Home
English
Stála misia SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni
/servlet/viedensm?MT=/App/WCM/ZU/ViedenSM/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/viedensm/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/viedensm?MT=/App/WCM/ZU/ViedenSM/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/viedensm/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok Napíšte nám | /servlet/viedensm?MT=/App/WCM/ZU/ViedenSM/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/viedensm/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/viedensm?MT=/App/WCM/ZU/ViedenSM/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/viedensm/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/viedensm?MT=/App/WCM/ZU/ViedenSM/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/viedensm/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
BÝVALÍ VEĽVYSLANCI
PRACOVNÍCI
NAŠE POSLANIE
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
FORMULÁRE
KONZULÁRNE SLUŽBY
RADY PRE CESTOVATEĽOV
INFORMÁCIE O ŠTÁTE SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
AKTUÁLNE TÉMY
KALENDÁR PODUJATÍ
DOKUMENTY
 
 
 
 
 
Veľvyslanec Koterec na 21. zasadnutí Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestné súdnictvo
 
 

Veľvyslanec Miloš Koterec sa 23. mája 2012 zúčastnil vo funkcii predsedu Ekonomickej a sociálnej rady OSN úvodného dňa 21. zasadnutia Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestné súdnictvo (CCPCJ) vo Viedni. Účasť na zasadnutí pozitívne prijal Sekretariát Úradu OSN pre drogy a kriminalitu, členské krajiny, mimovládne a medzivládne organizácie.

Miloš Koterec prezentoval záujem revitalizovať fungovanie Ekonomickej a sociálnej rady v systéme OSN a hľadať prieniky pre lepšiu koherenciu a synergiu medzi Ekonomickou a sociálnou radou a všetkými funkčnými komisiami.
V rámci oficiálneho otvorenia týždňového zasadnutia komisie 23. mája 2012 veľvyslanec Koterec akcentoval potrebu zosúladenia priorít funkčných komisií Ekonomickej a sociálnej rady OSN, zintenzívnenia ich spolupráce a súčasne kooperácie špecializovaných organizácií OSN systému v oblasti plnenia miléniových rozvojových cieľov.

Osobitnú pozornosť venoval Koterec otázkam tematickej diskusie tohtoročného zasadnutia Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestné súdnictvo, predovšetkým bezpráviu páchaného na migrantoch, pracujúcich migrantoch a ich rodinách v kontexte inklúzie, boja proti intolerancii a spoločenskej integrácie zraniteľných skupín ako súčasti rozvojovej agendy.

Veľvyslanec Koterec informoval tiež o obsahovej príprave segmentu na vysokej úrovni v rámci substantívneho zasadnutia Ekonomickej a sociálnej rady OSN 9. júla 2012 v New Yorku, spoluorganizovaného s Úradom OSN pre drogy a kriminalitu a Oddelením sekretariátu OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti, a cieleného na zvýraznenie negatívneho vplyvu a dopadov korupcie na trvalo udržateľný rozvoj.


Paralelne v rámci účasti na zasadnutí Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestné súdnictvo rokoval Koterec s generálnym riaditeľom Úradovne OSN vo Viedni (UNODC) a výkonným riaditeľom Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) Yuri V. Fedorovom a oboma predsedami Komisie pre narkotické látky (CND) a Komisie pre prevenciu kriminality a trestné súdnictvo (CCPCJ).

 
 
 
 
/servlet/viedensm?MT=/App/WCM/ZU/ViedenSM/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/viedensm/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO