Preskočiť navigáciu


Všetky zmluvy

pdf Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax  (pdf; 269,36 kB)

pdf Metodický pokyn na vykonanie Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv  (pdf; 274,61 kB)

Informácie uvedené v tomto zozname medzinárodných zmlúv majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony !


Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov.

  • Zmluvy: 61 - 80
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
05. 09. 2013Zmena Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní, podpísaného 4. novembra 2011
29. 08. 2013Potvrdenie o vykonávaní Zmluvy medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov z 11. novembra 1924 a Protokolu o zmene článku 12 tejto zmluvy zo 4. júna 1926 (vyhláška č. 211/1926 Zb.) vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Seychelskou republikou
01. 08. 2013Protokol medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku, podpísaná vo Varšave 18. augusta 1994
31. 07. 2013Zmena prílohy k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelení víza, podpísanej 6. mája 2011
22. 07. 2013Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom národného športu Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2013 - 2016
03. 07. 2013Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Federálnou službou pre finančný monitoring (Ruská federácie) o spolupráci v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
27. 06. 2013Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja
24. 06. 2013Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnú organizáciu pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
31. 05. 2013Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministrom spravodlivosti a Ministerstvom vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti
29. 05. 2013Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a United States Holocaust Memorial Museum o spolupráci pri vyhotovovaní kópii archívnych dokumentov týkajúcich sa Holocaustu (1933-1948)
21. 05. 2013Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí, zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce Belgického kráľovstva o zastupovaní pri vydávaní víz
20. 05. 2013Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci zo dňa 17. novembra 2010
20. 05. 2013Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2013
10. 04. 2013Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce Španielskeho kráľovstva o zastupovaní pri vydávaní víz
10. 04. 2013Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Arménskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
02. 04. 2013Zmluva o obchodovaní so zbraňami
05. 03. 2013Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2013 - 2017
15.02.2013Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Čínskej ľudovej republiky o prehlbovaní poľnohospodárskej spolupráce
28. 01. 2013Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2013 - 2017
22.01.2013Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
  • Zmluvy: 61 - 80
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9