Preskočiť navigáciu
Zasadnutie Rady vlády SR preĽudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

17. septembra

Zo 17. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa dnes (17. septembra 2014) v Bratislave konalo 17. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Hlavným bodom programu rokovania bola informácia predsedu Rady ministra M. Lajčáka o výsledkoch rokovaní k aktuálnej verzii návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Minister M. Lajčák uviedol, že MZVaEZ SR analyzovalo 163 zásadných pripomienok predložených v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré mali rôznu povahu. Bolo identifikovaných 35 okruhov tém. Od 6. augusta do 12. septembra 2014 prebehlo 31 tematických rokovaní za účasti 25 pripomienkujúcich subjektov a prizvaných zástupcov zainteresovaných orgánov štátnej správy, s cieľom identifikovať témy, v ktorých je možné dosiahnuť kompromis, ale aj témy, ktoré si vyžadujú ďalšiu diskusiu. Z každého rokovania bol vypracovaný písomný záznam, ktorý bude súčasťou materiálu predloženého na rokovanie vlády SR.

Minister Miroslav Lajčák a nový veľvyslanec Rakúska Helfried Carl počas prijatia.

17. septembra

M. Lajčák: „Intenzívna spolupráca s Rakúskom dostane ďalší impulz“

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák prijal dnes (17. septembra 2014) dezignovaného mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Helfrieda Carla pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín. V rozhovore partneri ocenili intenzitu bilaterálnej spolupráce, ktorá sa rozvíja na všetkých úrovniach. Jej výrazom bola v poslednom období návšteva rakúskeho ministra zahraničných vecí Sebastiana Kurza na Slovensku, ale aj účasť ministra M. Lajčáka na Európskom fóre v Alpbachu, ako aj trojstranné stretnutie zástupcov ministerstiev zahraničných vecí SR, Rakúska a Maďarska na pietnom akte pripomenutia si pádu železnej opony v Klingenbachu.

Ilustračné foto/ Illustration photo: Radiokafka / Shutterstock.com

16. septembra

Vyhlásenie MZVaEZ SR k ratifikácii Asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta ratifikáciu Dohody o politickom pridružení a ekonomickej integrácii medzi Európskou úniou a Ukrajinou v parlamente Ukrajiny i Európskom parlamente. Ratifikácia tejto dohody je dôležitý krok na ceste Ukrajiny k približovaniu sa k Európskej únii. Táto dohoda vyjadruje slobodnú vôľu Ukrajiny a jej občanov žiť v hodnotovom spoločenstve európskych národov.

Minister M. Lajčák sa stretol s bývalým iránskym prezidentom Alim Akbarom Hashemim Rafsandžánim.

16. septembra

M. Lajčák sa stretol s bývalým iránskym prezidentom Rafsandžánim

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa dnes, v záverečný deň oficiálnej návštevy Iránskej islamskej republiky (16. septembra 2014) stretol s bývalým prezidentom Alim Akbarom Hashemim Rafsandžánim, ktorý je v súčasnosti predsedom tzv. Rady pre účelnosť. Minister M. Lajčák skonštatoval, že jeho návšteva v Teheráne je symbolickým zeleným svetlom pre ďalší rozvoj slovenských vzťahov s Iránom, a mohli by na ňu nadviazať návštevy ďalších ministrov, zameraných najmä obchodno-ekonomickým smerom, ale aj na oblasť vzdelávania.

M. Lajčák  s ministrom zahraničných vecí Mohammadom Javadom Zarifom.

15. septembra

M. Lajčák: „Slovensko podporuje dosiahnutie dohody o iránskom jadrovom programe“

Na pozvanie iránskeho ministra zahraničných vecí Mohammada Javada Zarifa odcestoval na oficiálnu návštevu Iránskej islamskej republiky podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. V rámci dnešného programu (15. septembra 2014) rokoval s rezortným partnerom Mohammadom Javadom Zarifom, prijal ho prezident Hassan Roháni a stretol sa s predsedom zahraničného a bezpečnostného výboru parlamentu Allaedinom Bourojerdim.

Facebook

Kam potrebujete víza

Čo vieme v zahraničí pre vás urobiť
Overovanie dokladov
FAQ.jpg

v núdzi (24 hodín, 7 dní)

Telefón  +421 2 5978 5978

Telefón  +421 906 07 5978
FacebookTwitterRSS
Aktuality
Vyhlásenia a stanoviská
Kalendár akcií
Dotácie
Listina diplomatického zboru

ĎALŠIE AKTUALITY

v4_WEB_mzv.png

86084285.png
MZVAEZ.jpg