Preskočiť navigáciu


Dvojstranné medzinárodné zmluvy

Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov

  • Zmluvy: 41 - 60
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
29. 05. 2013Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a United States Holocaust Memorial Museum o spolupráci pri vyhotovovaní kópii archívnych dokumentov týkajúcich sa Holocaustu (1933-1948)
21. 05. 2013Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí, zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce Belgického kráľovstva o zastupovaní pri vydávaní víz
20. 05. 2013Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci zo dňa 17. novembra 2010
20. 05. 2013Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2013
10. 04. 2013Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce Španielskeho kráľovstva o zastupovaní pri vydávaní víz
10. 04. 2013Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Arménskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
05. 03. 2013Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2013 - 2017
15.02.2013Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Čínskej ľudovej republiky o prehlbovaní poľnohospodárskej spolupráce
28. 01. 2013Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2013 - 2017
22.01.2013Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
19. 12. 2012Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o podieľaní sa na nákladoch tretej strany
10. 12. 2012Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení
10. 12. 2012Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení
24. 11. 2012Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry a umenia na roky 2012-2015
13. 11. 2012Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
29. 10. 2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia a majetku Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku stavby !Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice - Rohatec" na hraničnom vodnom toku Radejovka (Radějovka) v katastrálnych územiach obcí Sudoměřice
29. 10. 2012Vykonávací protokol medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky
29. 10. 2012Protokol o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach z 29. októbra 1992 a jej Záverečného protokolu
02.10.2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta cez rieku Dunaj na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Komárno a Komárom
07. 06. 2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o rozvojovej spolupráci
  • Zmluvy: 41 - 60
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9