Preskočiť navigáciu


Vyššie overenie zahraničných verejných listín

Slovenská republika pristúpila k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961.

Dohovor nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 18. februára 2002.

Pristúpenie Slovenskej republiky k dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín zjednoduší podmienky použitia verejných listín vydaných orgánmi jedného zmluvného štátu na území iného zmluvného štátu.

Pristúpenie Slovenskej republiky k dohovoru má výrazný pozitívny dopad na občanov, pretože nemusia verejné listiny určené na použitie v Slovenskej republike ako i slovenské listiny na použitie v zmluvných krajinách dohovoru dať osvedčovať vo viacerých stupňoch na rôznych orgánoch. Na osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny podľa dohovoru stačí, že orgán na to určený, opatrí takúto listinu jedným zvláštnym osvedčením - apostilom.

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961

Albánsko, Andorra, Antiqua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Aruba (Platí aj pre Arubu a Hol. Antily), Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brunej Darussalam, Bulharsko, Burundi (od 13.02.2015), Cookove ostrovy, Cyprus, Česko, Čierna Hora, ČĽR - len Macaou a Hong Kong, Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Estónsko, Fidži, Fínsko, Francúzsko (Platí aj pre francúzske departmenty: Guadeloupe, Guyana, Martinik, Reunion, Nová Kaledónia, Walis a Futuna, Francúzska polynézia), Grécko, Grenada, Gruzínsko, Holandsko a Holandské Antily, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kapverdy, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kórejská republika (južná), Kostarika, Leshoto, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malawi, Malta, Marshalove ostrovy, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Nikaragua, Niue, Nórsko, Nový Zéland (neplatí pre Tokelau), Ománsky sultanát, Panama, Paraguay (od 01.09.2014), Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Slovensko, Slovinsko, Spojené štáty americké, Srbsko, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Svätý Vincent a Grenadíny, Svazijsko, Surinam, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Ukrajina, Uruguaj, Uzbecká republika, Vanuatu, Veľká Británia, Venezuela

Informácie na www.hcch.net (anglická verzia)

Slovenské orgány, určené vládou Slovenskej republiky, príslušné podľa článku 6 Haagskeho dohovoru vydávať osvedčenia - apostil (predpis 213/2002 Z.z., Oznámenie 501/2007 Z.z.)

Ministerstvo spravodlivosti SRVerejné listiny neuvedené v bode 2 (napr. listiny vydané Krajskými súdmi a Najvyšším súdom)
Krajské súdy Slovenskej republikya) listiny vydané alebo osvedčené okresnými súdmi, notármi, exekútormi alebo justičnými pracovníkmi v pôsobnosti kraj. súdu
b) preklady vyhotovené súdnymi tlmočníkmi pri Krajských súdoch
Ministerstvo vnútra SRVerejné listiny vydané v jeho rezorte (vrátane matričných dokladov vydaných Osobitnou matrikou)
Ministerstvo školstva SRVerejné listiny vydané v jeho rezorte (vysvedčenia, diplomy…)
Ministerstvo zdravotníctva SRVerejné listiny vydané v jeho rezorte
Ministerstvo obrany SRVerejné listiny vydané v rezorte Ministerstva obrany SR
Okresne úradya) matričné doklady (okrem vyhlásení o osobnom stave)
b) verejné listiny vydané orgánmi samospráv
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRVšetky ostatné verejné listiny vydané v Slovenskej republike (register trestov, doklady vydané Ministerstvom hospodárstva SR, obchodnými komorami, daňovými úradmi, výpisy z katastra, certifikáty vydané Štátnym úradom pre kontrolu liečiv, Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava a pod.)

Listiny na použitie do ostatných krajín, na ktoré sa nevzťahujú dvojstranné zmluvy o právnej pomoci, podliehajú naďalej procesu legalizácie a superlegalizácie podľa § 52 zákona č. 97/1963 Zb. (zo 4. 12. 1963) o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.Dátum poslednej aktualizácie: 25.02.2015