spolupráci v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ.

  • Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Slobodník a J. -D. Wörner, generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

   25.11.2015 | Aktivity štátnych tajomníkov

   Európska vesmírna agentúra schválila prvých sedem slovenských projektov

   J. -D. Wörner, generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA), informoval dnes (25. novembra) v parížskom sídle agentúry štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Slobodníka o schválení prvých siedmich slovenských projektov, ktoré budú podporené agentúrou. Slovensko tak začína reálne využívať štatút tzv. spolupracujúcej krajiny.

  • S predsedom hornej komory parlamentu Masaakim Yamazakim.
   Správa obsahuje fotografiu

   25.11.2015 | Aktivity ministra | Japonsko

    

   SR-Japonsko: Konkrétne kroky na prehĺbenie spolupráce

   Tokio (25. novembra) – Slovensko a Japonsko sa dohodli na konkrétnych krokoch, ktoré pomôžu zintenzívniť kontakty medzi občanmi oboch krajín. Vyplýva to z rokovaní podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka, ktorý bol v Tokiu na dvojdňovej oficiálnej návšteve. Minister M. Lajčák na stretnutí s japonským rezortným kolegom Fumiom Kišidom, na pozvanie ktorého navštívil Japonsko, zdôraznil, že dvojstranné vzťahy sú bezproblémové a priateľské a chceme ich ešte viac zintenzívniť.

  Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
   
 • Kultúrna výmena:
  V rámci Festivalu európskych filmov si 14.-19.5.2005 mohli obyvatelia Minska a Brestu pozrieť slovenský film – Sokoliar Tomáš.
  12.-27.5.2005 obyvatelia Minska mali možnosť navštíviť, v Dome priateľstva, výstavu grafík a kresieb M. KELLENBERGERa.
  Slovensko od októbra 2005 organizovalo v Bielorusku širokosprektrálne kultúrne podujatie pod názvom „Biely pozdrav pre Bielorusko“. V rámci neho sa uskutočnil koncert Bieloruskej štátnej filharmónie pod vedením slovenského dirigenta A. POPOVIČa, so slovenskými sólistami J. BARTOŠom a J. ČIŽMAROVIČom. Slovenské a svetové umenie mali možnosť bieloruskí občania uvidieť na výstavách v Minsku: „Biely pozdrav pre Bielorusko“ v Paláci umenia, Slovenské grafické umenie v Múzeu súčasného umenia, súčasnú slovenskú maľbu a sochárstvo v Národnom umeleckom múzeu, súčasnú slovenskú umeleckú fotografiu v Národnom múzeu histórie a kultúry. Počas týždňa stredoeurópskeho filmového umenia sa diváci oboznámili s autorskou tvorbou dokumentárnych filmov zo strednej Európy. Súčasnú slovenskú literatúru prezentovali D. NAGY a P. ŠULEJ. V 10/2011 sa v Múzeu moderného umenia prezentovala výstava sochárky Ľ. CVENGROŠOVej. V r. 2012 sa SR niekoľkými súťažnými i nesúťažnými snímkami zúčastnilo na Medzinárodnom filmovom festivale Listopad. V r. 2013 bola, pri príležitosti 20. výročia nadviazania diplomatických stykov medzi SR a BR, zrealizovaná prezentácia knižnej publikácie O. MARIKS venovaná tomuto významnému bieloruskému divadelnému scénickému výtvarníkovi so slovenskými koreňmi. K 1.150 výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu pripravil ZÚ SK na začiatku r. 2013 prezentáciu venovanú prvej slovanskej básni Cyrila Proglas. Vo februári 2013 sa uskutočnila vo Vitebsku výstava slovenského maliara P. POLLÁGa a v marci 2013 ďalšieho mladého slovenského umelca M. RYBOŇa. Slovenská strana organizuje od r. 2009 každoročne svoje stánky na medzinárodnej knižnej výstave v Minsku. ZÚ SR v Minsku napomáhal vydaniu knižnej publikácie miestneho autora A. USOVSKého o R. JAŠÍKovi (2012), podieľal sa na vzniku 2 samostatných tematických vydaní (čísiel) detských a mládežníckych časopisov venovaných SK Detská dúha (11/2011) a Svet cestovania (5/2012). Z prostriedkov MZV SR bolo vydaných niekoľko cenných publikácií, napr. Gramatika slovenského jazyka pre Bielorusov (2010), Slovensko-bieloruská konverzačná príručka (2011), či monografia „Slovenský folklór: formy, žánre, poetika“ (2010). Okrem uvedených projektov sa podarilo zrealizovať i projekt určený na pomoc pri budovaní prvej banky kostnej drene v BR. V r. 2012 bola za pomoci mikrograntu vydaná knižná publikácia Živá voda Slovenska, ktorá pomáha pri propagácii slovenských liečebných kúpeľov a podporuje tak rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.
  Krajania a krajanské komunity:
  nie sú evidované/registrované žiadne slovenské krajanské spolky
  Adresy / kontakty krajanských spolkov:

  neevidujeme registrované krajanské spolky

  Názov:
  slovenskymiestny názov
  neevidujeme registrované krajanské spolky