Home
English
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe
/servlet/prahazu?MT=/App/WCM/ZU/PrahaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/prahazu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/prahazu?MT=/App/WCM/ZU/PrahaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/prahazu/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/prahazu?MT=/App/WCM/ZU/PrahaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/prahazu/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/prahazu?MT=/App/WCM/ZU/PrahaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/prahazu/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/prahazu?MT=/App/WCM/ZU/PrahaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/prahazu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
VEĽVYSLANEC
BÝVALÍ VEĽVYSLANCI
PRACOVNÍCI
NAŠE POSLANIE
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
HONORÁRNE KONZULÁTY
V ČOM SPOČÍVA KONZULÁRNA POMOC
CESTOVNÉ DOKLADY
OBČIANSKY PREUKAZ
VODIČSKÝ PREUKAZ
ZÁPIS O NARODENÍ DIEŤAŤA
ZÁPIS O UZAVRETÍ MANŽELSTVA
ÚMRTIE OBČANA
DUPLIKÁT MATRIČNÉHO DOKLADU
ŠTÁTNE OBČIANSTVO
ZAHRANIČNÝ SLOVÁK
PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE POBYTU V SR
VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV
OVEROVANIE DOKLADOV
VÍZA
POBYT CUDZINCOV NA ÚZEMÍ SR
KONZULÁRNE POPLATKY
FORMULÁRE
ZOZNAM PREKLADATEĽOV
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM
RADY PRE CESTOVATEĽOV
INFORMÁCIA O PODMIENKACH POBYTU A ZAMESTNANIA V ČESKU
PODMIENKY CESTOVANIA OBČANOV SR DO ČR
INFORMÁCIE O ČESKU
NOVÉ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY V SR OD 1.2.2009
DOPRAVNÉ PREDPISY V ČESKEJ REPUBLIKE OBCHOD A INVESTÍCIE KONTAKT A INFORMÁCIE SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
DOKUMENTY
 
 
 
 
 
Upozornenie na novinky pri cestovaní detí mladších ako 5 rokov v Česku
 
 

Ministerstvo vnútra Českej republiky oznámilo, že od 26. júna 2012 bude vyžadovať individuálny cestovný doklad od každého občana členského štátu EÚ bez ohľadu na jeho vek a že zápis dieťaťa v pase rodiča sa nebude uznávať. Urobilo tak na základe európskeho nariadenia.

Slovenské veľvyslanectvo v Prahe odporúča slovenským občanom žijúcim na území Českej republiky, aby rodičia, ktorí majú svoje dieťa zapísané v cestovnom doklade, požiadali o vydanie cestovného pasu pre svoje dieťa. O vydanie cestovného pasu možno požiadať nielen na slovenskom veľvyslanectve v Prahe, ale i na ktoromkoľvek riaditeľstve Policajného zboru v Slovenskej republike.

Vzhľadom na veľké množstvo žiadateľov o cestovný pas veľvyslanectvo odporúča predovšetkým tým občanom, ktorí žijú v blízkosti štátnych hraníc so Slovenskom, aby o cestovný pas pre seba alebo svoje dieťa požiadali na najbližšom okresnom policajnom riaditeľstve.

Pri podávaní žiadosti o pas dieťa musí byť prítomné, pretože sa sníma jeho podobizeň. Fotografiu nemožno použiť. Vybavenie cestovného pasu trvá približne štyri týždne. Na veľvyslanectve nemožno pas vybaviť expresne, možno tak urobiť len na okresnom policajnom riaditeľstve na Slovensku.

Pri vybavení pasu pre dieťa je potrebné predložiť slovenský rodný list dieťaťa a platný doklad o slovenskom štátnom občianstve rodiča, ktorý bol vydaný už v čase, keď sa dieťa narodilo. Konzulárny poplatok za podanie žiadosti o vydanie pasu pre dieťa do 5 rokov je asi 230 korún českých.

 
 
 
 
/servlet/prahazu?MT=/App/WCM/ZU/PrahaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/prahazu/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO