Preskočiť navigáciu


Cestovanie maloletého dieťaťa (občana Slovenskej republiky) do zahraničia

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu)

rtf Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia - vzor potvrdenia v slovenskom a anglickom jazyku  (rtf; 51,25 kB)

Cestovanie detí do USA


Deti, bez ohľadu na vek, cestujúce do USA v rámci bezvízového režimu, musia byť držiteľmi vlastných biometrických cestovných pasov. V mene dieťaťa žiada o elektronickú autorizáciu vstupu v systéme ESTA osobitnou žiadosťou jeho zákonný zástupca.

Dátum poslednej aktualizácie: 08.04.2013