Home
Slovensky  | English
주한 슬로바키아 대사관
/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_KR&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_KR&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=KR" title="홈"> 홈  | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_KR&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_KR&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=KR&HM=pagesmap" title="사이트맵"> 사이트맵  | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_KR&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_KR&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=KR&HM=links" title="관련사이트"> 관련사이트  | /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_KR&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_KR&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=KR" title="텍스트 전용"> 텍스트 전용
 
대사관 연락처
대사
전임 대사
대사관 직원
공휴일
현지 환경과 여행 팁
여권 / 비자/ 외국인 거주증
신청서와 양식 상무과
한국-슬로바키아 교역 현황
한국기업들의 슬로바키아 투자현황
슬로바키아 비즈니스 정보 뉴스
미디어 갤러리
 
 
 
저희 웹 사이트에 오신 것을 환영합니다!
 
주한 슬로바키아 대사관 홈페이지에 오신 것을 환영합니다 


/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_KR&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_7772427358F1B8E3C12571E000470116_KR&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=KR" title="뉴스"> 뉴스
슬로바키아 외무부에서 알려드립니다.
13. 08. 2010
SKD Martin sa predstavilo kórejskému publiku upravenými Ezopovými bájkami

Vystúpenie sa stretlo s veľmi pozitívnou odozvou kórejského publika, ako aj s uznanlivým hodnotením kórejských médií...
23.03.2010
Prezentačné podujatia na slovenskom veľvyslanectve v Soule

V reprezentačných priestoroch slovenského veľvyslanectva v Soule sa 23. marca 2010 uskutočnila prezentačná akcia o SR, ktorej sa zúčastnili vybraní predstavitelia spoločenského života Kórejskej republiky, ako i zástupcovia miestneho diplomatického zboru.....
28. 11. 2009
.„Život v európskych mestách“ - projekt krajín EÚ v Soule

Za účasti veľvyslancov krajín EÚ v Kórejskej republike sa 27. novembra 2009 uskutočnil na rezidencii veľvyslanca Švédskeho kráľovstva slávnostný krst knihy poviedok s názvom „Život v európskych mestách“.....
25. 11. 2009
Výstava „Cestou zamatovej revolúcie: Slovensko po roku 1989“ na MZV SR

V rámci spomienkových akcií, ktoré organizuje Ministerstvo zahraničných vecí SR pri príležitosti 20.výročia novembrových udalostí, bude v priestoroch Palugyayovho paláca sprístupnená pre širokú verejnosť výstava „Cestou zamatovej revolúcie: Slovensko po roku 1989“. ....
22.09.2009
Rokovanie k jednotnej prezentácii Slovenska v zahraničí na MZV SR aj o ZOH vo Vancouveri

Ministerstvo zahraničných vecí SR ako gestor poverený plnením úloh Rady vlády SR pre jednotnú prezentáciu SR v zahraničí usporiadalo dnes popoludní pracovné stretnutie k jednotnej prezentácii SR v zahraničí na úrovni koordinátorov príslušných rezortov a inštitúcií. ...

/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_KR&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_7772427358F1B8E3C12571E000470116_KR&OpenDocument=Y&OB=0&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=KR" title="뉴스 보관함»"> 뉴스 보관함» /servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_KR&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_A962D3760D569D5CC125718F00389CF8_KR&OpenDocument=Y&DS=Y&HM=50-galermedii&NCH=Y&OB=0&LANG=KR" title="미디어 갤러리»"> 미디어 갤러리»

   


 
 
 
현재 이슈
/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_KR&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_13FF93E0B03FF84BC12571E00050B923_KR&OpenDocument=Y&HM=50-aktualtemy&OB=0&NCH=Y&LANG=KR" title="정보 검색"> 정보 검색»
 
이벤트 캘린더
/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_KR&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_665E3044673559B6C12571E0004DBEB2_KR&OpenDocument=Y&HM=50-kalpodujati&OB=0&NCH=Y&LANG=KR" title="정보 검색»"> 정보 검색»
 
/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_KR&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_7772427358F1B8E3C12571E000470116_KR&OpenDocument=Y&OB=0&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=KR" title="뉴스"> 뉴스
슬로바키아 정보
/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_KR&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_A962D3760D569D5CC125718F00389CF8_KR&OpenDocument=Y&DS=Y&LANG=KR&HM=50-%EB%AF%B8%EB%94%94%EC%96%B4%20%EA%B0%A4%EB%9F%AC%EB%A6%AC&OB=0&LANG=KR" title="미디어 갤러리"> 미디어 갤러리
 
GATEWAY TO THE EUROPEAN UNION
EU FOR JOURNALISTS
EU PRESIDENCY
 
NATO / OTAN
SLOVAKIA IN THE UN SECURITY COUNCIL
V4 - VISEGRAD GROUP
COUNCIL OF EUROPE
 
VISA AND EU
 
 
 
   
 
/servlet/soulzu?MT=/App/WCM/ZU/SoulZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_KR&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/soulzu/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_KR&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=KR&HM=webinfo" title="Disclaimer"> » Disclaimer  
Slovakia is a member of the EU and NATO