Home
English
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii
/servlet/nikoziazu?MT=/App/WCM/ZU/NikoziaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/nikoziazu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/nikoziazu?MT=/App/WCM/ZU/NikoziaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/nikoziazu/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/nikoziazu?MT=/App/WCM/ZU/NikoziaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/nikoziazu/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/nikoziazu?MT=/App/WCM/ZU/NikoziaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/nikoziazu/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/nikoziazu?MT=/App/WCM/ZU/NikoziaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/nikoziazu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
VEĽVYSLANKYŇA
PRÍHOVOR VEĽVYSLAKYNE
BÝVALÍ VEĽVYSLANCI
PRACOVNÍCI
NAŠE POSLANIE
HONORÁRNE KONZULÁTY
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM
MIESTNE ŠPECIFIKÁ
CESTOVNÉ DOKLADY
CESTOVANIE DETÍ
RADY PRE CESTOVATEĽOV
INFORMÁCIE
O CYPRE
SOBÁŠ NA CYPRE V ČOM SPOČÍVA KONZULÁRNA POMOC
OBČIANSKY PREUKAZ
CESTOVNÝ PAS
VODIČSKÝ PREUKAZ
MATRIČNÉ DOKLADY
OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE
REGISTER TRESTOV
OSVEDČENIE PODPISU A KÓPIE
HLÁSENIE POBYTU OBČANOV SR
VÍZA
KONZULÁRNE POPLATKY
FORMULÁRE SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
 
 
 
 
 
Spustenie nového internetového portálu o Cyperskej republike
 
 

Medzinárodná mediálna spoločnosť CountryProfiler, ktorá sa špecializuje na vypracovávanie profilov krajín a ich investičného sprievodu, spustila tento týždeň novú internetovú stránku: www.CyprusProfile.com

Stránka v anglickom jazyku prináša komplexný prehľad o vládnom sektore, priemyselných združeniach a profesijných organizáciách ako aj o podnikateľskom sektore Cyperskej republiky, s cieľom poukázať predovšetkým na silný obchodný a investičný potenciál krajiny, prilákať priame zahraničné investície, ako aj podporiť turistický ruch.

Stránka obsahuje nasledovné informácie:

1. posledné správy o stave Cyperskej ekonomiky, vrátane stavu v prílive priamych zahraničných investícií
2. aktuálne informácie o platnej legislatíve a forme zdaňovania, praktické rady ako podnikať v krajine
3. hĺbkové analýzy jednotlivých sektorov cyperskej ekonomiky, prehľad publikácií
4. rozhovory s ekonomickými predstaviteľmi vlády a vedúcimi obchodníkmi a podnikateľmi
5. prehľad prebiehajúcich bilaterálnych obchodných podujatí
6. komplexný adresár firiem, profesijných združení a vládnych agentúr

 
 
 
 
/servlet/nikoziazu?MT=/App/WCM/ZU/NikoziaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/nikoziazu/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO