Home
English
Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy
/servlet/strasburgre?MT=/App/WCM/ZU/StrasburgRE/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/strasburgre/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/strasburgre?MT=/App/WCM/ZU/StrasburgRE/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/strasburgre/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/strasburgre?MT=/App/WCM/ZU/StrasburgRE/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/strasburgre/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
VEĽVYSLANEC
PRÍHOVOR VEĽVYSLANCA
BÝVALÍ VEĽVYSLANCI
PRACOVNÍCI
NAŠE POSLANIE
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
RADA EURÓPY
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O RADE EURÓPY
PRÁCA V RADE EURÓPY
EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA PODNIKANIE V/SO SR SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
AKTUÁLNE TÉMY
KALENDÁR PODUJATÍ
DOKUMENTY
 
 
 
 
 
 
Štátny tajomník MZV SR Milan Ježovica vo Výbore ministrov Rady Európy
 
 
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Milan Ježovica sa 10. a 11. mája 2011 zúčastnil 121. zasadnutia Výboru ministrov Rady Európy v Istanbule.

Výbor ministrov sa zaoberal Susedskou politikou Rady Európy, ako aj správou Skupiny eminentných osôb s názvom „Spolužitie v Európe 21.storočia“. Štátny tajomník vo svojom vystúpení podporil návrh Susedskej politiky Rady Európy, podčiarkol, že Rada Európy sa nesmie otočiť chrbtom k tým krajinám na juh od jej hraníc, ktoré sa hlásia k myšlienke slobody a demokracie, ale že tiež nesmie zabúdať na to, že aj na jej východných hraniciach, v Bielorusku, je sloboda stále potlačovaná.

Na margo správy Skupiny eminentných osôb podotkol, že „vítame túto správu, ktorej závery sú postavené na princípoch Európskeho dohovoru o ľudských právach, predovšetkým na individuálnej slobode a rovnosti pred zákonom“.

Pri príležitosti zasadnutia štátny tajomník Milan Ježovica podpísal Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Slovensko sa tak stalo jedným z prvých signatárov dohovoru, ktorý po prvýkrát v európskom priestore ustanovuje právne záväzné štandardy na predchádzanie násiliu na ženách a domácemu násiliu.

Stretnutie Výboru ministrov zorganizovalo Turecko na záver svojho polročného predsedníctva v tomto najvyššom rozhodovacom orgáne Rady Európy. Predsedníctvo na nasledujúce polročné obdobie prebrala Ukrajina.

 
 
 
 
/servlet/strasburgre?MT=/App/WCM/ZU/StrasburgRE/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/strasburgre/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO