Preskočiť navigáciu


Aktuálne správy SR v OECD

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 • Peter Burian
  Správa obsahuje fotografiu Správa obsahuje dokument

  16.12.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko v OECD

   

  Štátny tajomník P. Burian na zasadnutí Výboru pre rozvojovú pomoc OECD na vysokej úrovni

  Na zasadnutí Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) OECD na vysokej úrovni v Paríži v dňoch 15.-16. decembra 2014, ktorého hlavnou témou boli financie určené na rozvojovú spoluprácu, zastupoval Slovenskú republiku štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian.

 • Logo OECD.

  16.12.2014 | Slovensko v OECD

  Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v roku 2015

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlásilo v pondelok (15. decembra 2014) výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD pre rok 2015, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD.

 • Logo OECD.

  8.12.2014 | Slovensko v OECD

  OECD porovnáva a hodnotí vplyvy reforiem dôchodkových systémov

  OECD vydala 8. decembra 2014 jednu zo svojich vlajkových publikácií „Pohľad na dôchodkové systémy 2014“ (OECD Pensions at a Glance 2014), ktorá obsahuje informácie o dôchodkových systémoch členských krajín OECD a štátov Skupiny G20.

 • Fotografia z OECD fóra o politikách migrácie.

  3.12.2014 | Slovensko v OECD

  OECD fórum na vysokej úrovni o politikách migrácie

  V Paríži sa 1.-2.decembra 2014 uskutočnilo OECD fórum na vysokej úrovni o politikách migrácie (OECD High Level Policy Forum on Migration) na tému Mobilizovanie zručností migrantov pre hospodársky úspech („Mobilising Migrants´ Skills for Economic Success“). Na zasadnutí sa zúčastnilo viac ako 309 delegátov, z toho viac ako 30 na ministerskej úrovni a úrovni štátnych tajomníkov. Fórum otvoril Angel Gurría, generálny tajomník OECD.

 • Správa o podplácaní zahraničných verejných činiteľov. Ilustračné foto: OECD

  2.12.2014 | Slovensko v OECD

  OECD po prvýkrát zverejnila Správu o podplácaní zahraničných verejných činiteľov

  OECD zverejnila 2. decembra 2014 Správu o podplácaní zahraničných verejných činiteľov (OECD Foreign Bribery Report). Správa analyzuje prípady podplácania od roku 1999, kedy vstúpil do platnosti Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.

 • Logo OECD.

  1.12.2014 | Slovensko v OECD

  Slovensko získalo prvýkrát kofinancovanie konferencie z programu OECD pre agrárny výskum

  Riadiaci výbor Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) 1. decembra 2014 schválil na kofinancovanie konferenciu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prvýkrát sa takto SR podarilo získať finančnú podporu na organizovanie vedeckej konferencie v SR z tohto programu OECD podporujúceho agrárny výskum.

 • Logo OECD.

  1.12.2014 | Slovensko v OECD

  OECD zverejnila Výhľad medzinárodnej migrácie 2014

  Pri príležitosti zasadnutia OECD na vysokej úrovni o politikách migrácie (OECD High Level Policy Forum on Migration) vydala OECD 1. decembra 2014 svoju vlajkovú publikáciu Výhľad medzinárodnej migrácie 2014 (International Migration Outlook 2014).

 • Logo: OECD pre Euráziu

  28.11.2014 | Slovensko v OECD

  Týždeň Eurázie v OECD

  Už po druhýkrát sa v sídle OECD v Paríži konal „Týždeň Eurázie“ (25. - 27. novembra 2014). Jeho cieľom je vytvoriť diskusnú platformu pre krajiny zahrnuté v Programe OECD pre zvyšovanie konkurencieschopnosti Eurázie (OECD Eurasia Competitiveness Programme) a zviditeľniť tento segment regionálnej angažovanosti OECD.

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9