Preskočiť navigáciu

Dotácie zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd

pdf Pozvánka na informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2014 „Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014“  (pdf; 197,7 kB)


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2014
v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD LP/2014


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v pôsobnosti ministerstva v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd.

Hlavným cieľom poskytnutia dotácií je podpora projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2014 je 845 000 EUR.

Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR.

Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.

Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje informačný systém po ukončení elektronickej registrácie (dotacie.mzv.sk/2014) a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr do 12. marca 2014.

Všetky potrebné informácie o predkladaní žiadostí sú uvedené v texte výzvy a jej prílohách:

Dotácie zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd v roku 2014Poznámka: Logo je možné používať iba v originálnej podobe a farebnej kombinácii. Akékoľvek zmeny veľkosti loga musia byť proporčné.


Dotácie zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd v roku 2013


V roku 2013 bolo v rámci výzvy "Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2013" schválených 58 žiadostí v celkovej hodnote 900 000 eur.
Na základe odporučenia komisie bolo z celkového počtu 238 predložených žiadostí 178 žiadostí neschválených a 2 žiadosti boli komisiou odporučené ako rezervné, s možnosťou podpory v prípade odstúpenia schválených žiadateľov od uzavretia zmluvy.Dátum poslednej aktualizácie: 23.01.2014