Preskočiť navigáciu


Aktuálne správy SR v OECD

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 • Logo OECD.

  1.12.2014 | Slovensko v OECD

  Slovensko získalo prvýkrát kofinancovanie konferencie z programu OECD pre agrárny výskum

  Riadiaci výbor Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) 1. decembra 2014 schválil na kofinancovanie konferenciu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prvýkrát sa takto SR podarilo získať finančnú podporu na organizovanie vedeckej konferencie v SR z tohto programu OECD podporujúceho agrárny výskum.

 • Logo OECD.

  1.12.2014 | Slovensko v OECD

  OECD zverejnila Výhľad medzinárodnej migrácie 2014

  Pri príležitosti zasadnutia OECD na vysokej úrovni o politikách migrácie (OECD High Level Policy Forum on Migration) vydala OECD 1. decembra 2014 svoju vlajkovú publikáciu Výhľad medzinárodnej migrácie 2014 (International Migration Outlook 2014).

 • Logo: OECD pre Euráziu

  28.11.2014 | Slovensko v OECD

  Týždeň Eurázie v OECD

  Už po druhýkrát sa v sídle OECD v Paríži konal „Týždeň Eurázie“ (25. - 27. novembra 2014). Jeho cieľom je vytvoriť diskusnú platformu pre krajiny zahrnuté v Programe OECD pre zvyšovanie konkurencieschopnosti Eurázie (OECD Eurasia Competitiveness Programme) a zviditeľniť tento segment regionálnej angažovanosti OECD.

 • Logo.

  28.11.2014 | Slovensko v OECD

  Svetový energetický výhľad prezentovaný v SR

  Počas medzinárodnej konferencie o energetickej politike EÚ a energetickej bezpečnosti krajín V4, súčasťou ktorej bolo vrcholové podujatie predsedníctva SR vo V4 v oblasti energetiky, prezentovala po prvýkrát výkonná riaditeľka Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Maria van der Hoevenová v SR závery pilotnej publikácie „Svetový energetický výhľad 2014“.

 • Logo OECD.

  26.11.2014 | Slovensko v OECD

  Zasadnutie Pracovnej skupiny OECD pre globálnu stratégiu

  Slovenskú republiku zastupovala na zasadnutí Pracovnej skupiny OECD pre globálnu stratégiu (Global Strategy Group - GSG) v Paríži v dňoch 25. - 26. novembra 2014 generálna riadteľka Sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva financií SR Martina Kobilicová.

 • Logo OECD.

  26.11.2014 | Slovensko v OECD

  Podľa OECD svetová ekonomika zaradila nízku rýchlosť

  OECD zverejnila ekonomický výhľad na roky 2015-2016 pre všetky členské krajiny a pre šesť vybraných nečlenských krajín (BRIICS) v utorok (25. novembra 2014). OECD v najbližších dvoch rokoch predpokladá iba mierne zlepšenie globálneho rastu, ktoré sa bude vyznačovať výraznými rozdielmi v raste veľkých ekonomík ako aj významnými rizikami a zraniteľnosťami.

 • Logo OECD.

  13.11.2014 | Slovensko v OECD

  Indikátory zeleného rastu v SR inšpirované OECD

  Slovenská republika patrí k tým členských štátom OECD, ktoré vypracovali svoj vlastný národný súbor indikátorov zeleného rastu.

 • Logo.

  13.11.2014 | Slovensko v OECD

  Svetový energetický výhľad 2014 – energetický systém pod tlakom

  Výkonná riaditeľka Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) predstavila 12. novembra 2014 nové vydanie pilotnej publikácie „World Energy Outlook 2014“ (Svetový energetický výhľad 2014). Tohtoročná správa sa popri komplexnej analýze globálnych energetických trendov, vychádzajúcej z predĺženia projekcií do roku 2040 a vývoja na energetických trhoch (ropa, zemný plyn, uhlie, obnoviteľné zdroje energie, energetická efektívnosť, emisné trendy CO2) zameriava na hodnotenie ich vplyvov na energetickú bezpečnosť, ekonomiku a životné prostredie.

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9