Home
English
Stála misia SR pri OSN v New Yorku
/servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
STÁLI PREDSTAVITELIA
PRACOVNÍCI
PREHĽAD
CHARTA
BEZPEČNOSTNÁ RADA
SANKCIE
OBSADZOVANIE POSTOV BEZPEČNOSTNÁ RADA
PROGRAM BR OSN PREJAVY A VYSTÚPENIA
MIEROVÉ MISIE
VIDEOARCHÍV VYSTÚPENÍ V OSN
MEDZINÁRODNÝ SÚDNY DVOR ZÁKLADNÉ ÚDAJE
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
HISTÓRIA
MAPA SLOVENSKA SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
AKTUÁLNE TÉMY
KALENDÁR PODUJATÍ
 
 
 
 
 
Prípravné stretnutie Hospodárskej a sociálnej rady OSN na Výročné ministerské hodnotenie
 
 

V sídle OSN v New Yorku sa 3. apríla 2012 konalo prípravné stretnutie Hospodárskej a sociálnej rady OSN na Výročné ministerské hodnotenie. Stretnutie svojim vystúpením otvoril a predsedal mu stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku veľvyslanec Miloš Koterec, ktorý v tomto roku zastáva funkciu predsedu Rady.

Výročné ministerské hodnotenie sa uskutoční počas Segmentu na vysokej úrovni Substantívneho zasadnutia Rady v júli 2012 v New Yorku. Venovať sa bude téme zamestnanosti, najmä s ohľadom na vytváranie nových pracovných miest, globálny trh práce a spravodlivé a rovné podmienky na trhu práce. Účelom prípravného stretnutia bolo identifikovať hlavné otázky, ktoré majú byť počas Výročného ministerského hodnotenia prediskutované. Medzi tieto otázky patria napríklad podmienky pre budovanie kapacít zamestnanosti a podporu inkluzívneho trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, najmä v rozvojových krajinách, či dosahovanie Miléniových rozvojových cieľov a ďalší vývoj po roku 2015. Medzi vystupujúcimi boli predstavitelia akademickej obce a zástupcovia relevantných orgánov systému OSN. V závere podujatia zhrnul námestník generálneho tajomníka pre hospodárske a sociálne otázky Sha Zukang odporúčania zo stretnutia pre Výročné ministerské hodnotenie.

 
 
 
 
/servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO