Preskočiť navigáciu


Zmluvy podľa predmetu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Predmet: Ľudské práva

  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
20. 12. 2006Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
13.12.2006Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím
13.12.2006Opčný protokol k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
25.01.2005Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúci sa biomedicínskeho výskumu
13.05.2004Protokol č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru
03.05.2002Protokol č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zrušenia trestu smrti za každých okolností
25.05.2000Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch
25. 05. 2000Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o obchodovaní s deťmi, detskej prostitúcii a detskej pornografii
06.10.1999Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
12.01.1998Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny o zákaze klonovania ľudských bytostí
04.04.1997Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovor o ľudských právach a medicíne)
03.05.1996Revidovaná Európska sociálna charta
05.03.1996Európska dohoda vzťahujúca sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred Európskym súdom pre ľudské práva dok. č. 161
01.02.1995Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín
11.05.1994Protokol č. 11 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd meniaci kontrolný systém založený dohovorom
04.11.1993Protokol č. 2 k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
04.11.1993Protokol č. 1 k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
05.11.1992Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov
15.12.1989Druhý Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
05.05.1988Dodatkový protokol k Európskej sociálnej charte
  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2