Home
English
Stála misia SR pri OSN v New Yorku
/servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
STÁLI PREDSTAVITELIA
PRACOVNÍCI
PREHĽAD
CHARTA
BEZPEČNOSTNÁ RADA
SANKCIE
OBSADZOVANIE POSTOV BEZPEČNOSTNÁ RADA
PROGRAM BR OSN PREJAVY A VYSTÚPENIA
MIEROVÉ MISIE
VIDEOARCHÍV VYSTÚPENÍ V OSN
MEDZINÁRODNÝ SÚDNY DVOR ZÁKLADNÉ ÚDAJE
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
HISTÓRIA
MAPA SLOVENSKA SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
AKTUÁLNE TÉMY
KALENDÁR PODUJATÍ
 
 
 
 
 

Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady OSN s mimovládnymi organizáciami k ich prínosu pre trvaloudržateľný rozvoj
 
 

Z iniciatívy predsedu Hospodárskej a sociálnej rady OSN slovenského veľvyslanca Miloša Koterca sa 3. mája 2012 uskutočnilo prvé spoločné zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady OSN s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, odborových organizácií a súkromného sektora k ich prínosu pre trvalo udržateľný rozvoj. Zasadnutie sa konalo v rámci príprav na konferenciu o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20, ktorá sa bude konať v júni v brazílskom Rio de Janeiro. Predseda rady Koterec toto historicky prvé zasadnutie zvolal s cieľom poskytnutia priestoru pre mimovládne organizácie a súkromný sektor na pôde OSN pre prezentáciu ich početných aktivít v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a v záujme posilnenia spolupráce Hospodárskej a sociálnej rady s mimovládnymi organizáciami aj v tejto kľúčovej oblasti.

Predseda Hospodárskej a sociálnej rady OSN Miloš Koterec vo svojom úvodnom vystúpení zdôraznil potrebu spojiť sily všetkých aktérov v záujme podpory trvalo udržateľného rozvoja. Už prvá konferencia v Riu pred 20 rokmi uznala, že trvalo udržateľný rozvoj nebude možné dosiahnuť bez aktívnej účasti všetkých zložiek spoločnosti. Predseda rady Koterec ocenil nesmiernu transformáciu v spôsobe, akým medzinárodné spoločenstvo rieši zásadné problémy, čoho najdôležitejším dôkazom je posilnenie spolupráce a významný nárast vplyvu občianskej spoločnosti za posledných 20 rokoch. Dôležité partnerstvo, ktoré sa vytvorilo medzi vládami a neštátnymi aktérmi zo všetkých sektorov spoločnosti, je kľúčom k dosiahnutiu hmatateľných výsledkov v agende trvalo udržateľného rozvoja.

Hospodárska a sociálna rada, ktorá má za úlohu implementáciu záverov svetových konferencií a summitov, hrá v tomto smere centrálnu úlohu. Môže fungovať ako odrazový mostík pre ďalšie posilňovanie partnerstva pre dosiahnutie pokroku v medzinárodnej rozvojovej agende a poskytuje platformu pre všetkých aktérov na výmenu myšlienok a skúseností medzi vládami, súkromným sektorom, podnikateľskou sférou a mimovládnymi organizáciami.

 
 
Súvisiace dokumenty
 
 
/servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO