Preskočiť navigáciu


Aktuálne správy SR v OECD

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 • Logo.

  11.6.2014 | Slovensko v OECD

  Vývoj trhu so zemným plynom do roku 2019 podľa analýzy IEA

  Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v správe o výhľade trhu so zemným plynom na nasledujúce päťročné obdobie, uverejnenej 11. júna 2014 v Montreale, prognózuje 2,2% ročný prírastok dopytu do roku 2019, čo je o 0,2% menej, než vo výhľade z roku 2013.

 • Logo.

  3.6.2014 | Slovensko v OECD

  IEA uverejnila svetový výhľad investícií do energetiky do roku 2035

  Otázky o spoľahlivosti a udržateľnosti energetickej budúcnosti sa často koncentrujú na oblasť investícií. Sú investori pripravení vkladať kapitál do rýchlo sa meniaceho sveta energetiky? Komplexnú odpoveď na mnohé otázky, ako aj výhľad globálnych investičných trendov v energetike do roku 2035 prináša špeciálna kapitola „Svetového energetického výhľadu 2014“ (World Energy Investment Outlook), ktorú Medzinárodná energetická agentúra (IEA) uverejnila 3. júna 2014.

 • Logo.

  14.5.2014 | Slovensko v OECD

  IEA: Elektrická energia bude zohrávať kľúčovú úlohu v ekonomickom raste a rozvoji

  Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v piatom vydaní publikácie o energetických technológiách „Perspektívy energetických technológií“ (Energy Technology Perspectives 2014 - ETP 2014) zverejnenej 12. mája 2014 pri príležitosti konania ministerského stretnutia pre čisté energie (Clean Energy Ministerial) v Južnej Kórei prináša komplexnú analýzu dlhodobých trendov energetického sektoru a technológií, ktoré budú rozhodujúce pre dosiahnutie bezpečnej a udržateľnej energetickej budúcnosti.

 • OECD rokovala na úrovni ministrov o posilnení odolnosti ekonomík a inkluzívnosti spoločností.

  7.5.2014 | Slovensko v OECD

  OECD rokovala na úrovni ministrov o posilnení odolnosti ekonomík a inkluzívnosti spoločností

  Počas dvoch dní (6. – 7. mája 2014) diskutovali ministri členských i vybraných nečlenských štátov OECD o aktuálnych ekonomických témach.

 • Logo OECD - 50 rokov

  7.5.2014 | Slovensko v OECD

  Ministri potvrdili záujem o prehĺbenie úsilia v boji proti zmene klímy

  Samostatným vyhlásením pre oblasť zmeny klímy potvrdili ministri členských i nečlenských krajín OECD počas Ministerského zasadnutia Rady OECD 6. mája 2014 záujem o pokračovanie v prehĺbení medzinárodného úsilia v boji proti zmene klímy.

 • Logo OECD - 50 rokov

  7.5.2014 | Slovensko v OECD

  Automatická výmena informácií v daňových záležitostiach prispeje k posilneniu integrity daňových systémov krajín

  Pri príležitosti Ministerského zasadnutia Rady OECD bolo prijaté aj vyhlásenie o automatickej výmene informácií v daňových záležitostiach. K vyhláseniu sa pripojilo všetkých 34 členských krajín OECD, ku ktorým sa pridali Argentína, Brazília, Čína, Kolumbia, Kostarika, India, Indonézia, Litva, Lotyšsko, Malajzia, Saudská Arábia, Singapurom a Juhoafrická republika. “Daňové podvody a úniky nie sú trestnými činmi bez obetí - zbavujú vlády príjmov potrebných na obnovenie rastu a ohrozujú dôveru občanov v spravodlivosť a integritu daňového systému.

 • Logo OECD - 50 rokov

  7.5.2014 | Slovensko v OECD

  OECD: Služby a obchod so službami sú kľúčové pre hospodársky rast a zamestnanosť

  Pri príležitosti zasadnutia Rady OECD na úrovni ministrov zverejnila organizácia 7. mája 2014 výsledky analýzy obmedzení obchodu so službami pre 40 krajín sveta, teda pre 34 členských krajín OECD a vybrané partnerské krajiny (Brazília, Čína, India, Indonézia, Rusko a Juhoafrická republika). Index obmedzovania obchodu so službami (STRI) meria obmedzovanie obchodu so službami v rozpätí od nula (žiadne obmedzenia) do jeden (maximálne obmedzenia).

 • Logo OECD - 50 rokov

  6.5.2014 | Slovensko v OECD

  Podľa OECD sa vyhliadky globálneho rastu zlepšujú, rast je však mierny

  OECD zverejnila 6. mája 2014 ekonomický výhľad na roky 2014-2015 pre všetky členské krajiny a šesť vybraných nečlenských krajín (BRIICS).

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9