Home
English
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline
/servlet/dublinzu?MT=/App/WCM/ZU/DublinZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/dublinzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/dublinzu?MT=/App/WCM/ZU/DublinZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/dublinzu/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/dublinzu?MT=/App/WCM/ZU/DublinZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/dublinzu/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/dublinzu?MT=/App/WCM/ZU/DublinZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/dublinzu/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/dublinzu?MT=/App/WCM/ZU/DublinZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/dublinzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
VEĽVYSLANEC
PRÍHOVOR VEĽVYSLANCA
BÝVALÍ VEĽVYSLANCI
PRACOVNÍCI
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM
PODMIENKY VSTUPU DO ÍRSKA
RADY A ODPORÚČANIA PRED CESTOVANÍM
INFO PRE MOTORISTOV
MIESTNE ŠPECIFIKÁ
POMOC NA ČÍSLE 112
ČO ROBIŤ, AK STE SA STALI OBEŤOU OBCHODOVANIA S ĽUĎMI
INFORMÁCIE O ÍRSKU V ČOM SPOČÍVA KONZULÁRNA POMOC
CESTOVNÉ DOKLADY
OBČIANSKY PREUKAZ
VODIČSKÝ PREUKAZ
NARODENIE DIEŤAŤA
UZATVORENIE MANŽELSTVA NA VEĽVYSLANECTVE
ZÁPIS O UZAVRETÍ MANŽELSTVA
ÚMRTIE OBČANA
OVEROVANIE DOKLADOV
KONZULÁRNE POPLATKY
VÍZA
PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE POBYTU V SR
DLHODOBÝ POBYT CUDZINCA NA ÚZEMÍ SR
KRÁTKODOBÝ POBYT CUDZINCA NA ÚZEMÍ SR OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR
NADOBUDNUTIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA
PREPUSTENIE ZO ŠTÁTNEHO ZVÄZKU
ZÁPIS ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY
POVOLENIE ZMENY MENA A PRIEZVISKA
ŽIADOSŤ O ZASLANIE MATRIČNÝCH DOKLADOV DO CUDZINY
LEGALIZÁCIA DOKLADOV
ROZVOD V CUDZINE
UZNANIE ROZHODNUTÍ CUDZIEHO ŠTÁTU NA ÚZEMÍ SR
POMOC OBČANOM V NÚDZI
CESTOVANIE ZO ZAHRANIČIA
DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
DOKUMENTY
 
 
 
 
 

Error 404

HTTP Web Server: Lotus Notes Exception - Entry not found in index  
 
/servlet/dublinzu?MT=/App/WCM/ZU/DublinZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/dublinzu/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO