Home
English
Stála misia SR pri OSN v New Yorku
/servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
STÁLI PREDSTAVITELIA
PRACOVNÍCI
PREHĽAD
CHARTA
BEZPEČNOSTNÁ RADA
SANKCIE
OBSADZOVANIE POSTOV BEZPEČNOSTNÁ RADA
PROGRAM BR OSN PREJAVY A VYSTÚPENIA
MIEROVÉ MISIE
VIDEOARCHÍV VYSTÚPENÍ V OSN
MEDZINÁRODNÝ SÚDNY DVOR ZÁKLADNÉ ÚDAJE
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
HISTÓRIA
MAPA SLOVENSKA SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
AKTUÁLNE TÉMY
KALENDÁR PODUJATÍ
 
 
 
 
 
Osobitné zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady OSN na podporu zamestnanosti mladých ľudí
 
 

Z iniciatívy predsedu Hospodárskej a sociálnej rady Miloša Koterca sa 4. mája uskutočnilo prvé spoločné zasadnutie venované problematike nezamestnanosti mládeže. Zasadnutia sa zúčastnili univerzitní študenti, predstavitelia mládežníckych mimovládnych organizácií a podnikateľských spolkov z celého sveta. Hlavným rečníkom podujatia bol Ronnan Farrow, osobitný predstaviteľ Hillary Clinton pre mládež. Prostredníctvom videokonferencie sa do diskusie priamo zapájali študenti z Univerzít v Kwazulu-Natal a Južnej Kórey. Fórum sledovalo online prostredníctvom sociálnych sietí livestream, twitter a facebook množstvo mladých ľudí.

Zasadnutie je ďalším zo série nových podujatí, ktoré Hospodárska a sociálna rada pod slovenským predsedníctvom organizuje s cieľom naplno využiť potenciál a kapacity Hospodárskej a sociálnej rady, ako základnej platformy pre dialóg medzi všetkými aktérmi a sektormi spoločnosti. Prioritou je hľadanie spoločných riešení pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých aspektoch. Mládežnícke fórum poskytlo dôležitý priestor mladým ľuďom prezentovať členským štátom OSN svoje skutočné problémy a výzvy súvisiace s prácou, ktorým mladí ľudia v súčasnosti čelia na celom svete. Zasadnutie vyústilo do zoznamu odporúčaní, ktoré budú členským štátom prezentované tak na Konferencii o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20 v júni 2012 ako aj na výročnom hodnotiacom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady na ministerskej úrovni v júli 2012 v New Yorku.

Od vypuknutia globálnej hospodárskej krízy , nezamestnanosť mladých ľudí rapídne narástla rovnako v rozvojových ako aj rozvinutých krajinách. Pretrvávajúca kríza vytvára u mladých ľudí napätie, nespokojnosť a pochybnosti o budúcnosti. Politická stabilita a mier, ktoré sú základom hospodárskeho a sociálneho rozvoja sú priamo prepojené s mierou a kvalitou zamestnanosti. Ide o vysoko aktuálnu tému, ktorá tento rok dominuje agende Hospodárskej a sociálnej rady v snahe nájsť odpovede na základné otázky ako vytvoriť podmienky pre nárast zamestnanosti, pomôcť mladým ľuďom zapojiť sa do výrobného a obchodného procesu a stať sa tak samy poskytovateľmi nových pracovných príležitostí.

 
 
 
 
/servlet/newyorkosn?MT=/App/WCM/ZU/NewYorkOSN/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/newyorkosn/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO