Preskočiť navigáciu


Aktuálne správy SR v OECD

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 • Logo OECD.

  25.6.2014 | Slovensko v OECD

  OECD hodnotí podmienky škôl na vzdelávanie – výsledky programu TALIS 2013

  OECD uverejnila 25. júna 2014 výsledky svojho programu vzdelávania TALIS 2013 (Teaching and Learning International Survey 2013- TALIS).

 • Logo OECD.

  25.6.2014 | Slovensko v OECD

  Aký je život v regiónoch SR podľa OECD?

  OECD spustila interaktívny nástroj „OECD Regional Well-Being“, ktorý umožňuje porovnanie kvality života medzi jednotlivými regiónmi v krajinách OECD. Porovnať je možné 362 regiónov v krajinách OECD v ôsmich oblastiach, ktorými sú prístup k službám, občianska angažovanosť, vzdelanie, práca, životné prostredie, príjem, zdravotný stav a osobná bezpečnosť.

 • Logo.

  18.6.2014 | Slovensko v OECD

  Podľa IEA sa na konci dekády bude obraz ropného trhu značne odlišovať od súčasného

  „Strednodobý výhľad trhu s ropou 2014“ Medzinárodnej energetickej agentúry IEA (Medium-Term Oil Market Report) zverejnený 17. júna 2014 je súčasťou série ročných správ o energetických trhoch, v ktorých agentúra prináša projekciu vývoja primárnych energetických zdrojov na nasledujúce päťročné obdobie.

 • Logo.

  11.6.2014 | Slovensko v OECD

  Vývoj trhu so zemným plynom do roku 2019 podľa analýzy IEA

  Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v správe o výhľade trhu so zemným plynom na nasledujúce päťročné obdobie, uverejnenej 11. júna 2014 v Montreale, prognózuje 2,2% ročný prírastok dopytu do roku 2019, čo je o 0,2% menej, než vo výhľade z roku 2013.

 • Logo.

  3.6.2014 | Slovensko v OECD

  IEA uverejnila svetový výhľad investícií do energetiky do roku 2035

  Otázky o spoľahlivosti a udržateľnosti energetickej budúcnosti sa často koncentrujú na oblasť investícií. Sú investori pripravení vkladať kapitál do rýchlo sa meniaceho sveta energetiky? Komplexnú odpoveď na mnohé otázky, ako aj výhľad globálnych investičných trendov v energetike do roku 2035 prináša špeciálna kapitola „Svetového energetického výhľadu 2014“ (World Energy Investment Outlook), ktorú Medzinárodná energetická agentúra (IEA) uverejnila 3. júna 2014.

 • Logo.

  14.5.2014 | Slovensko v OECD

  IEA: Elektrická energia bude zohrávať kľúčovú úlohu v ekonomickom raste a rozvoji

  Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v piatom vydaní publikácie o energetických technológiách „Perspektívy energetických technológií“ (Energy Technology Perspectives 2014 - ETP 2014) zverejnenej 12. mája 2014 pri príležitosti konania ministerského stretnutia pre čisté energie (Clean Energy Ministerial) v Južnej Kórei prináša komplexnú analýzu dlhodobých trendov energetického sektoru a technológií, ktoré budú rozhodujúce pre dosiahnutie bezpečnej a udržateľnej energetickej budúcnosti.

 • OECD rokovala na úrovni ministrov o posilnení odolnosti ekonomík a inkluzívnosti spoločností.

  7.5.2014 | Slovensko v OECD

  OECD rokovala na úrovni ministrov o posilnení odolnosti ekonomík a inkluzívnosti spoločností

  Počas dvoch dní (6. – 7. mája 2014) diskutovali ministri členských i vybraných nečlenských štátov OECD o aktuálnych ekonomických témach.

 • Logo OECD - 50 rokov

  7.5.2014 | Slovensko v OECD

  Ministri potvrdili záujem o prehĺbenie úsilia v boji proti zmene klímy

  Samostatným vyhlásením pre oblasť zmeny klímy potvrdili ministri členských i nečlenských krajín OECD počas Ministerského zasadnutia Rady OECD 6. mája 2014 záujem o pokračovanie v prehĺbení medzinárodného úsilia v boji proti zmene klímy.

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9