Home
English  | 한국어
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Soule
/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
VEĽVYSLANEC
PRÍHOVOR VEĽVYSLANCA
BÝVALÍ VEĽVYSLANCI
PRACOVNÍCI
NAŠE POSLANIE
HONORÁRNE KONZULÁTY
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM
PODMIENKY VSTUPU DO KRAJINY
MIESTNE ŠPECIFIKÁ
INFORMÁCIE O KÓREJSKEJ REPUBLIKE
RADY PRE CESTOVATEĽOV
BEZPEČNOSTNÁ SITUÁCIA V ČOM SPOČÍVA KONZULÁRNA POMOC
CESTOVNÉ DOKLADY
OBČIANSKY PREUKAZ
VODIČSKÝ PREUKAZ
MATRIČNÁ AGENDA
VÍZA
SCHENGENSKÉ VÍZA
POBYT CUDZINCA NA ÚZEMÍ SR
OSVEDČENIE PODPISU A FOTOKÓPIE
POMOC V NÚDZI
REGISTER TRESTOV
KONZULÁRNE POPLATKY
FORMULÁRE ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O KR
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA EKONOMIKY KR
OBCHODNÁ POLITIKA A ZAHRANIČNÝ OBCHOD KR
VZÁJOMNÝ OBCHOD SR A KR
INVESTÍCIE KÓREJSKÝCH FIRIEM NA SLOVENSKU SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
 
 
 
 
 
Otvorenie svetovej výstavy EXPO 2012 v Yeosu
 
 

V Yeosu otvorili 12. mája 2012 svetovú výstavu EXPO 2012. Výstava bude trvaž 93 dní, do 12. augusta 2012. Výstava prebieha pod názvom Žijúci oceán a pobrežie a zúčastňuje sa jej 104 krajín a 10 medzinárodných organizácií.

Najsilnejšie zastúpenie na EXPO 2012 má Ázia (40 krajín), za ktorou nasleduje Afrika (26 krajín) a Latinská Amerika (19). Z Európy sa zúčastňuje 18 krajín, z toho je 10 členských krajín EÚ. Paradoxne vyznieva predovšetkým skutočnosť, že z krajín Strednej Európy, kde je najsilnejšie zastúpenie kórejských investorov v Európe, žiadna nie je oficiálnym účastníkom EXPO 2012 v Yeosu.

Hlavným cieľom svetovej výstavy EXPO 2012 v Yeosu je ponúknuť verejnosti optimálne riešenia na environmentálne výzvy súčasnosti, ako sú globálne otepľovanie, nárast hladín oceánov a deštrukcia morských habitatov apod. Viaceré zúčastnené krajiny využívajú túto svetovú výstavu nielen na prezentáciu svojich zelených technológií a vlastných ekologických riešení vo vzťahu k vode, ale aj ako vhodný prostriedok na podporu a rozvoj aktívneho cestovného ruchu.

 
 
 
 
/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO