Preskočiť navigáciu


Štatistika

2015

1. štvrťrok2. štvrťrok3. štvrťrok4. štvrťrokCelkom
Počet prijatých žiadostí
309
611
e-mailom
302
406
poštou
7
6
osobne
0
0
faxom
0
0
telefonicky
0
199
Počet vybavených žiadostí
309
611
v lehote 8 pracovných dní
309
611
v predĺženej lehote
0
0
Počet vydaných rozhodnutí
3
9
ktorými bola informácia nesprístupnená
0
3
ktorými bola informácia sprístupnená sčasti
3
6
Počet postúpených žiadostí
117
29
funkčne príslušným útvarom
106
28
podľa § 15 ods. 1 zákona
11
1
Počet prijatých rozkladov
0
2
20141. štvrťrok2. štvrťrok3. štvrťrok4. štvrťrokCelkom
Počet prijatých žiadostí
943
668
992
553
3156
e-mailom
551
394
650
411
2066
poštou
3
12
78
9
102
osobne
0
0
0
0
0
faxom
0
0
0
0
0
telefonicky
389
262
264
133
1048
Počet vybavených žiadostí
943
668
992
553
3156
v lehote 8 pracovných dní
943
666
990
552
3151
v predĺženej lehote
0
2
2
1
5
Počet vydaných rozhodnutí
0
3
1
3
7
ktorými bola informácia nesprístupnená
0
3
1
3
7
ktorými bola informácia sprístupnená sčasti
0
0
0
0
0
Počet postúpených žiadostí
50
36
40
44
170
funkčne príslušným útvarom
47
34
38
43
162
podľa § 15 ods. 1 zákona
3
2
2
1
8
Počet prijatých rozkladov
0
0
0
0
0


20131. štvrťrok2. štvrťrok3. štvrťrok4. štvrťrokCelkom
Počet prijatých žiadostí
303
267
357
518
1445
e-mailom
294
260
350
363
1267
poštou
5
6
5
9
25
osobne
0
0
0
0
0
faxom
0
0
0
0
0
telefonicky
4
1
2
146
153
Počet vybavených žiadostí
303
267
357
518
1445
v lehote 8 pracovných dní
302
266
350
518
1436
v predĺženej lehote
1
1
7
0
9
Počet vydaných rozhodnutí
4
4
2
0
10
ktorými bola informácia nesprístupnená
2
1
1
0
4
ktorými bola informácia sprístupnená sčasti
2
3
1
0
6
Počet postúpených žiadostí
45
47
66
56
214
funkčne príslušným útvarom
44
45
64
53
206
podľa § 15 ods. 1 zákona
1
2
2
3
8
Počet prijatých rozkladov
1
0
0
0
1


ROK 20121. štvrťrok2. štvrťrok3. štvrťrok4. štvrťrokCelkom
Počet prijatých žiadostí
254
312
267
84
917
e-mailom
235
303
255
79
872
poštou
15
6
7
5
33
osobne
0
0
0
0
0
faxom
0
0
0
0
0
telefonicky
4
3
5
0
12
Počet vybavených žiadostí
254
312
267
84
917
v lehote 8 pracovných dní
254
309
266
79
912
v predĺženej lehote
0
3
1
1
5
Počet vydaných rozhodnutí
2
4
3
3
12
ktorými bola informácia nesprístupnená
0
1
1
0
2
ktorými bola informácia sprístupnená sčasti
2
3
2
3
10
Počet postúpených žiadostí
62
42
22
17
143
funkčne príslušným útvarom
62
41
21
15
139
podľa § 15 ods. 1 zákona
0
1
1
2
4
Počet prijatých rozkladov
1
2
0
0
3


 
 

ROK 20111. štvrťrok2. štvrťrok3. štvrťrok4. štvrťrokCelkom
Počet prijatých žiadostí
258
213
252
179
902
e-mailom
253
200
239
170
862
poštou
3
9
4
7
23
osobne
0
0
0
0
0
faxom
0
0
0
0
0
telefonicky
2
4
9
2
17
Počet vybavených žiadostí
258
213
252
179
902
v lehote 8 pracovných dní
258
212
252
177
899
v predĺženej lehote
0
1
0
2
3
Počet vydaných rozhodnutí
3
4
1
6
14
ktorými bola informácia nesprístupnená
2
0
1
2
5
ktorými bola informácia sprístupnená sčasti
1
3
0
4
8
Počet postúpených žiadostí
35
34
19
30
118
funkčne príslušným útvarom
26
30
16
28
100
podľa § 15 ods. 1 zákona
9
4
3
2
18
Počet prijatých rozkladov
2
1
0
2
5

Mimo rámec zákona č. 211/2000 Z. z. bolo v 1. štvrťroku 2011 poskytnutých 1985 telefonických informácií, v 2. štvrťroku 2011 bolo poksytnutých 2123 telefonickch informácií, v 3. štvrťroku bolo poskytnutých 2695 telefonických informácií. a v 4. štvrťroku bolo poskytnutých 1564 telefonických informácií.

ROK 20101. štvrťrok2. štvrťrok3. štvrťrok4. štvrťrokCelkom
Počet prijatých žiadostí
321
344
276
208
1149
e-mailom
314
341
267
204
1126
poštou
4
2
5
3
14
osobne
1
1
0
1
3
faxom
1
0
0
0
1
telefonicky
1
0
4
0
5
Počet vybavených žiadostí
v lehote 8 pracovných dní
319
344
275
208
1146
v predĺženej lehote
2
0
1
0
3
Počet vydaných rozhodnutí
ktorými bola informácia nesprístupnená
2
0
0
1
3
ktorými bola informácia sprístupnená sčasti
0
0
0
1
1
Počet postúpených žiadostí
funkčne príslušným útvarom
42
31
9
35
117
podľa § 15 ods. 1 zákona
13
10
4
8
35
Počet prijatých rozkladov
1
0
0
0
1

Mimo rámec zákona č. 211/2000 Z. z. bolo v 1. štvrťroku 2010 poskytnutých 1341 telefonických informácií, v 2. štvrťroku 2038 telefonických informácií, v 3. štvrťroku 2624 telefonických informácií a vo 4. štvrťroku 1363 telefonických informácií.
Celkovo bolo v roku 2010 poskytnutých 7366 telefonických informácií.

ROK 20091. štvrťrok2. štvrťrok3. štvrťrok4. štvrťrokCelkom
Počet prijatých žiadostí
315
470
335
242
1362
e-mailom
302
468
321
233
1314
poštou
10
2
9
7
28
osobne
0
0
0
0
0
faxom
0
0
1
0
1
telefonicky
3
0
4
2
9
Počet vybavených žiadostí
v lehote 8 pracovných dní
314
470
334
241
1359
v predĺženej lehote
1
0
1
1
3
Počet vydaných rozhodnutí
ktorými bola informácia nesprístupnená
0
1
1
1
3
ktorými bola informácia sprístupnená sčasti
1
0
1
0
2
Počet postúpených žiadostí
funkčne príslušným útvarom
17
26
19
33
95
podľa § 15 ods. 1 zákona
22
31
14
11
78
Počet prijatých rozkladov
0
0
0
0
0

Mimo rámec zákona č. 211/2000 Z. z. bolo v 1. štvrťroku 2009 poskytnutých 1341 telefonických informácií, v 2. štvrťroku 2357 telefonických informácií, v 3. štvrťroku 2043 telefonických informácií, vo 4. štvrťroku 1476 telefonických informácií.

Celkovo bolo v roku 2009 poskytnutých 7217 telefonických informácií.

ROK 20081. štvrťrok2. štvrťrok3. štvrťrok4. štvrťrokCelkom
Počet prijatých žiadostí
639
679
549
277
2144
e-mailom
628
665
540
264
2097
poštou
9
13
7
13
42
osobne
0
0
0
0
0
faxom
0
0
2
0
2
telefonicky
2
1
0
0
3
Počet vybavených žiadost
v lehote 8 pracovných dní
635
679
548
276
2138
v predĺženej lehote
4
0
1
1
6
Počet vydaných rozhodnutí
ktorými bola informácia nesprístupnená
0
0
1
0
1
ktorými bola informácia sprístupnená sčasti
0
0
0
0
0
Počet postúpených žiadostí
funkčne príslušným útvarom
54
31
31
21
137
podľa § 15 ods. 1 zákona
18
22
30
17
877
Počet prijatých rozkladov
0
0
1
0
1

Mimo rámec zákona č. 211/2000 Z. z. bolo v 1. štvrťroku 2008 poskytnutých 464 telefonických informácií, v 2. štvrťroku 737 telefonických informácií, v 3. štvrťroku 2426 telefonických informácií, vo 4. štvrťroku 1322 telefonických informácií.

Celkovo bolo v roku 2008 poskytnutých 4949 telefonických informácií.

ROK 2007
Prijaté a vybavené žiadosti
1. štvrťrok2. štvrťrok3. štvrťrok4. štvrťrokCelkom
e-mailom71977866312303390
poštou818141151
osobne00011
faxom00000
telefonicky00000
rozklady12025
autoremedúra00000
SPOLU72879867712443447

ROK 2006
Prijaté a vybavené žiadosti
1. štvrťrok2. štvrťrok3. štvrťrok4. štvrťrokCelkom
e-mailom6487936455512637
poštou411291979
osobne02024
faxom01023
rozklady02013
autoremedúra00000
SPOLU6898086545752726

Mimo rámec zákona 211/2000 z.z bolo v roku 2006 poskytnutých 3812 telefonických informácií.

ROK 2005
Prijaté a vybavené žiadosti
1. štvrťrok2. štvrťrok3. štvrťrok4. štvrťrokCelkom
e-mailom6057426705922776
poštou20372716101
osobne00000
faxom343010
rozklady11316
autoremedúra00000
SPOLU6297857036072849

Mimo rámec zákona 211/2000 z.z bolo v roku 2005 poskytnutých 3298 telefonických informácií.

Dátum poslednej aktualizácie: 01.08.2014