Preskočiť navigáciu


Aktuálne správy SR v OECD

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 • Logo OECD.

  27.5.2015 | Slovensko v OECD

  OECD hodnotí zručnosti mladých

  Mladí ľudia na celom svete sa po skončení školy snažia zamestnať. Podľa OECD však v niektorých krajinách OECD, jeden zo štyroch 16-29 ročných nie je ani zamestnaný, ani sa nevzdeláva alebo nenavštevuje odbornú prípravu. Asi 10% všetkých nových absolventov dosahuje slabú čitateľskú gramotnosť a 14% slabú matematickú gramotnosť.

 • Angel Gurría

  26.5.2015 | Slovensko v OECD

  Znovuzvolenie Angela Gurríu na post generálneho tajomníka OECD

  Rada OECD dnes (26. mája 2015) na svojom zasadnutí v Paríži rozhodla o predĺžení mandátu Angela Gurríu (Mexiko) na poste generálneho tajomníka Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Tretie funkčné obdobie (2016-2021) začne plynúť od 1. júna 2016.

 • Logo OECD.

  13.5.2015 | Slovensko v OECD

  OECD hľadá odpoveď na nízky dopyt a nárast vývozov v oceliarskom priemysle

  V dňoch 11. – 12. mája 2015 rokoval Výbor OECD pre oceľ, podľa ktorého je výhľad pre oceliarsky sektor veľmi mierny a zároveň je spojený s mnohými neznámymi, vrátane tempa svetového hospodárskeho rastu, geopolitického napätia, budúceho vývoja trhu s ropou a základnými surovinami, dlhodobého poklesu dopytu po oceli v Číne a vplyvu nadbytočných kapacít výroby ocele.

 • Vystúpenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna v OECD.

  29.4.2015 | Slovensko v OECD

  Vystúpenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna v OECD

  Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vystúpil 28. apríla 2015 na pôde OECD. Išlo o vystúpenie najvyššieho predstaviteľa OSN na pôde OECD po 17 rokoch. Okrem vystúpenia generálny tajomník OSN rokoval aj s generálnym tajomníkom OECD A. Gurriom.

 • © OECD.

  28.4.2015 | Slovensko v OECD

  Informačná brožúra OECD 360 – Slovenská republika - Ako sa darí Slovensku?

  OECD v spolupráci so Stálou misiou Slovenskej republiky pri OECD vydala informačnú brožúru „Ako sa darí Slovensku?“ Brožúra je súčasťou novej série OECD 360, ktorá v oficiálnych jazykoch členských štátov približuje analýzy a údaje z vlajkových publikácií OECD a poskytuje prehľad o postavení jednotlivých štátov.

 • Prezident Ukrajiny Petro Porošenko a generálny tajomník OECD Angel Gurria.

  22.4.2015 | Slovensko v OECD

  Prezident Ukrajiny Petro Porošenko v OECD

  Prezident Ukrajiny Petro Porošenko s ministrami vlády Ukrajiny navštívil 22. apríla 2015 sídlo OECD v Paríži s cieľom podpísať Akčný plán na posilnenie spolupráce Ukrajiny a OECD. Akčný plán je skonkrétnením Memoranda o porozumení medzi OECD a Ukrajinou, ktoré bolo podpísané na konci roku 2014.

 • Logo OECD.

  17.4.2015 | Slovensko v OECD

  Financovanie SMEs a podnikania v roku 2015 - Porovnanie výsledkov v 34 krajinách

  Podľa záverov OECD malé a stredné podniky a podnikatelia (SMEs) potrebujú diverzifikovať svoje finančné zdroje uprostred pokračujúceho nedostatku úverov. Malé a stredné podniky a podnikatelia patria k základným nástrojom inkluzívneho rastu a tvorby pracovných miest, ale potrebujú rozšíriť zdroje financovania s cieľom znížiť ich zraniteľnosť na nestálom vývoji úverového trhu.

 • Logo OECD.

  10.4.2015 | Slovensko v OECD

  Začatie prístupových rokovaní OECD s Litvou a Kostarikou

  Rada OECD na svojom pravidelnom zasadnutí vo štvrtok (9. apríla 2015) rozhodla o začatí prístupových rokovaní s Litvou a Kostarikou.

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9