Preskočiť navigáciu

Dotácie zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2015
v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD LP/2015pdf Pozvánka na informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2015 „Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015“  (pdf; 155,16 kB)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v pôsobnosti ministerstva v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd.

Hlavným cieľom poskytnutia dotácií je podpora projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2015 je 769 500 EUR.

Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR.

Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.

Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje informačný systém po ukončení elektronickej registrácie (viď link nižšie) a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr do 20. februára 2015.

Elektronickú registráciu je možné vykonať na adrese: dotacie.mzv.sk/2015

Všetky potrebné informácie o predkladaní žiadostí sú uvedené v texte výzvy a jej prílohách:

Dotácie zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd v roku 2014Dátum poslednej aktualizácie: 16.04.2015