Home
English  |Slovenski
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane
/servlet/lublanazu?MT=/App/WCM/ZU/LublanaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/lublanazu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/lublanazu?MT=/App/WCM/ZU/LublanaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/lublanazu/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/lublanazu?MT=/App/WCM/ZU/LublanaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/lublanazu/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/lublanazu?MT=/App/WCM/ZU/LublanaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/lublanazu/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/lublanazu?MT=/App/WCM/ZU/LublanaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/lublanazu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
VEĽVYSLANEC
PRÍHOVOR VEĽVYSLANCA
BÝVALÍ VEĽVYSLANCI
PRACOVNÍCI
NAŠE POSLANIE
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM
CESTOVNÉ DOKLADY
MIESTNE ŠPECIFIKÁ V ČOM SPOČÍVA KONZULÁRNA POMOC OBČIANSKE PREUKAZY
VODIČSKÉ PREUKAZY
VÍZA
FORMULÁRE
KONZULÁRNE SLUŽBY
RADY PRE CESTOVATEĽOV
INFORMÁCIE O ŠTÁTE PODNIKANIE V/SO SR KONTAKT A INFORMÁCIE SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
 
 
 
Vitajte na stránke!
 
Milí návštevníci, vítajte na novej webstránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ľubľane...  /servlet/lublanazu?MT=/App/WCM/ZU/LublanaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/lublanazu/main.nsf/vw_ByID/ID_FF841E883513A5C3C125717600280578_SK&OpenDocument=Y&OB=0&HM=10-prihovorvelv&LANG=SK"> VIAC »

OZNAM

Vážení krajania,
od 23. 3. 2015 máte možnosť predložiť žiadosť o udelenie štipendia vlády SR pre krajanov na rok 2015/16.
Podmienky na získanie štipendia získate na web. stránke www.vladnestipendia.sk
(odporučané prehliadače: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera - novšie verzie)
Prihlasovanie uchádzačov prebieha v dňoch: 23. 3. 2015 - 28. 5. 2015.
O prípadnom záujme prosím informujte Zastupiteľský úrad SR v Ľubľane, ktorý Vás bude inštruovať o postupe podania prihlášky a ďalších nevyhnutných náležitostiach.


/servlet/lublanazu?MT=/App/WCM/ZU/LublanaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/lublanazu/main.nsf/vw_ByID/ID_7772427358F1B8E3C12571E000470116_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK" title="Správy"> Správy


05.05.2015
Medzinárodný obchodný veľtrh v Slovinsku

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Ľubľane informujú podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodného obchodného veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 8 -13. septembra 2015 v meste Celje v Slovinsku.
01.04.2015
Stretnutie so slovinskými podnikateľmi na Veľvyslanectve SR v Ľubľane

Na Veľvyslanectve SR v Ľubľane sa 24. marca 2015 uskutočnilo stretnutie so slovinskými Podnikateľmi, ktorí obchodujú, alebo spolupracujú so slovenskými partnermi. Podujatia sa tiež zúčastnili zástupcovia Slovinskej hospodárskej a priemyselnej komory a agentúry SPIRIT Slovenija. Cieľom podujatia bola výmena skúseností z podnikania v Slovenskej republike, hľadanie možností intenzifikácie vzájomnej obchodnej výmeny a odhaľovanie pozitívnych, ale aj negatívnych stránok spolupráce so slovenskými partnermi.
31. 03. 2015
J. Migaš s primátorom mesta Bled o prezentácii v oblasti cestovného ruchu

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ľubľane Juraj Migaš sa 30. marca 2015 stretol s primátorom mesta Bled, Janezom Fajfarom.
09.03.2015
Hosťovanie SND Činohra Bratislava v SND Maribor

SND Činohra Bratislava hosťovalo 2. marca 2015 v SND Maribor s novým spracovaním divadelnej hry autora Petra Karvaša, jedného z najvýraznejších slovenských dramatikov minulého storočia, Polnočná omša (od prvej premiéry a jedinej inscenácie Polnočnej omše v Slovenskom národnom divadle v roku 1959 ubehlo už vyše 50 rokov). Výber Polnočnej omše sa ukázal veľmi správnou a opodstatnenou voľbou a v Slovinsku si našla svojich divákov vo všetkých vekových kategóriách.
06.03.2015
Výstava obrazov akademického maliara Pavela Čániho

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Ľubľane Juraj Migaš otvoril 6. marca 2015 v priestoroch AQ Galérie a Galérie Plevnik-Kronkowska v Celje výstavu obrazov akademického maliara Pavela Čániho, jedného z najznámejších súčasných slovenských umelcov pochádzajúcich z Vojvodiny, spolu s kurátorom Matijom Plevnikom.

/servlet/lublanazu?MT=/App/WCM/ZU/LublanaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/lublanazu/main.nsf/vw_ByID/ID_7772427358F1B8E3C12571E000470116_SK&OpenDocument=Y&OB=0&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK" title="Archív správ"> ARCHÍV SPRÁV » /servlet/lublanazu?MT=/App/WCM/ZU/LublanaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/lublanazu/main.nsf/vw_ByID/ID_A962D3760D569D5CC125718F00389CF8_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&HM=50-galermedii&NCH=Y&OB=0&LANG=SK" title="Galéria médií"> GALÉRIA MÉDIÍ »

   


 
 
 
INFORMÁCIE PRE CESTOVANIE
INFORMÁCIE PRE PODNIKANIE
ĎALŠIE ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY VO SVETE
OCHRANA SÚKROMIA
KRÁTKODOBÉ ŠTUDENTSKÉ STÁŽE
ŠTÁTNE OBČIANSTVO
 
 
 
 
   
 
/servlet/lublanazu?MT=/App/WCM/ZU/LublanaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/lublanazu/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO