Preskočiť navigáciu


Kontakt a ako nás nájdete

Poštová adresa:
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava 37
Slovenská republika

Telefónne číslo (ústredňa): +421 2 5978 1111, +421 90607 2222

Stredisko pre pomoc občanom: +421 2 59785978

Telefónny zoznam riadiacich pracovníkov podľa abecedy

Faxové číslo: +421 2 5978 3333

Adresa elektronickej pošty (e-mail): info@mzv.sk

Podateľňa ministerstva - ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

pondelok7,30 hod. – 15,30 hod.
utorok7,30 hod. – 15,30 hod.
streda7,30 hod. – 15,30 hod.
štvrtok7,30 hod. – 15,30 hod.
piatok7,30 hod. – 15,30 hod.

Pracovisko overovania dokladov - ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

pondelok8.00 hod. - 15.00 hod
utoroknestránkový deň
streda8.00 hod. - 18.00 hod.
štvrtok8.00 hod. - 12.00 hod
piatoknestránkový deň
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje verejnosť, že konzulárny odbor ministerstva, vrátane pracoviska osvedčovania dokumentov, bude s účinnosťou od 6. mája 2015 sídliť na adrese Grӧsslingová 35, Bratislava 37.

Písomnú korešpondenciu je možné aj naďalej zasielať na adresu: Konzulárny odbor MZVaEZ SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37.

Telefonické a faxové kontakty ostávajú nezmenené.