Preskočiť navigáciu


Ministerstvo deťom

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR má patronát nad Detským domovom rodinného typu v Novom Meste nad Váhom.

V domove je vždy približne 20 detí od predškolského do vysokoškolského veku. Žijú v samostatnom dome a sú rozčlenení na dve rodiny - tzv. hornú a dolnú rodinu. Deti si sami upratujú, chystajú stravu a pomáhajú pri prácach okolo domčeka.

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Ministerstve zahraničných vecí SR pravidelne organizuje návštevy „našich“ detí pri rôznych príležitostiach - Mikuláš, Vianoce, Medzinárodný deň detí, začiatok školského roka a podobne.

V roku 2003 sa pracovníkom odborov v spolupráci s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky podarilo financovať výmenu okien pre tento detský domov. Podobne v roku 2004 bol detskému domovu poskytnutý príspevok na obnovu a rekonštrukciu kúpeľní.

V patronáte nad Detským domovom v Novom Meste nad Váhom bude Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pokračovať aj naďalej. Takáto adresná a kontinuálna pomoc je často účinnejšia než akákoľvek iná. Okrem toho, k „našim“ deťom už máme takmer citový vzťah a je radosťou sledovať, ako sa im darí a môcť k tomu aspoň minimálne prispieť.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a najmä pracovníci Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri našom ministerstve zdravia aj touto formou všetky „naše“ deti z Detského domova rodinného typu v Novom Meste nad Váhom a ich opatrovateľov a ďakujú všetkým pracovníkom ministerstva, ktorí „naše“ deti pravidelne podporujú.

Choď na:   1
  • Minister M. Lajčák počas príhovoru na galavečere pri príležitosti vstupu SR do EÚ./Minister Lajčák delivering his speech at the occasion on entrance of SR to EU.

    30.4.2014 | 10 rokov Slovenska v EÚ | Aktivity ministra | Slovensko a Európska únia

    Photo gallery: Gala evening to celebrate Slovakia’s EU membership

    A festive gala evening took place on the eve of the 10th anniversary of Slovakia joining the European Union in the historical building of the Slovak National Theatre in Bratislava where the top constitutional officials and personalities of political, cultural and societal life as well as those who contributed to Slovakia entering the EU gathered for the event.

Choď na:   1