Home
English  | 한국어
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Soule
/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
VEĽVYSLANEC
PRÍHOVOR VEĽVYSLANCA
BÝVALÍ VEĽVYSLANCI
PRACOVNÍCI
NAŠE POSLANIE
HONORÁRNE KONZULÁTY
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM
PODMIENKY VSTUPU DO KRAJINY
MIESTNE ŠPECIFIKÁ
INFORMÁCIE O KÓREJSKEJ REPUBLIKE
RADY PRE CESTOVATEĽOV
BEZPEČNOSTNÁ SITUÁCIA V ČOM SPOČÍVA KONZULÁRNA POMOC
CESTOVNÉ DOKLADY
OBČIANSKY PREUKAZ
VODIČSKÝ PREUKAZ
MATRIČNÁ AGENDA
VÍZA
SCHENGENSKÉ VÍZA
POBYT CUDZINCA NA ÚZEMÍ SR
OSVEDČENIE PODPISU A FOTOKÓPIE
POMOC V NÚDZI
REGISTER TRESTOV
KONZULÁRNE POPLATKY
FORMULÁRE ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O KR
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA EKONOMIKY KR
OBCHODNÁ POLITIKA A ZAHRANIČNÝ OBCHOD KR
VZÁJOMNÝ OBCHOD SR A KR
INVESTÍCIE KÓREJSKÝCH FIRIEM NA SLOVENSKU SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
 
 
 
 
 
Študijná stáž (ETP) v Kórejskej republike alebo v Japonsku pre podniky krajín Európskej únie
 
 
Slovenské podniky, ktoré aktívne na trhoch v Kórejskej republike alebo v Japonsku exportujú a investujú, alebo sa na to chystajú, majú možnosť absolvovať študijné stáže. Program ETP (executive training program) založila a financuje Európska únia. Program poskytuje riadiacim pracovníkom rôznorodých spoločností z únie možnosť získať znalosti z oblasti obchodu, jazyka a kultúry buď v Japonsku, alebo v Kórejskej republike. Majú tak šancu lepšie uspieť na miestnych trhoch.

Program trvá už vyše 30 rokov a túto jedinečnú príležitosť malo možnosť využiť viac ako tisíc manažérov z vyše 800 spoločností Európskej únie.

Program sa skladá z troch modulov:
Prvý modul – Londýn – tri týždne intenzívnej prípravy a náuka o kultúre, spoločnosti a obchodných zvyklostiach
Druhý modul – Soul/Tokio – 30-týždňový jazykový a business&management kurz na popredných kórejských a japonských univerzitách
Tretí modul – Soul/Tokio – 12-týždňová stáž v kórejskej alebo japonskej spoločnosti

Jazyková výučba sa zameriava na rozvoj všetkých štyroch oblastí – počúvania, hovorenia, čítania a písania. Všetci účastníci musia prejsť záverečnou skúškou.

V zložke business&management v Kórejskej republike budú účastníci kurzu študovať vládu a verejné inštitúcie, obchodné rokovania, manažment ľudských zdrojov, základné stratégie prieniku na lokálny trh, finančný manažment a účtovníctvo, marketing B2B, strategický manažment a obchodnú kultúru a zvyklosti lokálnych spoločností. Vo voliteľných kurzoch bude zameranie na lokálny obchodný zákonník, marketing B2C, „wireless Korea“ – vplyv na zmenu spoločnosti, prevádzkový manažment a distribučnú stratégiu kórejských spoločností, TaeKwonDo a praktický manažment. Kurzy budú navyše dopĺňané rôznymi sprievodnými aktivitami, exkurziami, návštevami spoločností, kultúrnymi podujatiami a podobne.

Finančná podpora:
Európska komisia financuje celý kurz v Japonsku a Kórejskej republike poskytnutím štipendia 26 400 eur, respektíve 24 000 eur. Vybrané sponzorujúce spoločnosti by mali prispieť svojmu účastníkovi na životné náklady spojené najmä s ubytovaním.

Podmienky pre úspešné ukončenie programu:
- 100-percentná účasť na všetkých kurzoch
- úspešné ukončenie jazykového kurzu
- nasledovanie všetkých inštrukcií počas štúdia alebo stáže
- vypracovanie business plánu a jeho schválenie autoritami univerzity

Podmienky pre spoločnosť:
- spoločnosť musí mať alebo musí plánovať investície alebo export do danej krajiny
- musí mať sídlo v únii a vyrábať tovary alebo služby s pôvodom v únii
- zamestnávať minimálne piatich zamestnancov s obratom aspoň milión eur ročne
- byť pripravená prispieť na náklady účastníka a byť s ním v pracovnom zmluvnom vzťahu počas trvania celého programu

Podmienky pre jednotlivca:
- musí byť občanom Európskej únie
- musí byť zamestnaný v sponzorujúcej spoločnosti
- musí mať excelentnú úroveň angličtiny
- nesmel byť účastníkom ETP programu predtým
- musí mať aspoň bakalársky titul s trojročnou praxou alebo dva roky vyššieho vzdelania s päťročnou praxou riadiaceho pracovníka

Prihlášky je potrebné poslať do 31. mája 2012. Výber kandidátov prebehne v júni a kurz potrvá od novembra 2012 do novembra 2013. Pre Kórejskú republiku je voľných 15 miest, pre Japonsko 45 (program v Japonsku sa môže líšiť od programu uvedeného v tejto správe).

Viac informácií a žiadosť on-line na www.euetp.eu.

Kontakt v Kórejskej republike – e-mail: etpk@sangnam.yonsei.ac.kr, telefón: +82-2-2123-4265.
Kontakt v Európskej únii – thierry.fournier@ec.europa.eu

 
 
 
 
/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO