Preskočiť navigáciu


Dvojstranné medzinárodné zmluvy

Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov

  • Zmluvy: 41 - 60
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
03. 05. 2012Technická dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovinskej republiky o cvičení s toxickými chemickými látkami
02. 05. 2012Vykonávací protokol medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní
24. 04. 2012Vykonávacia dohoda k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz
28. 03. 2012Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Litovskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní
02. 03. 2012Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení
02. 03. 2012Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení
27.02.2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu
27.02.2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd
27.02.2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Pastovce a Vámosmikola
16. 02. 2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúkej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda)
16. 02. 2012Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania zo 7. novembra 2006
16. 02. 2012Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o vedecko-technickej spolupráci
10. 02. 2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz
08. 02. 2012Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 v znení výmeny nót z 10 septembra 2008 a 15. septembra 2008
31. 01. 2012Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládeže a športu Srbskej republiky 2012 - 2016
26. 01. 2012Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu na roky 2012 - 2016
24. 01. 2012Zmluva medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
21. 12. 2011Dodatok č. 1 k Dohode medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc
14. 12. 2011Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci
14. 12. 2011Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky
  • Zmluvy: 41 - 60
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9