Home
English
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pretórii
/servlet/pretoriazu?MT=/App/WCM/ZU/PretoriaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/pretoriazu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/pretoriazu?MT=/App/WCM/ZU/PretoriaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/pretoriazu/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/pretoriazu?MT=/App/WCM/ZU/PretoriaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/pretoriazu/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/pretoriazu?MT=/App/WCM/ZU/PretoriaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/pretoriazu/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/pretoriazu?MT=/App/WCM/ZU/PretoriaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/pretoriazu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
VEĽVYSLANEC
PRÍHOVOR VEĽVYSLANCA
BÝVALÍ VEĽVYSLANCI
PRACOVNÍCI
NAŠE POSLANIE
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM
PODMIENKY VSTUPU DO KRAJÍN
CESTOVANIE S MALOLETÝMI DEŤMI
RADY PRE CESTOVATEĽOV
INFORMÁCIE PRE MOTORISTOV
INFORMÁCIE
O JUŽNEJ AFRIKE
INFORMÁCIE
O ŠTÁTOCH
V PÔSOBNOSTI
ZÚ PRETÓRIA
HONORÁRNE KONZULÁTY V ČOM SPOČÍVA KONZULÁRNA POMOC
CESTOVNÉ DOKLADY
OBČIANSKY PREUKAZ
VODIČSKÝ PREUKAZ
NARODENIE DIEŤAŤA
SOBÁŠ OBČANA
ÚMRTIE OBČANA
ŠTÁTNE OBČIANSTVO
OVEROVANIE DOKLADOV
VÍZA
POBYT CUDZINCA
KONZULÁRNE POPLATKY
FORMULÁRE
PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE POBYTU V SR
ZAHRANIČNÝ SLOVÁK
VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV OBCHODNO-EKONOMICKÉ ODDELENIE
INFORMÁCIE O ŠTÁTE
PODNIKANIE V/SO SR BEZPEČNOSTNÁ SUTÁCIA
 
 
 
 
 
Veľvyslanec Iľaščík odovzdal poverovacie listiny v Angole
 
 

Slovenský veľvyslanec v Angolskej republike so sídlom v Pretórii Alexander Iľačšík odovzdal v piatok 2. marca poverovacie listiny do rúk prezidenta Angoly José Eduarda dos Santosa. V rozhovore obe strany potvrdili záujem nadviazať na tradíciu dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Angolou z minulosti. Veľvyslanec Iľaščík uviedol, že Slovensko má záujem o aktivizovanie vzájomnej spolupráce, ako aj posilnenie väzieb v obchodno-ekonomickej oblasti vrátane pokračovania dodávok v oblasti špeciálnej techniky. Osobitne požiadal o podporu a garancie vlády pri realizácii projektu výstavy nízko-nákladových domov v oblastiach Benguela a Namiba, o ktorú usiluje slovenská spoločnosť v spolupráci s angolským partnerom.

Prezident dos Santos sa poďakoval Slovensku za solidaritu a podporu Angole prejavovanú v uplynulom období. Pozitívne zhodnotil svoju oficiálnu návštevu na Slovensku v roku 2000. Osobitne prejavil záujem o prehĺbenie dvojstrannej ekonomickej spolupráce v priemyselnej a technologickej oblasti. Vyzval slovenské spoločnosti k priamym investíciám a účasti na budovaní infraštruktúry a priemyslu (energetika, nábytkárstvo) v Angole, ktoré jeho vláda aktívne podporuje. Pripomenul tiež, že desiatky angolských študentov absolvovali štúdium na Slovensku a odporučil využiť tento potenciál na rozvoj vzájomnej spolupráce.

V predvečer ceremónie odovzdávania poverovacích listín sa veľvyslanec Iľaščík stretol s ministrom zahraničných vecí Angoly Georgesom Rebelom Pintom Chicotym, s ktorým prerokoval aj otázky uľahčenia vízového režimu a konzulárnej spolupráce, ako aj pokračovanie spolupráce v oblasti školstva a vzdelávania.

 
 
 
 
/servlet/pretoriazu?MT=/App/WCM/ZU/PretoriaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/pretoriazu/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO