Preskočiť navigáciu

Tlačový odbor

Zabezpečuje publicitu významných aktivít zahraničnej politiky SR v médiách,návštev predstaviteľov ministerstva v zahraničí. Spolupracuje pri zabezpečovaní publicity zahranično-politických aktivít Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta SR, Úradu vlády SR a ústredných orgánov štátnej správy SR v zahraničných médiách prostredníctvom zahraničných korešpondentov a zastupiteľských úradov. Koordinuje, riadi a vyhodnocuje tlačovú a informačnú činnosť zastupiteľských úradov a pre ich potreby zabezpečuje pravidelné denné a operatívne spravodajstvo o vnútropolitickom vývoji a zahranično-politickej aktivite Slovenska.

Spolupracuje s hovorcom ministerstva pri spracovávaní a vydávaní tlačových správ pre tlačové agentúry, printové a elektronické médiá. Zabezpečuje kontakt s tlačovými pridelencami zastupiteľských úradov SR v zahraničí a v spolupráci s nimi realizuje mediálne aktivity, najmä v súvislosti s uskutočňovaním návštev predstaviteľov ministerstva v zahraničí a zahraničných predstaviteľov na Slovensku. Zabezpečuje akreditáciu zahraničných novinárov, podieľa sa na vytváraní podmienok pre ich činnosť a spolupracuje na vybavovaní žiadostí o stretnutia s ústavnými činiteľmi SR.

Kontakt


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Tlačový odbor
ul. Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava 37
Email: tlac@mzv.sk
Telefón: +42125978 3071, +421 906073071

Hovorca
Mgr. Peter Stano
E-mail: peter.stano@mzv.sk
Telefón: +42125978 3010, +421 906073010
Mobil: +421 917 660 065

Riaditeľ tlačového odboru:
PhDr. Peter Susko
Email: peter.susko@mzv.sk
Mobil: +421 917 660 099
Telefón: +42125978 3070, +421 906073070

jpg Riaditeľ tlačového odboru - foto na stiahnutie  (jpg; 1,56 MB)