Preskočiť navigáciu

Archív obstarávania s nízkou hodnotou

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Vyhotovenie 4GB USB kľúčov s potlačou podľa predlohy, vyhotovenie potlače loga MZVaEZ na prezentačné perá
predmet zákazky:Vyhotovenie 4GB USB kľúčov s potlačou podľa predlohy, vyhotovenie potlače loga MZVaEZ na prezentačné perá
predpokladaná hodnota zákazky: 1.850,00€ (jedentisícosemstopäťdesiat Euro) vrátane DPH
stručný opis:Vyhotovenie 4GB USB kľúčov s potlačou podľa predlohy v počte 200 kusov. Vyhotovenie 500 kusov pier v striebornej farbe s potlačou loga MZVaEZ SR v jednej farbe PANTONE 287.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Žiadosť o poskytnutie informácií možno verejnému obstarávateľovi zaslať poštou na adresu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Odbor verejnej diplomacie, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37, alebo mailom na adresu: peter.uradnicek@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku:Najneskôr do 03.12.2013 do 16.00 h.
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky:28. 11. 2013

Nákup informačno-propagačných publikácií o Bratislave v anglickom a ruskom jazyku
predmet zákazky:Nákup informačno-propagačných publikácií o Bratislave v anglickom a ruskom jazyku
predpokladaná hodnota zákazky: 1.400,00 € (tisícštyristo Euro) vrátane DPH
stručný opis:Informačno-propagačné publikácie o Bratislave v anglickom a ruskom jazyku (200 kusov v anglickom a 100 kusov v ruskom jazyku), formát A5, rozsah – obálka a 52 strán, lepená väzba V2, tlač celofareným ofsetom, obálka laminovaná.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Žiadosť o poskytnutie informácií možno verejnému obstarávateľovi zaslať poštou na adresu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Odbor verejnej diplomacie, Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava alebo mailom na adresy: dusan.buraj@mzv.sk; terezia.filipejova@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku:najneskôr do 03.12.2013 do 14.00 h.
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky:28. 11. 2013

Zakúpenie poštových známok z emisie „Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry“ v reprezentatívnom obale s logom MZVaEZ SR
predmet zákazky:Zakúpenie poštových známok z emisie „Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry“ v reprezentatívnom obale s logom MZVaEZ SR
predpokladaná hodnota zákazky: 2.200 € zmluvná cena vrátane DPH
stručný opis:Zakúpenie poštových známok v nominálnej hodnote 1,40 € a 2 obálok prvého dňa (FDC) emisie „Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry“ v reprezentatívnom obale kartónovom obale s logom MZVaEZ SR, náklad 300 kusov kompletov
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Odbor verejnej diplomacie, Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava alebo na mailových adresách:
terezia.filipejova@mzv.sk; dusan.buraj@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku:2. 12. 2013
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky:28. 11. 2013

Vypracovanie a komplexné zabezpečenie dramaturgie pre celospoločenské podujatie pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ
predmet zákazky:Vypracovanie a komplexné zabezpečenie dramaturgie pre celospoločenské podujatie pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ
predpokladaná hodnota zákazky: 4.950,00 € (štyritisícdeväťstopäťdesiat Euro) bez DPH
stručný opis:Dátum konania: 30. apríl 2014, čas konania: 20:00 hod. – 21:30 hod., miesto konania: historická budova SND v Bratislave, oficiálni hostia: osobnosti politického, spoločenského, kultúrneho a športového života zo Slovenska a zahraničia. Komplexné zabezpečenie dramaturgie zahŕňa koordinačné a produkčné práce, réžiu podujatia, zostavenie scénosledu podujatia, výber umeleckých diel, zabezpečenie hostesiek, realizáciu skúšok a generálnej skúšky, technickú asistenciu a úhradu licenčných poplatkov.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Žiadosť o poskytnutie informácií možno verejnému obstarávateľovi zaslať poštou na adresu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Odbor verejnej diplomacie, Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava alebo e-mailom na adresu: livia.lukacova@mzv.sk; fax: 02-5978 3069
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.najneskôr do 29. 11. 2013 do 16.00 h.
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky26. 11. 2013

Elektronická komunikácia a DMS (Document management system) v SR, vrátane workshopu na tému „Elektronický podpis v praxi“
predmet zákazky:Elektronická komunikácia a DMS v SR, vrátane workshopu na tému „Elektronický podpis v praxi“
predpokladaná hodnota zákazky: 4.800 EUR,- bez DPH
stručný opis:Vzdelávacia aktivita – prednáška a workshop na tému: Elektronická komunikácia a DMS v SR, vrátane workshopu na tému „Elektronický podpis v praxi“
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: jana.grancova@mzv.sk, 02/5978 2142
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.2.12.2013 (do 15:00 hod.)
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky25. 11. 2013

Dodávanie spravodajského servisu a fotoservisu
predmet zákazky:Dodávanie spravodajského servisu a fotoservisu
predpokladaná hodnota zákazky: do € 12.000,- (dvanásťtisíc Euro) bez DPH na 12 mesiacov
stručný opis:Služby tlačovej kancelárie (agentúry) vykonávané pre MZVaEZ SR, ktoré budú verejnému obstarávateľovi dodávané každodenne ako domáci, medzinárodný, ekonomický a fotografický spravodajský servis tlačovej kancelárie (agentúry).
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Žiadosť o poskytnutie informácií možno verejnému obstarávateľovi zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Tlačový odbor
Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava

Alebo elektronicky na adresu vladimir.stanko@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.25.11.2013 11:00
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky20.11.2013
Verejné obstarávanie bolo zrušené

Tempestované notebooky spĺňajúci štandard SDIP 27/B
predmet zákazky:Tempestované notebooky spĺňajúci štandard SDIP 27/B
predpokladaná hodnota zákazky: 13.000,- bez DPH
stručný opis:Certifikovaný notebook Tempest level B
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: odsm@mzv.sk, 0918660110
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.18.11.2013
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky13.11.2013


Servis a oprava náhradného elektrického zdroja – diesel agregátu
predmet zákazky:Servis a oprava náhradného elektrického zdroja – diesel agregátu
predpokladaná hodnota zákazky: 2 196,- EUR
stručný opis:Jedná sa o servis a opravu diesel agregátu , ktorý slúži ako náhradný zdroj na výrobu elektrickej energie.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: frantisek.pauer@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.do 15.11.2013 16:00
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky13.11.2013


Poistenie motorových vozidiel v správe ministerstva - v ústredí
predmet zákazky:Poistenie motorových vozidiel v správe ministerstva - v ústredí
predpokladaná hodnota zákazky: do 4 990,- Eur
stručný opis:1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – povinné zmluvné poistenie,
2. Havarijné poistenie motorových vozidiel
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: vladmir.latta@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.14. 11.2013 – 16.00 hod.
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky11.11.2013
pdf Poistenie motorových vozidiel v správe ministerstva (havarijné poistenie)  (pdf; 147,33 kB)
pdf Poistenie motorových vozidiel (Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla)  (pdf; 146,48 kB)


Distribúcia stredoškolskej učebnice
predmet zákazky:Distribúcia stredoškolskej učebnice
predpokladaná hodnota zákazky: 7 220,45 Eur s DPH
stručný opis:Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia 50 000 ks učebnice: „Európska únia: Najväčší projekt starého kontinentu“ pre 708 stredných škôl v SR. Knihy je potrebné prevziať v tlačiarni v Zlíne, zabaliť a distribuovať podľa zoznamu dodaného objednávateľom. Váha učebnice je 0,2 kg.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: maria.neuwirthova@mzv.sk alebo miroslav.ivan@mzv.sk v kópii juraj.tomáš@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.19. 11. 2013 do 16.00 hod.
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky08. 11. 2013

Poistenie majetku a zodpovednosti budov
predmet zákazky:Poistenie majetku a zodpovednosti budov
predpokladaná hodnota zákazky: do 10 000,- EUR
stručný opis:Poistenie majetku v správe ministerstva - živelné poistenie, odcudzenie stavebných súčastí, vandalizmus, poistenie skla
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: frantisek.pauer@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.13.11.2013 - 15:00
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky08.11.2013


Nákup informačno-propagačných publikácií „Slovakia“ v anglickom jazyku.
predmet zákazky:Nákup informačno-propagačných publikácií „Slovakia“ v anglickom jazyku.
predpokladaná hodnota zákazky: 2.500,00 € (dvetisícpäťsto Euro) vrátane DPH
stručný opis:1.000 kusov výtlačkov informačno-propagačných publikácií Slovakia v anglickom jazyku vo formáte 210 mm x 148 mm, 4 farebná ofsetová tlač, laminovaná obálka, rozsah: obálka a 32 strán. Publikácia má informovať o Slovenskej republike, dejinách Slovenska, významných Slovákoch, ktorí sa preslávili vo svete, ekonomike Slovenskej republiky, kultúrnych, historických a prírodných pamiatkach zapísaných v Zozname kultúrnych a historických pamiatok UNESCO. Termín dodania publikácií: do 12.12.2013.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Žiadosť o poskytnutie informácií možno verejnému obstarávateľovi zaslať poštou na adresu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Odbor verejnej diplomacie, Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava alebo mailom na adresy: dusan.buraj@mzv.sk; terezia.filipejova@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.najneskôr do 11.11.2013 do 13.00 h.
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky6.11.2013
pdf Nákup 1000 kusov informačno-propagačných publikácií „Slovakia“ v anglickom jazyku  (pdf; 115,42 kB)


Nákup informačno-propagačných publikácií „Slovakia UNESCO World Heritage “.
predmet zákazky:Nákup informačno-propagačných publikácií „Slovakia UNESCO World Heritage “.
predpokladaná hodnota zákazky: 2.400,00 € (dvetisícštyristo Euro) vrátane DPH
stručný opis:1.000 kusov výtlačkov informačno-propagačných publikácií v anglickom jazyku vo formáte 210 mm x 148 mm, 4 farebná ofsetová tlač, laminovaná obálka, rozsah: obálka a 32 strán. Publikácia má informovať o kultúrnych, historických a prírodných pamiatkach Slovenska zapísaných v Zozname kultúrnych a historických pamiatok UNESCO. Termín dodania publikácií: do 12.12.2013.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Žiadosť o poskytnutie informácií možno verejnému obstarávateľovi zaslať poštou na adresu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Odbor verejnej diplomacie, Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava alebo mailom na adresy: dusan.buraj@mzv.sk; terezia.filipejova@mzv.sk.
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.najneskôr do 11.11.2013 do 13.00 h.
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky6.11.2013
pdf Nákup 1 000 kusov informačno-propagačných publikácií „Slovenské pamiatky UNESCO“ v anglickom jazyku  (pdf; 115,31 kB)

Vyhotovenie novoročných pozdravov podpredsedu vlády SR a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
predmet zákazky:Vyhotovenie novoročných pozdravov podpredsedu vlády SR a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
predpokladaná hodnota zákazky: 3.800,00 € (tisícosemsto Euro) vrátane DPH
stručný opis:1.000 kusov výtlačkov novoročných pozdravov v šiestich jazykových mutáciách (slovensky, anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky a rusky) vo formáte A5 (zatvorené) / A4 (po otvorení). Vyhotovenie pozostáva z návrhu grafickej úpravy, fotografií (minimálne 4 fotografie), tlače vonkajšieho hárku z kvalitného grafického papiera vo farbe chamois s jemnou štruktúrou, tlače a vlepovania vnútorného aršíka s ilustračnými fotografiami, razby štátneho znaku SR na titulnú stranu pozdravu slepotlačou vo veľkosti cca 5 x 5 cm, kompletizácie a dodania.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Žiadosť o poskytnutie informácií možno verejnému obstarávateľovi zaslať poštou na adresu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Odbor verejnej diplomacie, Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava alebo mailom na adresy: dusan.buraj@mzv.sk; terezia.filipejova@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.najneskôr do 05.11.2013 do 14.00 h.
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky30.10.2013
pdf Vyhotovenie 1000 kusov novoročných pozdravov pre ministra  (pdf; 115,16 kB)

Distribúcia stredoškolskej učebnice
predmet zákazky:Distribúcia stredoškolskej učebnice
predpokladaná hodnota zákazky: 7 220,45 Eur s DPH
stručný opis:Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia 50 000 ks učebnice : „Európska únia: Najväčší projekt starého kontinentu“ pre 708 stredných škôl v SR. Knihy je potrebné prevziať v tlačiarni v Zlíne, zabaliť a distribuovať podľa zoznamu dodaného objednávateľom. Váha učebnice je 0,2 kg.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: maria.neuwirthova@mzv.sk alebo miroslav.ivan@mzv.sk v kópii juraj.tomáš@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.30.10.2013 do 16.00 hod.
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky25.10.2013


Upgrade - rozšírenie diskového poľa
predmet zákazky:Upgrade - rozšírenie diskového poľa
predpokladaná hodnota zákazky: do 20.000,- €
stručný opis:Upgrade - rozšírenie diskového poľa EMC VNX 5100 - 20TB
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: oikt@mzv.sk, 0918660098
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.29.10.2013
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky24.10.2013


Vyhotovenie symbolického „Kľúča od brány EÚ“
predmet zákazky:Vyhotovenie symbolického „Kľúča od brány EÚ“
predpokladaná hodnota zákazky: 1.500,00 € (tisícpäťsto Euro) vrátane DPH.
stručný opis:"Kľúč od brány EÚ“ (40 cm) bude vyhotovený z kovu v dvoch farbách (strieborná, zlatá) a vložený do drevenej lakovanej kazety (45 x 25 cm) s kovovým uzáverom. Grafický návrh „Kľúča...“ s popisom a rozmermi dodá objednávateľ. Žiadaný termín dodania 29. november 2013.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Odbor verejnej diplomacie, Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava alebo mailom na adresy: dusan.buraj@mzv.sk; terezia.filipejova@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.najneskôr do 28.10.2013 do 14.00 h.
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky22.10.2013
pdf Vyhotovenie symbolického kovového „Kľúča od brány EÚ“ - Správa o zadávanej zákazke  (pdf; 164,18 kB)

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti a ďalších podkladových materiálov pre IKT projekt „Zefektívnenie koordinácie a výkonu činností MZVaEZ SR rozšírením jeho elektronických služieb
predmet zákazky:Vypracovanie štúdie realizovateľnosti a ďalších podkladových materiálov pre IKT projekt „Zefektívnenie koordinácie a výkonu činností MZVaEZ SR rozšírením jeho elektronických služieb“
predpokladaná hodnota zákazky: do 20 000,- EUR bez DPH
stručný opis:Vypracovať štúdiu realizovateľnosti a prílohy ku žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rozsahu: opis projektu, technická dokumentácia, nákladovo – výnosová analýza, podrobný rozpočet vo formáte aktuálne platnej metodiky v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoja elektronických služieb.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: milan.kovac@mzv.sk, +421-2-5978 2090
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.22.10.2013 do 13:00
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky17.10.2013


Výber distribútora pre dodávku domácej a zahraničnej tlače na rok 2014 pre MZV a EZ SR
predmet zákazky:Výber distribútora pre dodávku domácej a zahraničnej tlače na rok 2014 pre MZV a EZ SR
predpokladaná hodnota zákazky: do 14 tis. eur
stručný opis:Dodávanie domácej a zahraničnej tlače pre MZVa EZ SR( noviny, časopisy)
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: angela.strakova@mzv.sk , tel.: 0259782148
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.21. 10. 2013 do 08:00
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky16. 10. 2013


Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov
predmet zákazky:Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov
predpokladaná hodnota zákazky: 19 500 .- EUR
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: frantisek.jelsic@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.18. 10. 2013
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky15. 10. 2013

Výstava Neznáme poklady francúsko-slovenskej histórie
predmet zákazky:Výstava Neznáme poklady francúsko-slovenskej histórie
predpokladaná hodnota zákazky: 3.000,00 € zmluvná cena vrátane DPH
stručný opis:Vytvorenie návrhu výstavy, vrátane libreta, projektu, vizuálov, plagátov a realizácie výstavy vo vybraných priestoroch (Predsálie a Rytierska sála Bratislavského hradu) z histórie francúsko-slovenských vzťahov.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Dušan Buraj, 02/5978 3063, dusan.buraj@mzv.sk
Peter Úradníček, 02/5978 3063, peter.uradnicek@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.18. 10. 2013
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky15. 10. 2013
pdf Výstava Neznáme poklady francúsko-slovenskej histórie - Správa o   (pdf; 135,64 kB)


Distribúcia stredoškolskej učebnice o EÚ
predmet zákazky:Distribúcia stredoškolskej učebnice o EÚ
predpokladaná hodnota zákazky: 4 999,99 Eur bez DPH
stručný opis:Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia : „Európska únia: Najväčší projekt starého kontinentu“.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: maria.neuwirthova@mzv.sk alebo miroslav.ivan@mzv.sk v kópii juraj.tomáš@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.18. októbra 2013 do 12:00hod.
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky14. 10. 2013
Vyhotovenie novoročných pozdravov štátnych tajomníkov a vedúceho úradu MZVaEZ SR
predmet zákazky:Vyhotovenie novoročných pozdravov štátnych tajomníkov a vedúceho úradu MZVaEZ SR
predpokladaná hodnota zákazky: 3.000,00 € zmluvná cena vrátane DPH
stručný opis:Vyhotovenie novoročných pozdravov ŠTAT1, ŠTAT2 a VEDÚ MZVaEZ SR v 3 druhoch, náklade 1.500 kusov výtlačkov a v anglickej (1.000 ks v slovenskom a 500 ks v anglickom jazyku
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Odbor verejnej diplomacie, Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava alebo na mailových adresách:
terezia.filipejova@mzv.sk; peter.uradnicek@mzv.sk; dusan.buraj@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.14. 10. 2013
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky8. 10. 2013
pdf Vyhotovenie novoročných pozdravov štátnych tajomníkov a vedúceho úradu ministerstva - správa o zadávaní zákazky   (pdf; 135,64 kB)


Mediálno prezentačné aktivity – TV umiestnenie TV/Video klipov ( 10. výročie vstupu SR do EÚ)
predmet zákazky:Mediálno prezentačné aktivity – TV umiestnenie TV/Video klipov ( 10. výročie vstupu SR do EÚ)
predpokladaná hodnota zákazky: 19 999,99 Eur bez DPH
stručný opis:Predmetom súťaže návrhov je vypracovanie návrhu mediálneho plánu, mediálnej kampane piatich TV spotov a jeho následná realizácia. TV spoty/video spoty budú použité v rámci propagačnej kampane a nasadené v rámci slovenských televíznych kanálov (verejnoprávna televízia, komerčné televízie)
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: maria.neuwirthova@mzv.sk alebo miroslav.ivan@mzv.sk v kópii juraj.tomáš@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.21. októbra 2013 do 12:00hod
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky7. októbra 2013


Mediálno prezentačné aktivity – Internetová kampaň/umiestnenie video spotov ( 10. výročie vstupu SR do EÚ)
predmet zákazky:Mediálno prezentačné aktivity – Internetová kampaň/umiestnenie video spotov
predpokladaná hodnota zákazky: 19 999,99 Eur bez DPH
stručný opis:Predmetom súťaže návrhov je vypracovanie návrhu internetovej kampane/promo kampane piatich spotov a jeho následná realizácia. Video spoty budú použité v rámci propagačnej kampane a nasadené v rámci komunikačných kanálov (napr. web., promo postery a pod.)
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: maria.neuwirthova@mzv.sk alebo miroslav.ivan@mzv.sk v kópii juraj.tomáš@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.21. októbra 2013 do 12:00hod
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky7. októbra 2013


Zakúpenie skladacích kartónových škatúľ
predmet zákazky:Zakúpenie skladacích kartónových škatúľ
predpokladaná hodnota zákazky: do 19 999 Eur
stručný opis:Kartónové skladacie škatule s rukoväťami o rozmeroch cca (D x Š x V) 550x360x340 cm, 370x360x340 cm, 740x550x340 cm, 740x550x690 cm, 60x50x130 cm. Kartónová škatuľa s výškou cca 130 cm by mala byť vybavená s možnosťou zavesenia odevov na vešiaku.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: roman.duricek@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.do 10.10.2013
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky7. 10 2013


Organizácia a zabezpečenie galarecepcie pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ
predmet zákazky: Organizácia a zabezpečenie galarecepcie pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ
predpokladaná hodnota zákazky: do 20.000,- € s DPH
stručný opis:Predmetom je komplexné zabezpečenie cateringu pre spoločenské gala podujatie. Komplexné zabezpečenie cateringu pozostáva zo zloženia menu a štylistiky servírovania (podávanie, výzdoba a pod.), cenovej ponuky a následnej realizácie galarecepcie.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: maria.neuwirthova@mzv.sk alebo miroslav.ivan@mzv.sk v kópii juraj.tomáš@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.14. októbra 2013 do 16:00hod.
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky3. októbra 2013

Dodávka výpočtovej techniky pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
predmet zákazky:Dodávka výpočtovej techniky pre MZV a EZ SR
predpokladaná hodnota zákazky: do 20.000,- €
stručný opis:Dodanie výpočtovej techniky pre MZVaEZ SR (PC, monitory, tlačiarne, multifunkčné tlačiarne, servery )
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: odsm@mzv.sk, 0918660110
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.8.10. 2013
Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky3.10. 2013

Zakúpenie 50 kusov obrazových knižných publikácií
predmet zákazky:Zakúpenie 50 kusov obrazových knižných publikácií.
predpokladaná hodnota zákazky: 1.700,00 €
stručný opis:Knižné publikácie o Slovensku v anglickej, nemeckej, ruskej, španielskej, francúzskej, talianskej a maďarskej jazykovej mutácii určené na propagáciu Slovenska v zahraničí.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Odbor verejnej diplomacie, Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava alebo na mailových adresách:
terezia.filipejova@mzv.sk; peter.uradnicek@mzv.sk; dusan.buraj@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.10.10.2013
pdf Nákup knižných viacjazyčných publikácií pre propagáciu SR v zahraničí  (pdf; 169,01 kB)

Zakúpenie 40 kusov obrazových knižných publikácií
predmet zákazky:Zakúpenie 40 kusov obrazových knižných publikácií.
predpokladaná hodnota zákazky: 1.200,00 €
stručný opis:Knižné publikácie o Tatrách v anglickej a nemeckej jazykovej mutácii určené na propagáciu Slovenska v zahraničí.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Odbor verejnej diplomacie, Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava alebo na mailových adresách:
terezia.filipejova@mzv.sk; peter.uradnicek@mzv.sk; dusan.buraj@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.10.10.2013
Ponuku môže predložiť každý uchádzač, ktorý si od verejného obstarávateľa písomne vyžiadal podklady k predmetnému verejnému obstarávaniu.


Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek do piatich miestností budovy ministerstva
predmet zákazky:Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek do piatich miestností budovy MZVaEZ SR na Pražskej č.1 v Bratislave
predpokladaná hodnota zákazky: 4 900,- EUR bez DPH
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: jan.frimmer@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.do 4.10.2013.
pdf Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek  (pdf; 145,68 kB)

Priesadba štyroch pajaseňov
predmet zákazky:Priesadba štyroch pajaseňov a jedného javora z areálu MZVaEZ S na pozemok určený do 25 km. Cena musí obsahovať redukciu korún stromov v nevyhnutnom rozsahu, vytvorenie koreňových balov, samotná priesadba, transport a výsadba na nové stanovisko, kotvenie a povýsadbová starostlivosť po dobu troch rokov.
predpokladaná hodnota zákazky: 12 000,-EUR bez DPH
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: MZVaEZ SR Hlboká č.2 – odbor investícií, nehnuteľností a služieb, e-mail: jan.frimmer@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.do 4.10.2013
predmet zákazky:Dodávanie spravodajského servisu a fotoservisu
predpokladaná hodnota zákazky: do 20.000,00 € (dvadsaťtisíc Euro) bez DPH na 24 mesiacov
stručný opis:Služby tlačovej kancelárie (agentúry) vykonávané pre MZVaEZ SR, ktoré budú verejnému obstarávateľovi dodávané každodenne ako domáci, medzinárodný, ekonomický a fotografický spravodajský servis tlačovej kancelárie (agentúry).
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Žiadosť o poskytnutie informácií možno verejnému obstarávateľovi zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Tlačový odbor
Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava

E-mail: vladimir.stanko@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.najneskôr do 11:00, 30.09.2013
Verejné obstarávanie bolo zrušené


predmet zákazky:elektroinštalačný materiál pre výpočtovú techniku
predpokladaná hodnota zákazky: 3000 EUR s DPH
stručný opis:Zásuvka WM 2xRJ45/u Cat5E,na omietku netienená 100ks, 19" 1U. Patch panel, Cat 5e 24xRJ45/u bezhalogénový netienený 8ks, tienený 1ks. Podrobnejšie informácie na vyžiadanie.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: odsm@mzv.sk, 0918660110
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.28.9.2013


predmet zákazky:Poskytovanie služby na satelitné telefóny MZVaEZ
predpokladaná hodnota zákazky: do 7.000,- € na 24 mesiacov
stručný opis:prípadný nákup prepaid kariet na satelitný telefón Iridium a platby za postpaid kariet na satelitné telefóny Thuraja
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: odsm@mzv.sk, 0918660110
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.27.9.2013


Servis a oprava motorových vozidiel
predmet zákazky:Servis a oprava motorových vozidiel
predpokladaná hodnota zákazky: do 19 900,- €
stručný opis:Servis a oprava osobných a dodávkových motorových vozidiel, bežné opravy a opravy motorových vozidiel po poistných udalostiach
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: vladimir.latta@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.27.09.2013
pdf Servis a oprava motorových vozidiel  (pdf; 147,64 kB)


predmet zákazky:Oprava sokla a fasády budovy MZVaEZ SR na Pražskej č.1 v Bratislave. Ide o opravu poškodených častí omietok sokla a fasády spôsobené zavlhnutím muriva.
predpokladaná hodnota zákazky: 10 000,-EUR
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: MZVaEZ SR Hlboká č.2 – odbor investícií, nehnuteľností a služieb, e-mail: jan.frimmer@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.18.9.2013


predmet zákazky:nákup hygienických papierov / papierové utierky, toaletný papier , papierové obrúsky
predpokladaná hodnota zákazky: 17 000,- €
stručný opis:nákup hygienických papierov / papierové utierky, toaletný papier , papierové obrúsky
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: frantisek.jelsic@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.12.9.2013


predmet zákazky:Výstava Desať rokov Slovenska v Európskej únii - vyhotovenie scenára, výber fotografií a preklad textov scenára do anglického jazyka.
predpokladaná hodnota zákazky: 1.800,00 € (tisícosemsto Euro) vrátane DPH
stručný opis:Autor vyhotoví pre objednávateľa súborné dielo, tvorené spojením scenára v anglickom jazyku a výberu fotografií pre prezentačno-informačnú výstavu Desať rokov Slovenska v Európskej únii.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: Žiadosť o poskytnutie informácií možno verejnému obstarávateľovi zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Odbor verejnej diplomacie
Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava

E-mail: dusan.buraj@mzv.sk; terezia.filipejova@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.najneskôr do 10:15, 16.09.2013
Ponuku môže predložiť každý uchádzač, ktorý si od verejného obstarávateľa písomne vyžiadal podklady k predmetnému verejnému obstarávaniu.predmet zákazky:oprava multifunkčnej tlačiarne 6040
predpokladaná hodnota zákazky: do 2000,- €
stručný opis:chybové hlásenie- potrebné vymeniť čierny toner. Aj po výmene tonera, ostáva chybové hlásenie (bol vymenený aj firmware)
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: odsm@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.17.9.2013
predmet zákazky:nákup výpočtovej techniky
predpokladaná hodnota zákazky: do 20000,- €
stručný opis:dodávka výpočtovej techniky
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: martin.kardos@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.17.9.2013predmet zákazky:vypracovanie overovacej štúdie optimalizácie stravovacích priestorov v budove MZVaEZ SR a zmeny vstupných priestorov s dôrazom na čelný portál budovy MZVaEZ SR na Hlbokej č.2 v Bratislave
predpokladaná hodnota zákazky: 3 000,-EUR
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: MZVaEZ SR Hlboká č.2, Bratislava – odbor investícii, nehnuteľností a služieb, e-mail: jan.frimmer@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.18.9.2013.predmet zákazky:zabezpečenie školenia na stravovací systém KREDIT, ročný servis na FT 4000 a čítacích modulov
predpokladaná hodnota zákazky: do 2000,- €
stručný opis:ročný servis fiškálnej tlačiarne FT 4000 a čítacích modulov stravovacieho systému KREDIT, Školenie pre prácu s dodaným programovým vybavením systému KREDIT –
Sklady a Kalkulácie, objednávkový systém, mesačná uzávierka a zálohovanie údajov 2008-2012
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: 0918660110
odsm@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.6.9.2013


predmet zákazky:zakúpenie multifunkčnej tlačiarne
predpokladaná hodnota zákazky: do 2000,- €
stručný opis:tempestovaná multifunkčná tlačiareň , rozlíšenie: tlač: 600 x 600 dpi, skener: 1200 x 1200 dpi, rýchlosť tlače: min. 15 s/min, tempestované vstupy a tienené káble
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: oikt@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.23.8.2013


predmet zákazky:výroba a dodanie 4- dverovej vitríny, kombinácia nerez/sklo so zámkom
predpokladaná hodnota zákazky: 2300,- Eur
stručný opis:tempestovaná multifunkčná tlačiareň , rozlíšenie: tlač: 600 x 600 dpi, skener: 1200 x 1200 dpi, rýchlosť tlače: min. 15 s/min, tempestované vstupy a tienené káble
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: roman.duricek@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.26.08.2013


predmet zákazky:zakúpenie tlačiarne
predpokladaná hodnota zákazky: do 3200,- €
stručný opis:tempestovaná tlačiareň , rozlíšenie 1200 x 1200 dpi, rýchlosť tlače: min.50 s/min, tempestované vstupy a tienené káble
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: oikt@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.10.8.2013


predmet zákazky:zakúpenie prístrojov - pinpad
predpokladaná hodnota zákazky: do 5000,- €
stručný opis:čítačka kontaktných kariet s PINpad (číselná klávesnica) a displejom pre zadávanie bezpečnostného kódu PIN.
kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie informácie o predmete zákazky, informácie o podmienkach predloženia ponuky: oikt@mzv.sk
lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o danú zákazku.6.8.2013


Dátum poslednej aktualizácie: 24.09.2013