Home
English
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone
/servlet/washingtonzu?MT=/App/WCM/ZU/WashingtonZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/washingtonzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&NCH=Y&LANG=SK" title="Home"> Home | /servlet/washingtonzu?MT=/App/WCM/ZU/WashingtonZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/washingtonzu/main.nsf/vw_ByID/ID_89F3055C7606EC81C1257191002F4A7D_SK&OpenDocument=Y&OB=1005&LANG=SK&HM=pagesmap" title="Mapa stránok"> Mapa stránok |Napíšte nám | /servlet/washingtonzu?MT=/App/WCM/ZU/WashingtonZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/washingtonzu/main.nsf/vw_ByID/ID_2E13E5AA225F0F42C12570D500496A49_SK&OpenDocument=Y&OB=1003&LANG=SK&HM=infomail" title="Info mailom"> Info mailom | /servlet/washingtonzu?MT=/App/WCM/ZU/WashingtonZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/washingtonzu/main.nsf/vw_ByID/ID_EF12FE459CC676F3C1257191002ECE72_SK&OpenDocument=Y&OB=1004&LANG=SK&HM=links" title="Linky"> Linky | /servlet/washingtonzu?MT=/App/WCM/ZU/WashingtonZU/main.nsf/vw_ByID/ID_98750C561FE0B9CAC125715B002FEF86_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/washingtonzu/main.nsf/vw_ByID/ID_D985F2B18F86B662C125716700515385_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=0&H=0-XXX&TV=Y&TVID=Y&LANG=SK" title="Textová verzia"> Textová verzia
 
KONTAKT
VEĽVYSLANEC
BÝVALÍ VEĽVYSLANCI
PRACOVNÍCI
NAŠE POSLANIE
ZOZNAM ŠTÁTNYCH SVIATKOV
OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM
PODMIENKY VSTUPU DO USA
ZÁKLADNÉ RADY A ODPORÚČANIA PRED CESTOVANÍM
INFORMÁCIE PRE MOTORISTOV
MIESTNE ŠPECIFIKÁ
INFORMÁCIE O USA V ČOM SPOČÍVA KONZULÁRNA POMOC
CESTOVNÉ DOKLADY
NÁHRADNÝ CESTOVNÝ DOKLAD
OBČIANSKY PREUKAZ
VODIČSKÝ PREUKAZ
STRATA DOKLADU
NARODENIE V USA
SOBÁŠ V USA
ÚMRTIE V USA
PREVOZ POZOSTATKOV
ŠTÁTNE OBČIANSTVO SR
OSVEDČENIE A POTVRDENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE
VRÁTENIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SR
APOSTIL
OVEROVANIE DOKLADOV
VÍZA
POBYT CUDZINCA
RODNÝ LIST - KÓPIA
SOBÁŠNY LIST - KÓPIA
ÚMRTNÝ LIST - KÓPIA
ROZVOD V USA
ZMENA MENA
REGISTER TRESTOV
OSVEDČENIE SLOVÁKA V ZAHRANIČÍ
HLÁSENIE POBYTU
POTVRDENIE O VOJENSKEJ SLUŽBE
ZBROJNÝ SPRIEVODNÝ LIST
GENEALOGICKÝ VÝSKUM
KONZULÁRNE POPLATKY
FORMULÁRE
ZOZNAM PREKLADATEĽOV
ZOZNAM PRÁVNIKOV RADY PRE CESTOVATEĽOV
INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV USA
MIESTNE ŠPECIFIKÁ A CESTOVANIE
INFORMÁCIE O USA
VÝVOZ/DOVOZ PEŇAZÍ Z/DO EÚ VRÁTANE SR
DOVOZ ZVIERAT DO SR
STAROBNÝ DÔCHODOK
DÔCHODKY V ZAHRANIČÍ
COLNÁ SPRÁVA EKONOMICKÉ INFORMÁCIE O USA
SARIO - SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU
KONTAKTUJTE NÁS SPRÁVY
GALÉRIÁ MÉDIÍ
AKTUÁLNE TÉMY
KALENDÁR PODUJATÍ
DOKUMENTY SLOVENSKÁ AGENTÚRA CESTOVNÉHO RUCHU
SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA
OBCE
BANKY
 
 
 
 
 
 
Minister Lajčák ukončil návštevu USA
 
 

Stretnutím s predstaviteľmi Národnej bezpečnostnej rady, so zástupcami mienkotvorných mimovládnych organizácií, ako aj s krajanmi žijúcimi v USA i predstaviteľmi spolku Priatelia Slovenska ukončil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák návštevu Spojených štátov amerických.

Rozhovory so zástupcami Národnej bezpečnostnej rady potvrdili obojstranný záujem o výmenu názorov na kľúčové medzinárodno-politické otázky. Hlavnými témami diskusie boli situácia v Afganistane, úloha a postavenie NATO po summite v Chicagu, vrátane jeho ďalšieho rozširovania, kríza v eurozóne, vzťahy medzi EÚ a USA, ako aj perspektíva krajín západného Balkánu a Východného partnerstva. Minister Lajčák ubezpečil amerických partnerov, že Slovensko je spoľahlivý spojenec v rámci Severoatlantickej aliancie, dôkazom čoho je aj pôsobenie v misii ISAF v Afganistane. „Tento postoj má podporu v NR SR naprieč politickým spektrom,“ zdôraznil minister. Obe strany podporili politiku „otvorených dverí“ v rámci Severoatlantickej aliancie a zhodli sa, že ďalší summit by mal byť rozširovací. Americkí partneri sa zaujímali o postoj ministra Miroslava Lajčáka k situácii na západnom Balkáne a v krajinách Východného partnerstva - i vzhľadom na jeho predchádzajúce diplomatické skúsenosti.

M. Lajčák sa tiež stretol s predstaviteľmi kľúčových amerických mimovládnych organizácií, vrátane Atlantic Council of the United States, US Institute for Peace, German Marshall Fund, International Crisis Group či National Democratic Institute. V rámci diskusií sa venovali zahranično-politickým otázkam s akcentom na západný Balkán a Východné partnerstvo. Americkí partneri zároveň ocenili aktivity slovenskej diplomacie v uvedených regiónoch.

Na záver svojej návštevy sa šéf diplomacie tradične zišiel aj so zástupcami krajanskej komunity, ako aj s členmi spolku Priatelia Slovenska. Informoval ich o aktivitách vlády zameraných na spoluprácu s krajanmi žijúcimi v zahraničí. „O tom, že vláda venuje tejto otázke osobitnú pozornosť svedčí nielen jej programové vyhlásenie, ale aj skutočnosť, že krajanská agenda prešla pod gesciu podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí,“ povedal prítomným M. Lajčák. Zároveň vyjadril svoje odhodlanie presadzovať aktivity smerujúce k podpore kultúry, jazyka a tradícií Slovákov žijúcich v zahraničí.

 
 
 
 
/servlet/washingtonzu?MT=/App/WCM/ZU/WashingtonZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/washingtonzu/main.nsf/vw_ByID/ID_05D908209317C0C6C12570E5004F0C6D_SK&OpenDocument=Y&DS=Y&OB=1000&LANG=SK&HM=webinfo" title="Informácie o websídle"> » Informácie o websídle  
Slovensko je členom EÚ a NATO