Preskočiť navigáciu


Dvojstranné medzinárodné zmluvy

Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov

  • Zmluvy: 81 - 100
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
26. 07. 2011Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
24.06.2011Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o bode hraničného prepojenia rýchlostnej cesty R4 v úseku Košice - Milhosť - štátna hranica a rýchlostnej cesty M30 v úseku štátna hranica - Tornyosnémeti - Miškovec (Miskolc)
17. 06. 2011Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku
14. 06. 2011Zmluva medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky
06. 06. 2011Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Litovskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry
01. 06. 2011Vykonávacia dohoda k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní
26. 05. 2011Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
16. 05. 2011Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz
12. 05. 2011Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici z 18. júna 2007
12. 05. 2011Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci vo vojenskej oblasti
06. 05. 2011Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelenie víza
05. 05. 2011Memorandum o porozumení v oblasti kultúrnej spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom pre civilné záležitosti Bosny a Hercegoviny
03. 05. 2011Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čiernej Hory o spolupráci v oblasti kultúry
13. 04. 2011Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy na roky 2011-2015
13.04.2011Program spolupráce na roky 2011 - 2013, ktorým sa vykonáva Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámska
07. 04. 2011Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom národných zdrojov Maďarskej republiky na roky 2011 - 2014
24. 03. 2011Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Indickej republiky na obdobie rokov 2011 - 2013
24. 02. 2011Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
08. 02. 2011Protokol medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku s protokol, podpísané v Bratislave 14. februára 1997
28. 01. 2011Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci pri výstavbe, prevádzke, údržbe, rekonštrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia na prepravu uhľovodíkov prechádzajúceho spoločnými štátnymi hranicami
  • Zmluvy: 81 - 100
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9