Preskočiť navigáciu


Aktuálne správy SR v OECD

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 • Logo.

  28.11.2014 | Slovensko v OECD

  Svetový energetický výhľad prezentovaný v SR

  Počas medzinárodnej konferencie o energetickej politike EÚ a energetickej bezpečnosti krajín V4, súčasťou ktorej bolo vrcholové podujatie predsedníctva SR vo V4 v oblasti energetiky, prezentovala po prvýkrát výkonná riaditeľka Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Maria van der Hoevenová v SR závery pilotnej publikácie „Svetový energetický výhľad 2014“.

 • Logo OECD.

  26.11.2014 | Slovensko v OECD

  Zasadnutie Pracovnej skupiny OECD pre globálnu stratégiu

  Slovenskú republiku zastupovala na zasadnutí Pracovnej skupiny OECD pre globálnu stratégiu (Global Strategy Group - GSG) v Paríži v dňoch 25. - 26. novembra 2014 generálna riadteľka Sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva financií SR Martina Kobilicová.

 • Logo OECD.

  26.11.2014 | Slovensko v OECD

  Podľa OECD svetová ekonomika zaradila nízku rýchlosť

  OECD zverejnila ekonomický výhľad na roky 2015-2016 pre všetky členské krajiny a pre šesť vybraných nečlenských krajín (BRIICS) v utorok (25. novembra 2014). OECD v najbližších dvoch rokoch predpokladá iba mierne zlepšenie globálneho rastu, ktoré sa bude vyznačovať výraznými rozdielmi v raste veľkých ekonomík ako aj významnými rizikami a zraniteľnosťami.

 • Logo OECD.

  13.11.2014 | Slovensko v OECD

  Indikátory zeleného rastu v SR inšpirované OECD

  Slovenská republika patrí k tým členských štátom OECD, ktoré vypracovali svoj vlastný národný súbor indikátorov zeleného rastu.

 • Logo.

  13.11.2014 | Slovensko v OECD

  Svetový energetický výhľad 2014 – energetický systém pod tlakom

  Výkonná riaditeľka Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) predstavila 12. novembra 2014 nové vydanie pilotnej publikácie „World Energy Outlook 2014“ (Svetový energetický výhľad 2014). Tohtoročná správa sa popri komplexnej analýze globálnych energetických trendov, vychádzajúcej z predĺženia projekcií do roku 2040 a vývoja na energetických trhoch (ropa, zemný plyn, uhlie, obnoviteľné zdroje energie, energetická efektívnosť, emisné trendy CO2) zameriava na hodnotenie ich vplyvov na energetickú bezpečnosť, ekonomiku a životné prostredie.

 • Logo OECD.

  13.11.2014 | Slovensko v OECD

  OECD zverejnila Správu o vede, technológiách a priemysle 2014

  Podľa najnovšieho vydania Správy OECD o vede, technológiách a priemysle 2014 (OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014) znižujúce sa rozpočty na výskum a rozvoj v krajinách Európskej únie, v Japonsku a v Spojených štátoch, ktoré majú za následok znižovanie významu vyspelých ekonomík v oblasti vývoja technológií, prijímania nových patentov a v počte uverejnených vedeckých publikácií, prenechávajú priestor Číne na to, aby sa stala svetovým lídrom vo výdavkoch na výskum a vývoj.

 • P. Javorčík odovzdal Zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SRexpertovi OECD Andreasovi Wörgötterovi

  6.11.2014 | Slovensko v OECD

  Zlatá plaketa pre experta OECD

  Počas návštevy generálneho tajomníka OECD Angela Gurríu v Bratislave v stredu (5. novembra 2014) bola udelená Zlatá plaketa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR expertovi OECD Andreasovi Wörgötterovi za jeho dlhodobú profesionálnu a osobnú angažovanosť a prínos k spolupráci medzi OECD a Slovenskou republikou.

 • Štátny tajomník Peter Javorčík a generálny tajomník OECD Angelo Guriía počas prijatia.

  5.11.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko v OECD

  Generálny tajomník OECD A. Gurría o aktuálnom stave ekonomiky SR

  Generálny tajomník Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (GT OECD) Angel Gurría navštívil dnes (5. novembra 2014) Slovenskú republiku pri príležitosti prezentácie pravidelnej hodnotiacej správy OECD o aktuálnom stave ekonomiky Slovenska. Správa pod názvom „Ekonomický prehľad – Slovenská republika 2014“ sa okrem makroekonomického hodnotenia SR tematicky zameriava aj na efektivitu verejnej správy a regionálne vyvážený hospodársky rast.

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9