Preskočiť navigáciu


Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.mzv.sk spĺňa ustanovenia dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a s ním súvisiacimi prílohami.

Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML Transitional 4.01 a pre CSS.

Valid HTML 4.01 Transitional!   Valid CSS!

Stránky boli vytvorené s maximálnym ohľadom na prístupnosť pre slabozrakých a nevidiacich a sú validované TAW3.

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ:


© Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36, Bratislava 37, 00421-2 / 5978 1111, webmaster@mzv.sk

Technologické riešenie a tvorba stránok:


DATALAN Collaboration solutions, © DATALAN, a. s. (www.datalan.sk)