Home
English  | 한국어
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Soule
/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
VEĽVYSLANEC
PRÍHOVOR VEĽVYSLANCA
BÝVALÍ VEĽVYSLANCI
PRACOVNÍCI
NAŠE POSLANIE
HONORÁRNE KONZULÁTY
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM
PODMIENKY VSTUPU DO KRAJINY
MIESTNE ŠPECIFIKÁ
INFORMÁCIE O KÓREJSKEJ REPUBLIKE
RADY PRE CESTOVATEĽOV
BEZPEČNOSTNÁ SITUÁCIA V ČOM SPOČÍVA KONZULÁRNA POMOC
CESTOVNÉ DOKLADY
OBČIANSKY PREUKAZ
VODIČSKÝ PREUKAZ
MATRIČNÁ AGENDA
VÍZA
SCHENGENSKÉ VÍZA
POBYT CUDZINCA NA ÚZEMÍ SR
OSVEDČENIE PODPISU A FOTOKÓPIE
POMOC V NÚDZI
REGISTER TRESTOV
KONZULÁRNE POPLATKY
FORMULÁRE ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O KR
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA EKONOMIKY KR
OBCHODNÁ POLITIKA A ZAHRANIČNÝ OBCHOD KR
VZÁJOMNÝ OBCHOD SR A KR
INVESTÍCIE KÓREJSKÝCH FIRIEM NA SLOVENSKU SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
 
 
 
 
 
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky so znepokojením prijalo správu o vypustení severokórejskej rakety
 
 

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky so znepokojením prijalo správu o vypustení severokórejskej rakety dlhého doletu dňa 13. apríla 2012 a považuje to za porušenie medzinárodných záväzkov a povinností Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, vrátane rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č.1874. Tento krok zo strany KĽDR zvyšuje napätie v regióne a brzdí možnosť obnovenia šesťstranných rozhovorov o jadrovej otázke na Kórejskom polostrove.

Slovenská republika vyzýva KĽDR k zrieknutiu sa krokov, ktoré ohrozujú regionálnu stabilitu a k bezpodmienečnému dodržiavaniu všetkých medzinárodných záväzkov a povinností, vyplývajúcich z realizácie príslušných rezolúcií OSN.

 
 
 
 
/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO