Home
 |Polski
Slovenský inštitút vo Varšave
/servlet/varsavasi?MT=/App/WCM/ZU/VarsavaSI/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/varsavasi/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/varsavasi?MT=/App/WCM/ZU/VarsavaSI/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/varsavasi/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/varsavasi?MT=/App/WCM/ZU/VarsavaSI/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/varsavasi/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/varsavasi?MT=/App/WCM/ZU/VarsavaSI/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/varsavasi/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/varsavasi?MT=/App/WCM/ZU/VarsavaSI/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/varsavasi/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
RIADITEĽ
PRACOVNÍCI
INFORMÁCIE O ČINNOSTI
HISTÓRIA INŠTITÚTU
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
AKTUÁLNE TÉMY
KALENDÁR PODUJATÍ
DOKUMENTY
 
 
 
 
 
Vernisáž výstavy Obrazy dávno zabudnutých predkov - Slovákov z Vojvodiny
 
 

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa 15. novembra 2012 uskutočnila vernisáž výstavy fotografií vojvodinského Slováka Miroslava Benku Obrazy dávno zabudnutých predkov, pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Poľsku Vasila Grivnu.

Výstavu otvorila riaditeľka Slovenského inštitútu vo Varšave Helena Jacošová, za prítomnosti autora výstavy Miroslava Benku a ďalšich hostí z oblasti kultúry a umenia.

Umelecké fotografie vznikli v produkcii Art centra Chlieb a hry v Starej Pazove za spolupráce umeleckých fotografov Miralema Čauševića a Branislava Pokorackého. Autorom námetu a štýlu projektu je režisér, herec, scénický výtvarník Miroslav Benka, ktorý bol inšpirovaný mýtami, zvykmi a legendami Vojvodiny.

Fotografie znázorňujú ľudové tradície, zvyky motívy a archaické odevy slovenského etnika zo Starej Pazovej vo Vojvodine v Srbsku.

Miroslav Benka režíroval viac ako 60 inscenácií klasického a súčasného dramatického repertoáru, podieľal sa pri produkcií dokumentárnych filmov, televíznych vysielaní, hudobných klipov, rozhlasových hier a multimédií. Autor tentoraz nevytvoril svoje obrazy na divadelnom javisku, ale v prírode. Motivovali ho predovšetkým spomienky na detstvo, obyčaje, tradície a kultúra svojich predkov. Fotografie zobrazujú nielen mýtické pátranie po slovenských koreňoch, ale aj hlbokú syntézu myšlienky, pohybu a výrazu.

Výstava bola prezentovaná v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, Matici Slovenskej v Martine, Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave a v Slovenskom inštitúte v Budapešti.

V priestoroch Slovenského inštitútu vo Varšave potrvá do 15. decembra 2012, následne sa presunie do Prahy, Melbourne, Sydny a Toronta.

 
 
 
 
/servlet/varsavasi?MT=/App/WCM/ZU/VarsavaSI/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/varsavasi/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO