Preskočiť navigáciu


Aktuálne správy SR v OECD

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 • Logo OECD.

  2.4.2015 | Slovensko v OECD

  OECD podporuje nové hodnotenie krehkosti v post 2015 rozvojovej agende

  Pri príležitosti konania Rozvojového fóra OECD (OECD Development Forum) vydala OECD 31. marca 2015 publikáciu Krehké krajiny 2015 – naplnenie ambícií post 2015 rozvojovej agendy (States of Fragility 2015 Meeting Post -2015 Ambitions). Zástupca generálneho tajomníka OECD Rintaro Tamaki uviedol: „Vydaním tejto publikácie OECD prispieva do diskusií o vytváraní rozvojovej agendy po roku 2015. Jej cieľom je poskytnúť informácie pre pochopenie a monitorovanie situácie krehkých krajín a mnohých rozmerov krehkosti.“

 • Ukrajinský minister hospodárskeho rozvoja a obchodu Aivaras Abromavicius počas svojej návštevy v OECD. Foto: SM OECD

  27.3.2015 | Slovensko v OECD

  Minister hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny v OECD

  Ukrajinský minister hospodárskeho rozvoja a obchodu Aivaras Abromavicius počas svojej návštevy v OECD 26. marca 2015 stručne zhodnotil aktuálny stav ukrajinskej ekonomiky.

 • Ilustračné foto: OECD

  25.3.2015 | Slovensko v OECD

  OECD o boji s korupciou vo vybraných sektoroch

  Sekretariát OECD predstavil dňa 25. marca 2015 v rámci Fóra k boju proti korupcii správu o dopadoch korupcie na vývoj v sektoroch kľúčových pre hospodársky rast. Podľa OECD okrem ťažobného priemyslu a infraštruktúry, patrí k sektorom najviac postihnutým korupciou sektor vzdelávania a zdravotníctva. Pričom práve tieto štyri sektory zohrávajú kľúčovú úlohu pri raste a rozvoji ekonomík.

 • Štátny tajomník Peter Burian a John Lomoy, riaditeľ direktoriátu rozvojovej spolupráce OECD počas prijatia.
  Správa obsahuje fotografiu

  24.3.2015 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko v OECD

   

  J. Lomøy s P. Burianom o spolupráci Slovenska s Výborom pre rozvojovú spoluprácu OECD

  Na pozvanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Petra Buriana navštívil Slovenskú republiku dnes (24. marca) riaditeľ Direktoriátu OECD pre rozvojovú spoluprácu Jon Lomøy, ktorý sa zúčastnil na pravidelnom zasadnutí Koordinačného výboru pre rozvojovú spoluprácu SR.

 • Logo OECD.

  19.3.2015 | Slovensko v OECD

  OECD vidí vyhliadky na zrýchlenie globálneho rastu

  OECD v priebežnom výhľade vývoja svetovej ekonomiky zverejnenom 18. marca 2015 konštatuje zlepšenie vývoja vo veľkých ekonomikách oproti predchádzajúcej novembrovej prognóze, avšak globálne oživenie naberá stále iba mierne zrýchlenie a rast zostáva nerovnomerný.

 • Generálny tajomník OECD Angel Gurría a predseda vlády Grécka Alexis Tsipras. Foto: OECD

  13.3.2015 | Slovensko v OECD

  Predseda vlády Grécka rokoval v OECD

  Generálny tajomník OECD Angel Gurría a predseda vlády Grécka Alexis Tsipras sa 12. marca 2015 dohodli na spolupráci pri formulácii a realizácii štrukturálnych reforiem potrebných pre zabezpečenie inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu Grécka.

 • Logo OECD.

  4.3.2015 | Slovensko v OECD

  OECD upozorňuje na dôležitosť duševného zdravia v práci

  Pri príležitosti konania Fóra OECD na vysokej úrovni na tému Duševné zdravie a výzvy pre pracovné politiky v krajinách OECD (OECD High Level Policy Forum on „Mental Health and Work Policy Challanges in OECD Countries“), ktoré sa uskutočnilo v Holandsku 4. marca 2015, vydala OECD publikáciu o duševnom zdraví a práci: Zdravý rozum, zdravá práca: od dôkazov k praxi o duševnom zdraví a práci (OECD Fit Mind, Fit Job: From Evidence to Practice in Mental Health and Work). Generálny tajomník OECD Angel Gurría pri tejto príležitosti uviedol: "Duševné zdravie obyvateľstva v produktívnom veku je kľúčovou otázkou pre naše hospodárstvo a spoločnosť.

 • Slovensko sa po piatich rokoch vrátilo do Kódov OECD pre skúšanie traktorov.

  27.2.2015 | Slovensko v OECD

  Slovensko sa po piatich rokoch vrátilo do Kódov OECD pre skúšanie traktorov

  Opätovný vstup Slovenskej republiky do Kódov OECD pre skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov schválili členské krajiny na svojom výročnom zasadnutí v Paríži 26. februára 2015. Slovensko sa tak po piatich rokoch vracia do tohto programu OECD.

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9